Sproeinevel-oefening

Een eenvoudige maar krachtige oefening, als zelfstandige expressie-oefening
of als onderdeel van meditatie (zie Anonieme oefening).

De sproeinevel-oefening begint met “de drie dimensies”, drie armbewegingen: zuiver (1), groot (2) en open (3).

3-richtingen-fotos.jpg

 3 DIMENSIES

Breng de handen bijeen in gassho (anjali-mudra); laat de volgende drie gebaren in één vloeiende beweging via drie complete ademingen verlopen.

   1. ZUIVER (bron)
op inademing de gevouwen handen stijgen laten, op uitademing zaken laten en voor je buik laten kantelen tot neerwaartse gerichtheid.

  2. GROOT (rivier)
de armen van onderop zijwaarts openen en inademend links en rechts als een grenzeloos brede cirkel laten stijgen, dan van bovenaf op uitademing de handen weer bijeen brengen voor je borst.

   3. OPEN (oceaan)
vanaf plexushoogte de handen geleidelijk openvouwen terwijl ze op een inademing voorwaarts bewegen, aan eind op uitademing beide handen, palmen omhoog wijzend, zijwaarts bewegen als in een cirkelvormig blad tot ze weer bijeen komen voor je centrum, in gassho-houding.

Grootheid en openheid zijn uitbreidingen van zuiverheid.
(“Zuiver, groot en open” is ook te vinden in de drie toevluchten, onderdeel van de anonieme oefening).

Na uitvoering van de drie dimensies vervolgt de sproeinevel-oefening met negen onderling verbonden stappen van 4 richtingen en 5 sferen.
Deze negen onderdelen weerspiegelen de navanupurvavihara, de in totaal negen staten van meditatief gewaarzijn (samadhi) die de bodhisattva doorloopt: 4x dhyana, 4x samapatti en 1x bodhi.


4 RICHTINGEN

Aansluitend op het extensiegevoel (bronwerking) van de drie dimensies, met gevouwen handen reciteren, begeleid met 8 handklappen per zinnetje.
1e vers in voorwaartse richting stromend visualiseren, 2e naar links, 3e naar rechts, 4e naar achteren:

1/ bron van LIEFDE,
rivier van liefde,
oceaan van liefde

2/ bron van MEDEDOGEN,
rivier van mededogen,
oceaan van mededogen

3/ bron van VREUGDE,
rivier van vreugde,
oceaan van vreugde

4/ bron van GELIJKMOEDIGHEID,
rivier van gelijkmoedigheid,
oceaan van gelijkmoedigheid

sproeinevel
de 4 brahma-vihara, lett. goddelijke verblijfplaatsen;
ook bekend als de 4 onmetelijkheden

> HIER toelichting door Sojun Mel Weitsman (pdf, 39 kb)


5 SFEREN

Reciteren, begeleid met 8 handklappen (4 klappen per woord): “Zuivere kracht”.
Vervolgens idem “grote kracht” en “open kracht”;  dezelfde aanpak voor warmte etc.
Laat als overgang vanuit het vorige gedeelte de vier oceanen in je adem van onderop omhoog wervelen, alsof ze door de ademkracht gekarnd worden.

Zuivere/grote/open KRACHT (snelheid)
Eerste samapatti: ontgrenzing
Onpersoonlijke, dharmische universumwerking is voelbaar: levenskracht, hartsbewustzijn

Zuivere/grote/open WARMTE (wrijving)
Tweede samapatti: beleving
De kracht en snelheid van het wervelen maakt wrijving voelbaar en brengt warmte met zich mee – verbindende, liefdevolle expansie.

Zuivere/grote/open HELDERHEID (lichtheid)
Derde samapatti: niets-zijn
Warmtewerking heeft een openend, doordringend karakter; het stijgt en verspreidt zich tot een algehele sfeer van heldere lichtheid.

Zuivere/grote/open RUIMTE (vormloosheid)
Vierde samapatti: waarneming noch niet-waarneming
De sfeer van lichtheid gaat over in een vormloze sfeer van ruimtelijkheid.

Zuivere/grote/open VORM (werking)
Nirodha, bodhi: verlichting
Alle actuele vormenspel, alle werking die ontstaat is wezenlijk leegte (shunyata); dit is het reële mysterie van transcendente wijsheid (prajna)

Een fijne afsluiting voor deze oefening is het lied Wijding.


Video van Sproeinevel-oefening:
https://stiltij.nl/meditatie-artikels/sproeinevel-oefening/

Meer achtergronden: de Wisgids [pdf, 750 kb]

◄║►