Goedheidswerking (audio)

expressie
expressie
Goedheidswerking (audio)
/

Vol vertrouwen eer ik in daad, woord en gedachte
alle boeddha’s van verleden, heden en toekomst,
al die leeuwen in vorm van mensengedaante,
zovelen als er zijn in elke levenssfeer.

Uit de kracht van dit gebed van goedheidswerking,
de geest gericht op de ontelbare boeddha’s
en met al mijn lichamen, talrijk als atomen,
buig ik respectvol voor de edele heersers.

In elk atoom zijn er evenveel boeddha’s
met kringen van bodhisattva’s, als er atomen zijn,
en zo ook laat ik in mijn eigen beleving
alle waarneembaars door boeddha’s zich vullen.

De oceanische kwaliteiten van al mijn stemmen
weerspiegelen het werk van de ontelbare heersers
met hun bodemloze oceanische kwaliteiten,
zo loof ik hen die bewegen in goedheid.

De mooiste bloemen en kleurrijkste slingers,
de heerlijkste muziek, oliën en parasols,
flonkerende lichten en fijnste wierook
schenk ik ten offer aan de edele heersers.

De mooiste kleding en subtielste geuren,
poeders in dozen als bergen zo groot,
dit alles geordend tot wonderlijk schouwspel,
schenk ik ten offer aan de edele heersers.

Al het voorstelbare edels en waardevols
schenk ik hierbij aan de talloze boeddha’s,
de kracht van mijn geloof in goedheidswerking
laat mij buigen in eerbied voor al die heersers.

Wat ik aan kwaads ook gedaan mag hebben
in de vorm van handelen, spreken of denken,
gedreven door begeerte, afkeer en onrust,
dit alles beken ik heel open aan ieder.

Wat er gewekt wordt in alle levenssferen
aan verdienste door leken, monniken en heiligen,
pratyeka’s, bodhisattva’s en grote heersers,
dit alles vervult mij met de diepste vreugd.

Op de grote beschermers doe ik dringend beroep,
zij die de hoogste verlichting bereikten,
die werelden verhelderen in elke windstreek:
laat het dharmawiel continu wentelen.

Respectvol mijn handen gevouwen verzoek ik
hen die nirvana willen manifesteren,
om eeuw op eeuw hier aanwezig te blijven
voor het welzijn en geluk van alle levende wezens.

Wat ik aan goeds ook mag hebben bewerkt zo
met mijn eren en offeren en open bekennen
en verheugen en roepen en dringend verzoeken:
laat dit alles gewijd zijn aan hoogste verlichting.

Bronnen:

Douglas Otto: A new translation of the Sanskrit Bhadracari. NZJAS 12, 2 (dec. 2010), p. 1-21
Geshe Sonam Rinchen: Atisha’s lamp for the path to enlightenment. Boston 1997, p. 149-150
Thomas Cleary: The flower ornament scripture; Avatamsaka sutra.Boston 1993, p. 1511 e.v.

(Vertaling en muziek: Stiltij)

◄║►

Eregroet (audio)

expressie
expressie
Eregroet (audio)
/
eregroet

Edele boeddha’s en pure bodhisattva’s
maak me vertrouwd met dit boeddhadomein
laat mijn lichaam, adem en geest ontvangen
de bevrijdende werking van dharmaverband

de wens van verlichting schenkt mij tot toevlucht
juwelen van boeddha, dharma en sangha
al wat ik denk en doe in verdienste
kome ten goede alle levende wezens.

(Tekst & muziek: Stiltij)

◄║►

Advies (lied)

expressie
expressie
Advies (lied)
/

Lied aan het einde van de meditatie-training van zondag 9 oktober 2016.

16-10-09-advies

ADVIES

Mensen komen klagen of jubelen, over hoe hun leven loopt
op zoek naar wijsheid, inspiratie en advies, en

Refrein: steeds weer vraagt deze grote kwestie
om rustig, nuchter en geduldig oefenen

Tegenslag en moeite is niet, wat je liefst van alles ziet
geef mij maar volheid van rust en levenslust, maar (refr.)

Verleiding en bedreiging verbreken het houvast van balans
tussen de polen van puurheid en bedrog, dus (refr.)

