Zadem (audio)

Stiltij
Zadem (audio)
/

(Dit lied is ontstaan tijdens de retraite van 13 t/m 17 maart jl.)

Refrein:
Dit hart warmt het weefsel, verstard en vervreemd,
wees zaad van bevrijding, in adem geheeld.

Lang al heb ik zand in mijn ogen, gedogend dat het licht hier verdween,
mijn hart bijna dicht blijft me steeds porren, sta op en zie hoe je voor mij kiezen kan.

De barst doet geen recht aan de krachtige houtnerf, kap de boom en vertrouw op de grond,
dor en versteend wens ik versmelting, zie velden van bloemen worden tot bos.

Vele vertakkingen wekken verwarring, wortels vergetend de aders geen sap,
ik wil een levende, schenkende, dragende kracht zijn, laat het zaadhart me leiden naar heiliger grond.

(Zadem = “zaad-adem”; HIER een pdf.
Tekst en muziek: Stiltij)


◄║►

Gezelschap (audio)

Stiltij
Gezelschap (audio)
/

Al aanvaardende boeddha’s en bodhisattva’s,
al doordringende boeddha’s en bodhisattva’s,
velden van lichtend loutere werking,
verzadig dit lichaam, voed deze adem, zegen dit hart.

(Tekst en muziek: Stiltij)


◄║►

Goedheidswerking (audio)

Stiltij
Goedheidswerking (audio)
/

Vol vertrouwen eer ik in daad, woord en gedachte
alle boeddha’s van verleden, heden en toekomst,
al die leeuwen in vorm van mensengedaante,
zovelen als er zijn in elke levenssfeer.

Uit de kracht van dit gebed van goedheidswerking,
de geest gericht op de ontelbare boeddha’s
en met al mijn lichamen, talrijk als atomen,
buig ik respectvol voor de edele heersers.

In elk atoom zijn er evenveel boeddha’s
met kringen van bodhisattva’s, als er atomen zijn,
en zo ook laat ik in mijn eigen beleving
alle waarneembaars door boeddha’s zich vullen.

De oceanische kwaliteiten van al mijn stemmen
weerspiegelen het werk van de ontelbare heersers
met hun bodemloze oceanische kwaliteiten,
zo loof ik hen die bewegen in goedheid.

De mooiste bloemen en kleurrijkste slingers,
de heerlijkste muziek, oliën en parasols,
flonkerende lichten en fijnste wierook
schenk ik ten offer aan de edele heersers.

De mooiste kleding en subtielste geuren,
poeders in dozen als bergen zo groot,
dit alles geordend tot wonderlijk schouwspel,
schenk ik ten offer aan de edele heersers.

Al het voorstelbare edels en waardevols
schenk ik hierbij aan de talloze boeddha’s,
de kracht van mijn geloof in goedheidswerking
laat mij buigen in eerbied voor al die heersers.

Wat ik aan kwaads ook gedaan mag hebben
in de vorm van handelen, spreken of denken,
gedreven door begeerte, afkeer en onrust,
dit alles beken ik heel open aan ieder.

Wat er gewekt wordt in alle levenssferen
aan verdienste door leken, monniken en heiligen,
pratyeka’s, bodhisattva’s en grote heersers,
dit alles vervult mij met de diepste vreugd.

Op de grote beschermers doe ik dringend beroep,
zij die de hoogste verlichting bereikten,
die werelden verhelderen in elke windstreek:
laat het dharmawiel continu wentelen.

Respectvol mijn handen gevouwen verzoek ik
hen die nirvana willen manifesteren,
om eeuw op eeuw hier aanwezig te blijven
voor het welzijn en geluk van alle levende wezens.

Wat ik aan goeds ook mag hebben bewerkt zo
met mijn eren en offeren en open bekennen
en verheugen en roepen en dringend verzoeken:
laat dit alles gewijd zijn aan hoogste verlichting.

Bronnen:

Douglas Otto: A new translation of the Sanskrit Bhadracari. NZJAS 12, 2 (dec. 2010), p. 1-21
Geshe Sonam Rinchen: Atisha’s lamp for the path to enlightenment. Boston 1997, p. 149-150
Thomas Cleary: The flower ornament scripture; Avatamsaka sutra.Boston 1993, p. 1511 e.v.

(Vertaling en muziek: Stiltij)


◄║►

Avondvers (audio)

Stiltij
Avondvers (audio)
/
AVONDVERS

Deze dag is nu voorbij,
ons leven sluit zich eender.
Als vissen in ondiep water
zal vreugde ons snel vergaan.
Oefen dus met diepste inzet,
als stond je haar in brand.
Zie hoe alles komt en gaat
en val niet voor gemakzucht.

(Vers van bodhisattva Samantabhadra.
Bron: Sheng Yen: Attaining the Way; a guide to the practice of Chan Buddhism. Boston 2006, p. 131)

(Vertaling & muziek: Stiltij, juli 2015)


◄║►

Intrede (audio)

Stiltij
Intrede (audio)
/

Leven in de wereld is als ruimte,
een lotusbloem die nergens water raakt,
mijn geest in puurheid overstijgt alle vorm,
ik buig mijn hoofd voor de eeuwig eerbiedwaardige.

Bron: Dogen: Shobogenzo, hoofdstuk Jukai.
Engelse tekst van dit fragment in voetnoot van Nishijima, Gudo & Cross, Chodo: Master Dogen’s Shobogenzo; book 4. Tokyo 1997, p. 206.

(Vertaling & muziek: Stiltij)


◄║►

Eregroet (audio)

Stiltij
Eregroet (audio)
/
eregroet

Edele boeddha’s en pure bodhisattva’s
maak me vertrouwd met dit boeddhadomein
laat mijn lichaam, adem en geest ontvangen
de bevrijdende werking van dharmaverband

de wens van verlichting schenkt mij tot toevlucht
juwelen van boeddha, dharma en sangha
al wat ik denk en doe in verdienste
kome ten goede alle levende wezens.

(Tekst & muziek: Stiltij)


◄║►

Advies (lied)

Stiltij
Advies (lied)
/

Lied aan het einde van de meditatie-training van zondag 9 oktober 2016.

16-10-09-advies

ADVIES

Mensen komen klagen of jubelen, over hoe hun leven loopt
op zoek naar wijsheid, inspiratie en advies, en

Refrein: steeds weer vraagt deze grote kwestie
om rustig, nuchter en geduldig oefenen

Tegenslag en moeite is niet, wat je liefst van alles ziet
geef mij maar volheid van rust en levenslust, maar (refr.)

Verleiding en bedreiging verbreken het houvast van balans
tussen de polen van puurheid en bedrog, dus (refr.)

Tekst & muziek: Stiltij


◄║►