Lijden en waarheid (16-06-09)

Meditatie
Meditatie
Lijden en waarheid (16-06-09)
/

Audio van meditatie-onderricht door Ad op 9 juni 2016.
Thema: De pijn van onvervuldheid is de brug naar vervulling.

Zodra we ophouden met compenseren, voelen we de diepe pijn van onvervuld zijn. De expressie van de kracht die jij bent, start bij het toelaten van de pijn en niet bij het wegdrukken of compenseren ervan. Ervaar het gat in je bestaan en besef dat het een blijde boodschap heeft: je kunt vervulling vinden. Zonder de pijn zou je niet op zoek gaan, daarom is het een zinvolle pijn. Het is de motor naar bevrijding.

Als je de pijn situationeel maakt, dus naar de wereld trekt, dan is dat een oppervlakkige zienswijze die aanzet tot compensatie. Je raakt erdoor verloren in zwakte en isolement. Maar dharmapijn is waarheidswerking; het doet een appèl op je diepste kracht. Neem daarom jezelf serieus en vind de volheid van je bestaan. Verbind je met het onderricht en verfijn het steeds meer. Je wordt daarbij uitgenodigd om te beleven, want aan mooie woorden alleen heb je niet veel. Let op dat je waarheid centraal blijft stellen i.p.v. datgene wat toevallig aansluit bij jouw karma.

Waarheid (waarheidslichaam) is te vinden op hartsniveau, in de diepste laag van bewustzijn, van geesteswerking. Als je je identificeert met je zintuigen (stoffelijk lichaam) dan ga je vanzelf op zoek naar welbevinden. Identificeer je daarom met je waarheidslichaam, je bént tenslotte geesteswerking. Ook als je de wereld intrekt, is dit van belang. Waar identificeer jij je mee? Wat zoek je, waarheid of welbevinden?

◄║►

Je hartsoog vervult je diepste verlangen (16-04-21)

Meditatie
Meditatie
Je hartsoog vervult je diepste verlangen (16-04-21)
/

Audio van meditatie-onderricht door Ad op 21 april 2016.
Thema: Je hartsoog vervult je diepste verlangen.

Bij iedereen is er sprake van een diep verlangen naar geluk. Dit verlangen is in feite bewustzijnswerking. Zolang jij gezag blijft geven aan condities en je laat afleiden door wens, woede en waan, zolang blijft bewustzijnswerking als het ware aan je trekken om een definitieve oplossing te zoeken voor je onvervuld verlangen. Bewustzijnswerking is gaande, honoreer dit. Breng binnen en buiten weer in balans en doe moeite voor bevrijding.

De basis van ons bestaan is goedheid. Dat is iets wat we bijna niet meer kunnen geloven. We denken dat egoïsme normaal is en zijn geneigd ons daarbij neer te leggen. Een kenmerk van egoïsme is dat je onderscheid maakt, je zit steeds in een soort competitie verwikkeld. Maar boeddhanatuur is  gelijk, is neutraal. Besef dit goed, dan zul je je minder snel identificeren met je lichaam en je omstandigheden.

Leer te kijken met je hartsoog, in plaats van met je lichaamsoog. Met dit laatste oog zoek je steeds bevestiging buiten jezelf. Je kijkt buiten je en haalt het naar binnen. Met je hartsoog echter, heb je van buiten niets nodig. Je zoekt geen bevestiging buiten jezelf, want je weet dat je bestaat. Zorg daarom voor een herwaardering, een heroriëntatie.

Ons ego is niet echt, het is gemaakt. We zijn zelfs gewend om niet één maar een heleboel ik-jes te maken. Kijk je met je lichaamsoog, dan kun je die veelheid terugbrengen naar één ik,  maar … zit je wel nog steeds met onechtheid opgezadeld. Ontdek je je hartsoog, dan overstijg je het ego. Vanuit eenheid zie je dan de veelheid.

De pijn die het egoïsme creëert en het verlangen naar geluk zijn drijfveren om de weg te bewandelen. Dit gaat met vallen en opstaan. Daarom is er moed voor nodig. Sta jij weer op als je gevallen bent? Durf je eerlijk te zijn? Besef je dat je zelf de veroorzaker bent van je eigen lijden? Het leven veroorzaakt niets, het heeft geen belang. Alleen kleine ik doet dat. Zie je dat je het eigenlijk zelf doet? Als dat zo is, kun je anders gaan kiezen. Wees wijs.