Tekst & muziek: Stiltij

◄║►

Het levensklooster van een bodhisattva (16-09-25)

Meditatie
Meditatie
Het levensklooster van een bodhisattva (16-09-25)
/

Audio van meditatie-onderricht door Ad op zondag 25 september 2016.
Thema: Bodhisattvaschap als levenshouding

Als we vaak genoeg toekomen aan verheldering en inspiratie (onderricht), dan worden de vragen (moeite) ook beantwoord. Karma is als een werkinstrument van de dharma, om te helpen wakker te worden. Het is geen willekeurig verhaal, maar integraal deel van het universum. Er is nergens een stukje dat buiten de werkelijkheid valt. Er is een intrinsieke goedheid in de werkelijkheid. Deze goedheid ligt achter de scheiding tussen goed en kwaad, achter het dualisme van voorkeur en afkeer.

De Boeddha is wakker geworden in lijden. Hij zag dat zijn eigen constructies de oorzaak vormden van het lijden. Maar dat is niet de eindconclusie: je kunt dit lijden oplossen via de oefenweg van shila-samadhi-prajna (trishiksha), ook wel achtvoudig pad genoemd. De beleving van de Boeddha is ook jouw beleving. Je kunt contact maken met de Boeddha, door tijd en ruimte heen. Het bestaan is niet afhankelijk van een lichaam; het hangt van jouw geest af. De identificatie met je eigen lichaam ben je je niet bewust. Geest en lichaam voelen hetzelfde. Toch zijn het verschillende gebieden die op de juiste manier bediend moeten worden. Wanneer de omstandigheden veeleisender worden, minder cultuurbepaald, is meer kracht nodig; dan zoek je sneller naar een geestelijk tegenwicht om goed om te kunnen gaan met de zintuiglijkheid.

In de bodhisattva-opstelling heb je het lichaam als werkinstrument nodig om alle wezens te kunnen helpen bevrijden. Daarvoor is het noodzakelijk om de verkeerde omgang met het lichaam los te laten, dat wil zeggen: de belangen eruit te halen. Het ‘ik’ is nergens te vinden, en het is ook niet alle aspecten samen. Het is veel groter. Het is iets wat blijft bestaan ondanks ons onvermogen om onszelf te formuleren,. Je wordt bevrijd door leegte, vormloosheid.

Het ik-gevoel als zijnde een vaststaande identiteit wordt gevoed door de wereld als referentie te nemen. Je projecteert jezelf daarnaartoe. Projectie is geesteswerking. De wereld (zoals jij iets als ‘de wereld’ beleeft) is aldus een weerspiegeling van je zelfbeeld. Maar er is niet zoiets als continuïteit, er is geen enkel houvast. Er is alleen volheid, en volheid heeft niets nodig. Als die volheid helemaal belichaamd wordt, is er puur beleving. Op dat niveau is er iets wat gedeeld kan worden en dat noemen we de dharmakaya. Als de wereld zo betreden wordt, steeds in volheid, dan wordt dit het werkterrein van de bodhisattva. Je kunt de wereld zien als een levensklooster: het is de actieradius waarin je werkzaam bent en leert.

Dat wat de Boeddha heeft blootgelegd als de kern van mens-zijn noemt hij boeddhanatuur: onze ware aard. Belichaming van je ware aard is het oplossen van individu tot enkel waarheidswerking (dharmakaya). Helemaal aanwezig, zonder behoeftige signalen of belangen. Als je niet langer behoeftig wilt zijn en het lijden niet langer wilt laten voortduren, maar de potentie ziet van bevrijding, wordt de bodhisattva-intentie gewekt. Bodhisattva’s komen ter wereld op grond van een gelofte. Zij helpen mee de gebrekkige belichaming te herstellen naar een natuurlijk aanwezig zijn.

◄║►

Oplossen van gehechtheid (15-11-22)

Meditatie
Meditatie
Oplossen van gehechtheid (15-11-22)
/

Audio van meditatie-onderricht door Ad op 22 november 2015.
Thema: Hoe faciliteer ik het oplossen van gehechtheid?

Moet je de weg verwerven via geleidelijke scholing (via soetra-onderricht) of moet je het rechtstreeks innemen? Dat is een oude vraag. De Zenweg is heel direct met relatief weinig methodiek, en in de Tibetaanse richting vind je veel didactiek.

