Rijkdom van armoe (krijgskunst-intensief, 9 april 2016)

Video van krijgskunst-intensief (verdiepingsdag) van zaterdag 9 april 2016 in Hasselt.
Dit fragment bevat het visie-thema waarmee de middag-training begon: De rijkdom van armoe.

HIER vind je de verslagen en foto’s van deze verdiepingsdag.

◄║►