◄║►

Op zoek naar je totaalbestaan (16-04-07)

Meditatie
Meditatie
Op zoek naar je totaalbestaan (16-04-07)
/

Audio van meditatie-onderricht door Ad op 7 april 2016.
Thema: Op zoek naar je totaalbestaan.

Ieder van ons is op zoek naar geluk en vervulling. Dat kunnen we niet vinden in de wereld, dat wil zeggen, niet blijvend. In de wereld ga je meestal op zoek naar verschillen en niet naar hartskwaliteiten zoals bv oprechtheid of gelijkwaardigheid. Zonder jezelf te profileren is het moeilijk standhouden in de wereld. Maar dat geprofileerde ik is eigenlijk een bundel hindernissen om verbinding te maken met de waarheid. Terwijl in die verbinding nu juist wel te vinden is waar je naar zoekt.  Daar vind je de volheid van beleving, daar vind je je totaalbestaan, het volledig mens zijn.

Je geest, de werkelijkheid, is niet afhankelijk van condities, zij is onsterfelijk. De geest wordt niet veroorzaakt en kan dus niet eindigen. Als je de inhoud van je geest loslaat, daar je interesse voor verliest, kom je uit bij de geest zelf. Mara is zowel de god van het ego als ook van de dood. Ego en dood hebben alles met elkaar te maken. Boeddha had zijn grootste kracht nodig om Mara te verslaan en zich zo te bevrijden. Boeddha’s tocht is in essentie vergelijkbaar met die van de meeste mensen. De intentie en de moeite komen overeen.

Neem daarom de juiste innerlijke houding in en maak er op de juiste manier werk van. Zoek het onderricht op, mediteer, oefen in het innemen van hartskwaliteiten. Ze zijn er al! Besef dat je een authentiek, soeverein en betrouwbaar mens bent, die onafhankelijk van de omgeving zo kan functioneren. Geloof erin, je hebt geen tijd te verliezen; en leer je sterfelijkheid goed kennen. Je gaat niet dood op één bepaald moment in je leven. Niet alleen aan het eind van je leven heb je geen vat op de dingen. Zo is het nu al! Leer dus loslaten en zak in de werkelijkheid van wat is.

◄║►

Betekenisgeving (16-03-31)

Meditatie
Meditatie
Betekenisgeving (16-03-31)
/

Audio van meditatie-onderricht door Ad op 31 maart 2016.
Thema: Betekenisgeving is keuze maken.

Het is belangrijk je te identificeren met het onderricht, met verschillende leraren, met goedheid, wijsheid en allerlei hartskwaliteiten. Dat helpt je te geloven en te vertrouwen. Bovendien kun je dan beter voelen wat er bij jou nog ontbreekt, waar je vastzit. Het is dus geen advies om zoveel mogelijk info te verzamelen; het is een uitnodiging om tot een andere levenshouding te komen. Om je thuis te verlaten, net zoals de Boeddha deed. Laat je zekerheden los en richt je niet langer op gemak, maar ga op onderzoek uit. Deze keus is aan jou.

Een keuze maken is in feite een moment van betekenisgeving. En dat doen we constant; het is een soort basishouding waarvan je je meestal niet bewust bent. Maar op die manier zet je jezelf steeds vast, je cementeert jezelf dicht en zo ontstaat lijden. Daarom is het belangrijk om te onthechten. Iedere keer dat de hechting scheurt ervaar je lijden, waarbij een ik-scheur het grootste lijden teweeg brengt. Ben je echter onthecht, dan kan er geen scheuring optreden en dus geen lijden.
Je ik-gevoel is de stolling van al die betekenisgevingsmomenten. Doe die ik-jas uit! Besef de onbetrouwbaarheid van het ik-maaksel en besef de betrouwbaarheid van de werkelijkheid. Kies er dan voor, definitief.