Een viervoudige oefening om de geest te trainen is een oefening van de Sakya-school: ‘Parting from the four attachments’. De oefening illustreert de bevrijding via onthechting. Het behelst het hele pad: onthechting van dit bestaan, van samsara, van een zelf (eigenbelang), van alle houvast. Aanwezigheid van houvast betekent gebrek aan visie. Het tegengif tegen de hechting aan deze vier zijn respectievelijk:

1. meditatie op onbestendigheid en dood
2. meditatie op de gebrekkigheid van samsara
3. het wekken van bodhichitta, het besef
4. belichamen van leegte

  • Meditatie op dood en onbestendigheid doe je door te voelen hoe het lichaam daaraan onderhevig is. Dit niet toelaten is vast blijven zitten in angst daarvoor, is je groei afsnijden.
  • De gebrekkigheid van samsara heeft betrekking op de geconditioneerdheid, de onafheid van het potentieel, de ontoereikendheid van het drijven op gunstige condities en de pijnlijkheid van vastzitten in grote krachten als pijn, woede, angst.
  • Bodhicitta is verbinding voelen, de ommekeer van schenken gaan vanuit een besef dat geluk de drijfveer is van iedere mens én vanuit een besef van vervulling. Dit laatste voorkomt dat je illusies gaat creëren en dat je een schijnidentiteit gaat hanteren, contrast zoekt met anderen.
  • Leegte is bewustzijn, en alle verschijnselen (dingen, gevoelens, emoties, gedachtes) zijn bewustzijnswerking: vorm is leegte. Je leert dat alle verschijnselen deel uitmaken van de eenheid die je bent: ‘confusion is the primordial wisdom’.

Er bestaat relatieve en absolute bodhicitta.
Relatieve bodhicitta is het vlak van de upaya, de geschikte middelen. De relatieve bodhicitta wordt gewekt via een gelofte. Het toepassen van de upaya is shila, zoals in de geleidelijke weg van beheersing, de eerste stap van shila-samadhi-prajna. De directe weg is het innemen ervan; upaya is dan een expressie van je absolute bodhichitta: leegte (shunyata). Zo’n model is enkel een weergave van hoe werkelijkheid werkt. Het geeft je zicht op de mogelijkheden die je hebt. Als dit onvoldoende duidelijk is, moet je verder onderzoeken. Jij bent het die moet bepalen wat de perspectieven waard zijn die je geschonken krijgt.

Alles verwijst uiteindelijk naar het vuur dat in jou brandt. Jij bent belangrijk, jouw leven is belangrijk. Elke ademteug kan kracht krijgen of niet, maar eenmaal besteed komt een ademteug niet meer terug. Laat je je vasthouden door de valse volheid van welbevinden of maak je een definitieve keuze om aan te sluiten bij je potentieel? Zodra je die keuze maakt, laat je de dharmawind als eerste over je karmaterrein waaien. Blijft karma geuren, dan ga je door met dharmawind daarheen te sturen, tot alles is opgeschoond. Pas dan kun je naar voren gaan werken.

◄║►

Volledig belichamen (16-07-31)

Meditatie
Meditatie
Volledig belichamen (16-07-31)
/

Audio van meditatie-onderricht door Ad op zondag 31 juli 2016.
Thema: Werken aan volledige belichaming zijn.

Wanneer je volheid wilt belichamen, kun je geen genoegen nemen met half werk. Je wordt geraakt door het contrast met je eigen onafheid en je wordt dan geïnspireerd om afheid te gaan realiseren. Je hart blijkt zo geprogrammeerd te zijn, richting afheid. Als je dit werk aangaat, is er een diepe ernst nodig. Lichtheid (niet per se humor, wat wel door sommigen aan de zentraditie wordt gekoppeld) is meer een voelbaar effect, maar de aard van het werk is ernst. Of, vanuit de dharma gezien: waarheidsliefde.

De eerste schakel is het zien van het absolute karakter van de werkelijkheid; de gedeelde eenheid van de dharmakaya. Dan moet je dit gaan toelaten als je ware identiteit in plaats van de kleine, gemaakte identiteiten waar je je aan ophangt. Hoe maak je dit van concept tot levende werkelijkheid? Je vertaalt het naar belichaming op celniveau. Dat wil zeggen: je voelt hoe alles ervan vervuld is en geen aanvulling nodig heeft. Je voegt nergens iets aan toe. De waarheidsgeest werkt door alles heen.

