Studie: een overzicht

Als je jezelf en het leven wilt leren kennen – en zeker wanneer je als beoefenaar bewust wijsheid gaat onderzoeken – krijg je te maken met twee bronnen van informatie:

• meditatie (praktijk)
• onderricht (visie)

De laatstgenoemde bron kent twee varianten:

mondeling onderricht in de vorm van persoonlijk overleg
schriftelijk onderricht via teksten die zijn vastgelegd

Bewustwording is een organisch ontplooiingsproces (bron, rivier, oceaan) waarin we enkele stadia kunnen formuleren:

 1. beoefenaarschap (VORM)
  = jezelf leren kennen: de tweepoligheid van ons bestaan

De zintuiglijke vormen van biologie en psychologie bieden ons een maakbaarheid (ook op identiteitsniveau) die aan het kunstmatige grenst; dit wekt de vraag naar authenticiteit en innerlijke kwaliteit. We worden ons bewust van de wrijving tussen uiterlijke condities (beeldvorming) en innerlijk potentieel (beleving), tussen de twee kanten van persoonlijkheid en menselijkheid.

 1. boeddhaschap (LEEGTE)
  = leraren leren kennen: de onvoorwaardelijkheid van intentie

Als we de betrekkelijkheid van zowel de beschikbare condities alsook van onze actuele conditioneringen begrijpen, gaat de pool van ons potentieel (aangeduid met de term “leegte”: puurheid) als meest betrouwbare oriëntatie fungeren voor het realiseren van ons totaalbestaan. Omdat hartskwaliteit (waarheidsbesef) niet zomaar toegankelijk is via de zintuiglijke of conceptuele functies, hebben we inspiratie en informatie nodig van leraren die zelf deze wijsheidsweg hebben bewandeld.

 1. bodhisattvaschap (VOLHEID)
  = het leven leren kennen: de realisatie van ons potentieel

Is de juiste, definitieve intentie (bodhicitta) eenmaal gewekt, dan voel je hoe belangrijk het is dat je je leven kloppend besteed door je ware aard (boeddha-natuur) centraal te stellen. Je ontdekt, dankzij de basis van visie- en praktijk-beoefening, hoe vorm en leegte de twee aspecten zijn van de ene, totale realiteit; zonder extra vervorming of belang leer je de bedoeling van elk moment permanent en direct uit te drukken.

Hieronder enkele schriftelijke bronnen die van dienst kunnen zijn op de respectievelijke terreinen van je onderzoek:

BASISMATERIAAL: Breet, Jan de & Janssen, Rob: Aldus sprak de Boeddha. Rotterdam 2007.

NASLAGWERK: Buswell, Robert & Lopez, Donald: The Princeton Dictionary of Buddhism. Princeton 2014. Aanbevolen bron met uiterst gedegen en gedetailleerde info over personen, geschriften en begrippen.

HANDBOEK: Fischer-Schreiber, Ingrid e.a.: The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion. Boston 1994; Nederlandse vertaling (n.b.: een selectie): Fischer-Schreiber, I. e.a.: Lexicon Boeddhisme. Rotterdam 2008

     ad 1. beoefenaarschap

 • Huangpo (John Blofeld, tr.): In eenheid zijn. Heemstede 1996
 • Kapleau, Philip: De drie pijlers van Zen. Deventer 1980
 • Leighton, T. Daniel: Vruchtbare Leegte; de stille verlichting van Zen meester Hongzhi. Haarlem 2002
 • Suzuki, Shunryu: Zen Mind, Beginner’s Mind. New York 1970 (vertaald als: Zen-begin. Uitgeverij Ankh-Hermes)
 • Tydeman, Nico: Zitten, de praktijk van Zen. Amsterdam 1998

     ad 2. boeddhaschap

 • Breet, Jan de & Janssen, Rob: Aldus sprak de Boeddha. Rotterdam 2007
 • Byrom, Thomas: De dhammapada. Heemstede 1994
 • Conze, Edward: Buddhist wisdom books; the diamond and the heart sutra. London 1988
 • Kohn, Sherab: De boeddha; het verhaal van zijn leven. Cothen 1993
 • Lamotte, Etienne (tr. Sara Boin): The Teaching of Vimalakirti. Pali Text Society, 1976
 • Schumann, Hans Wolfgang: De historische Boeddha. Nieuwekerk 1998

     ad 3. bodhisattvaschap

 • Asanga: The Bodhisattva Path to Unsurpassed Enlightenment; A Complete Translation of the Bodhisattvabhumi. Boston 2016
 • Hakeda, Yoshito S.: The Awakening of Faith. New York 2005
 • Maitreyanatha/Aryasanga (Thurman): The Universal Vehicle Discourse Literature (Mahayanasutralamkara). New York 2004
 • Shantideva (tr. Padmakara translation group): The way of the bodhisattva. Boston 2008
 • Shibayama, Zenkei: The gateless barrier. Boston 2000
 
N.b.: een algemener en uitgebreider overzicht van studietips en literatuur is te vinden in de Wisgids (pdf).
afsluiting