Tijdens je ontdekkingstocht ga je je heroriënteren op je omgeving. Hoe integreer je de weg en de wereld dan? Hoe kun je je innerlijkheid laten samensmelten met de buitenwereld? Omdat je in een tussenfase zit, kan deze als zodanig ervaren polarisatie nog niet definitief oplossen. Realiseer je echter wel, dat je al je hartkwaliteiten kunt inbrengen. Door bijvoorbeeld echt en open te zijn in plaats van overal betekenis aan te geven. De omgeving hoeft zich dan niet afgewezen te voelen omdat jij aan het transformeren bent. Integendeel, kwaliteiten als bijv. authenticiteit, gevoeligheid en flexibiliteit maken je juist steeds meer betrouwbaar. Dat zal een ander niet ontgaan.

◄║►

Neem wijsheid mee naar de wereld (16-03-10)

Meditatie
Meditatie
Neem wijsheid mee naar de wereld (16-03-10)
/

Audio van meditatie-onderricht door Ad op 10 maart 2016.
Thema: Neem wijsheid mee naar de wereld.

Oefen steeds opnieuw met het inbrengen van dharma in karmamateriaal. Op die manier blijft het niet bij een concept maar ga je het ook belichamen. Als je beide polen toelaat, gaat de samenwerking steeds natuurlijker draaien, eenheidswerking wordt gerealiseerd.

Een voorbeeld van een aspect aan de karmakant is onzekerheid. Dat is in wezen onnatuurlijk, want jezelf (en dus het leven) vertrouwen is normaal. Het duidt dus op onafheid, niet verbonden zijn en liefdeloosheid. Je voelt je bedreigd in je ik-beeld en ter compensatie zoek je zekerheid in je baan of relatie. Durf liever de onzekerheid aan i.p.v. schijnveiligheid te zoeken. Ga  verder dan alleen in te zien dat dit een vorm van egoïsme is en laat het besef goed tot je doordringen, laat het toe tot in je gevoel. Als het doordringt tot op identiteitsniveau ga je vanzelf minder vaart maken en invullen – en meer oefenen.

Natuurlijk heeft het ik het hier moeilijk mee. Het ik wordt langzaam ontmanteld, het heeft geen bestaansgrond meer en dat is natuurlijk wennen. Geen speelruimte meer voor het ik, geen problematiek meer als voedsel voor processing. In plaats daarvan ontspannen en vreugdevol aanwezig zijn. In verbinding met de bron van het leven sta je in de stroom; wat je weet is intuïtief en dat laat jouw personage op een natuurlijke manier functioneren. Uiteindelijk voel je dat alles klopt, je bent gerust op een diep niveau.

Probeer altijd jezelf te zijn en laat geen routines of verplichtingen ontstaan in relaties. Het maakt niet uit wie die ander is, je ouders, je kinderen, collega of vriend: laat alles open. Wees eerlijk en val een ander niet lastig omdat jij afleiding nodig hebt of bevestiging. Laat alleen gebeuren wat je hart je ingeeft. Je hebt de ander namelijk niet nodig. Je bent al af. Als je jezelf als een behoeftig iemand beschouwt, dan komt dat voort uit een verkeerd zelfbeeld. Besef daarom dat je al compleet bent en dat het leven je volledig verzorgt. Het leven nodigt jou uit je potentieel te verwezenlijken.

◄║►

Juist leren zien door niet in te vullen (16-02-14)

Meditatie
Meditatie
Juist leren zien door niet in te vullen (16-02-14)
/

Audio van meditatie-onderricht door Ad op 14 februari 2016.
Thema: Juist leren zien door niet in te vullen.

Hoe kun je de werkelijkheid goed leren kennen? Kijk je in het licht van een achterliggend proces, of kijk je blanco? Als je de werkelijkheid op visie-niveau goed navoelt, blijk je goed te weten wat het is, waardoor je er al bijna in zit. Dat maakt methodieken secundair. Je voelt dan zelf goed hoe het gefaciliteerd moet worden.
Je probeert van nature al alle aspecten van je persoon, van je leven te leren kennen om de werkelijkheid te leren kennen. Je doet dit alleen met hechting en dat veroorzaakt lijden. De oplossing is dan om de condities terug te brengen: te kluizenaren.

