Trainingen

De basistraining bestaat uit ieders individuele anonieme oefening (meditatie) thuis.
Zie de wisgids (pdf) en deze audio voor ondersteunende informatie.
Meditatie en studie zijn de basismethodes, aangevuld met persoonlijk overleg, expressie etc.
Voor nieuwe belangstellenden is Wiswerk wellicht bruikbaar.

Ad van Dun (Dharmoebe)
Foto: De Limburger / Johannes Timmermans


Zie contact-pagina voor informatie over de locatie in Eckelrade.
Voor verdere details kun je contact opnemen met het secretariaat.


VERDIEPINGSGELEGENHEDEN
(voor alle data, zie Agenda)

Ben je nieuw op dit terrein of wil je dit materiaal verkennen, overleg dan vooraf (telefonisch, via email of persoonlijk) alvorens je aan te melden.


Verdiepingsweekenden

Een verdiepingsweekend is een korte maar krachtige training.
Je verheldert en stabiliseert er je eigen oefenen, en tegelijkertijd is er het aspect van verbondenheid met het onderricht en medebeoefenaars.

We werken in een organische sfeer, op basis van een informeel programma, vergelijkbaar met het dagrooster van een retraite (zie onder). Tijdens het weekend wordt de intentie waarmee we werken nergens doorbroken, maar tegelijkertijd is elke deelnemer vrij om zijn of haar invulling te geven aan de beschikbare tijd.

Als deze gelegenheid goed benut wordt, zal zo’n relatief kort weekend met zijn inzichten en belevingen jouw visie en praktijk diepgaand versterken.

EERSTVOLGEND:

3 – 5 december 2021 (extra)

Begeleiding: Ad van Dun


Retraites

Een retraite is vergelijkbaar qua aanpak en sfeer met een verdiepingsweekend (zie boven). Maar de langere duur zorgt voor ruimere en duurzamer bewustwording. Als een weekend ons al laat proeven van een kloppende levensvisie en -houding, dan geldt dit voor een retraite des te sterker.

Tijdens de retraiteweek vindt er een natuurlijke en grondige heroriëntatie plaats: leven vanuit karma (conditionering – van buiten naar binnen) wordt leven vanuit dharma (potentieel – van binnen naar buiten).

Dagrooster retraite:
05-07 u. (meditatie), 10-12 u. (studie), 15-17 u. (expressie) en 19-21 u. (meditatie).
De overige tijd biedt ruimte voor overleg, verzorging en maaltijden.

EERSTVOLGEND:

4 – 8 april 2022

Begeleiding: Ad van Dun


Stiltij wake

Tussen Kerst en Nieuwjaar houden we elk jaar een wake.
Het karakter van de wake is informeel:

• iedere deelnemer oefent in de eigen thuis-omgeving
• je kunt per blok meedoen en de duur zelf bepalen
• er zijn geen kosten verbonden aan deelname

De wake is open voor iedere belangstellende.
Na aanmelding krijg je aanvullende informatie.

DATA:

26 – 30 december

Begeleiding: naar wens


Reglement & privacy-verklaring


◄║►