Toelaten van de grote aspecten van het bestaan: de mysteries van liefde, eerlijkheid, sterfelijkheid, vormt de ingang naar tot leven komen. In oefening kun je beleven dat er een geest is die niet sterft. Daarvoor moet je bereid zijn het lichaam los te laten. Dan voel je: echte belangeloosheid (die nodig is om het lichaam los te laten) is moeilijk. Maar het doel is: werkelijkheid belichamen. Alle moeite die daarin verschijnt ben je bereid om aan te gaan. De overbodige drukte zit hem in de verkeerde visie dat je veel nodig zou hebben en van alles moet bewerkstelligen. Maar je kunt je eenvoudig laten dragen en bezielen en bewegen, zoals je voortdurend al gedragen en bewogen wórdt, alleen je ziet het niet en je voelt het niet.

De weg heeft de twee aspecten van wijsheid en mededogen. Deze zet je als eerste in naar jezelf (als ‘eerste ander’) om neutraal te leren kijken naar en werken met het instrument waarover je beschikt: je lichaam en je vermogens. Langzaam hanteer je dit ook naar anderen, wanneer je gaat zien dat alle wezens bewogen worden door dezelfde waarheidswerking. De weg werkt instant (direct): er is geen proces. Het is steeds opnieuw een keuze, maar een onvoorwaardelijke keuze. Die definitiefheid maakt de methode heel eenvoudig. De kracht van je grondintentie bepaalt of je bij je keuze blijft. Het zien van de tweepoligheid is behulpzaam bij het maken van een keuze. Is de keuze gemaakt, dan is er een oneindige verfijning en verruiming mogelijk in dienst van het uitbreiden van je actieradius met behoud van dezelfde kwaliteit. Dit is het geleidelijke verloop van de weg.

◄║►

Karma vruchtbaar maken (15-11-15)

Meditatie
Meditatie
Karma vruchtbaar maken (15-11-15)
/

Audio van meditatie-onderricht door Ad op 15 november 2015.
Thema: Leer je connectie met karma goed kennen en begrijpen.

Hoe concreet is de Boeddhaweg voor je? De drie toevluchten, Boeddha, dharma en sangha, worden voor beoefenaars steeds duidelijker. Zicht krijgen op de Boeddha als transcendente mens en de schenkende helderheid van het onderricht, veronderstelt een zekere ernst. De sangha als verbindende kracht is in essentie de verbinding met goed gezelschap: leraren.

Als bodhisattva is het belangrijk om eerst goed te leren vertalen. Niet verloren raken in oosterse sferen en romantiek, maar zien hoe het werkt binnen jouw eigen context. Je wordt wat je denkt en dus kun je bestaande beelden vervangen door bruikbaardere beelden in dienst van de weg. Ook deze zul je uiteindelijk los moet laten.

Wil je de dharmaweg vruchtbaar maken, dan zul je goed moeten weten wat karma is. De normalisering van jezelf als bodhisattva vindt plaats, door je connectie met karma te leren kennen. Langzamerhand zul je de roze wolk waarin je je begeeft los moeten laten. Zo verandert de romantische oriëntatie naar een meer confronterende manier van de weg aangaan.

De ernst die dan ontstaat laat je kijken naar vragen als: waarom doe ik wat ik doe? Deze serieuze verbinding met de weg maakt je in staat om als mens alle potentie tot bloei te kunnen brengen. Het heet dus niet voor niets zelfonderzoek. Elk zelfbeeld kan de prullenbak in. Het is dus uiteindelijk niet belangrijk welke beelden je maakt, maar het feit dat je beelden maakt.

Een goed vertrekpunt om de weg te bewandelen is om te kijken naar wat het niet is en zicht te krijgen op wat het kan zijn. De ingang van het lijden leert ons beter te zien met welke blindheid we te maken hebben. Dit lijden is niet alleen de situationele moeite die we tegenkomen. Dit is meer leermateriaal dat op aspectenniveau opgelost kan worden.

Met lijden wordt de existentiële grondknoop bedoeld die pijn gaat doen zodra je hem gaat voelen. Het verzorgen ervan, het zuiveren van vervorming en het toelaten van dharma (oefenen) helpt deze knoop genezen. Dan pas wordt het mogelijk om toe te komen aan wat je echt zoekt: vervulling.

◄║►