Heb je dit eenmaal doorzien, dan zet je alles open en bestrijkt het hele bestaan op een goede manier. Door je rijpheid kun je nuchter taxeren waar je staat; zo stap je ook niet te vroeg weer de wereld in vanuit een vals beeld van onthecht-zijn. Zolang je nog hecht aan dit leven, zoek je geconditioneerd geluk. Je verbindt je identiteit aan condities. Lichaam, adem en geest zijn echter varianten van dezelfde substantie, van grof en zintuiglijk waarneembaar tot oneindig verfijnd. Zo kom je van valse identiteit naar werkelijker identiteit naar uiteindelijk geen identiteit.

Werkelijkheid spoelt ons; we sproeien als het ware in voortdurende werkelijkheids-werking. Alle beelden en conclusies gaan eraan, hoe stug je ook vasthoudt. De vernauwing van het ik gaat verruimen als je ziet dat de wereld geen stevigte geeft en je vervolgens naar binnen keert en de werking van innerlijkheid ontdekt. Die werking blijkt je te bezielen en maakt de wereld tot neutraal werkterrein.

Efficiënt leren is oningevuld kijken: geen informatie meenemen en dat je waarneming laten kleuren, maar steeds opnieuw beginnen (zoals Suzuki roshi placht te zeggen). Kijken waar het om gaat. Geen namen en betekenissen geven; het is meer in de sfeer van het werken met een koan. Niet invullen begint met overbodigheden los te laten, maar er spelen vaak ook nog oneigenlijkheden in je. Deze zijn lastiger te detecteren. Dus tegelijk met het zien van de potentie, heb je met de problematiek te maken. Door ze in samenhang te brengen, tendeer je naar een oplossing en een integratie van de twee polen. Samenhang vind je door je te vestigen in innerlijkheid. Je wordt getoetst door de condities: is er nog dualiteit of is eenheid gerealiseerd?

◄║►

Betrouwbaar (15-12-31)

Meditatie
Meditatie
Betrouwbaar (15-12-31)
/

Audio van meditatie-onderricht door Ad op oudejaarsavond.
Thema: De wereld en de weg: wat is betrouwbaar?

Of je nu een kloosterling bent in de christelijke traditie of een monnik of leerling in een boeddhistische orde, je legt je gezag af en kiest onvoorwaardelijk voor de dharma, met de abt of leraar als vertegenwoordiger hiervan. Het is de taak van het instituut om geestelijkheid uit te drukken, waarbij het instituut niet meer zou moeten zijn dan een geschikt middel (upaya) hiertoe. Maar er is geen garantie voor kwaliteit, in welke vorm dan ook.

Maar wat is dan betrouwbaar, waar geloof je in? En wat is overgave versus authenticiteit?
Geloof, vertrouwen, is de grondsubstantie die we nodig hebben. Er is een gezagsfactor nodig van iets anders om ons te redden: de dharma of God, of een belichaming daarvan zoals een bodhisattva of Christus. Je grondintuïtie (waarheidsliefde) moet sterker zijn dan je zogenaamde reële aannames, waan of condities (illusies).

Jij zult dus zelf moeten kiezen welke werkelijkheid het gezag verdient. Het ‘bewijs’ van spiritualiteit moet je echter zelf ontdekken. Een leraar kan een belangrijke hulp zijn om te zien wat belichaming is zodat je je blijft richten op innerlijkheid en niet op de wereld. Je hebt nu eenmaal grondhulp nodig om zicht te krijgen op de dharma, en kracht te vinden om karma los te laten.

Het ik is een raar en tegenstrijdig verhaal en is lastig om mee te werken. Het ego moet rijp genoeg zijn om het los te kunnen laten. Je moet goed beseffen wanneer je met beelden bezig bent, of dat nu zwakke of sterke beelden zijn. Het ego gebruikt in feite alles en het risico bestaat dat het ook spiritualiteit gebruikt. Zodra er beeldvorming optreedt, zit je in moeras. Je moet daarvóór blijven, vóór de beeldvorming, dat is betrouwbaar terrein, daar ergens ga je voelen dat er iets gaande is dat je zelf helemaal niet kunt. Langzaam val je samen met die werking, alles wordt overgenomen door de dharma. Uiteindelijk blijkt er geen ik-spul te zijn, en kunnen functies dienend ingezet worden als dat nodig is.

◄║►