Wijsheidswerk

Onze geest is kostbaar materiaal.
Iemand als Boeddha bezat zó’n innerlijke kracht, dat hij ook anderen kon stimuleren om hun eigen innerlijk potentieel te realiseren.

Geestelijke kwaliteit is helder zicht hebben op alle facetten van het bestaan, en direct voeling hebben met wat zich voordoet.
Maar al beseffen de meeste mensen hun innerlijk vermogen, in de praktijk voelen zij zich gehinderd door onvermogens.
Dat maakt het zinvol om te onderzoeken wat we werkelijk willen en kunnen zijn.

Bodhisattva’s bezitten het oog van wijsheid,
en de voeten van oefening.

(Zenleraar Torei)

Stiltij bevordert dit wijsheidswerk op twee manieren: door het aanbieden van individuele oefengelegenheid, en door het bevorderen van maatschappelijke kwaliteit.
Dit weerspiegelt de oorspronkelijke bedoeling van spiritualiteit: wijsheid en mededogen.

Concreet kun je bij Stiltij bodhisattvaschap onderzoeken en beoefenen. De bodhisattva, letterlijk “verlichtingswezen,” is iemand die zich bekwaamt in het belichamen van wijsheid en mededogen, net zo concreet als de Boeddha dit heeft gedaan. Je kunt hiervoor gebruikmaken van een programma met wekelijkse trainingen, periodieke verdiepingsmogelijkheden, persoonlijk overleg en diverse creatieve en praktische projecten.

Stichting Stiltij fungeert als een ondersteunend netwerk,
als een inspirerende wijsheidsplek.

Zie je voor jezelf geen gelegenheid om actief te oefenen maar wil je wel bijdragen aan het bevorderen van wijsheid in jezelf en in je omgeving, dan ben je van harte welkom als ondersteuner of donateur. Weldoeners hebben vanouds een waardevolle functie in het tot bloei brengen van spiritualiteit: een bewust netwerk van beoefenaars en weldoeners vormt een harmoniserende kracht in deze turbulente wereld.

Individuele wijsheid speelt in onze ogen een belangrijke rol in het bestrijden en oplossen van structurele problemen op alle levensgebieden (opvoeding, werk, relaties, zorg, etc.). En niet alleen is er deze curatieve functie; wezenlijker nog is er de preventieve werking van wijsheid die verwarring en conflict voorkomt.