Mantra (audio)

expressie
expressie
Mantra (audio)
/
Hart- en Shakyamuni-mantra

Deze mantra (pdf) combineert de Hartsoetra-mantra met de Shakyamuni-mantra.
Muziek: de muziek van de Hartsoetra-mantra is binnen Stiltij ontstaan; de hoofdmelodie van de Shakyamuni-mantra is afkomstig van Lama Yeshe (Youtube).

◄║►

Poortloos (audio)

expressie
expressie
Poortloos (audio)
/

Tekst ontleend aan Jamgön Kongtrul’s advies:
“Reciteer het volgende en onthoud zijn betekenis:
‘De basis is leegte. Het pad is kenmerkloos. De vrucht is wensloosheid.'”
(Bron: Brunnhölzl, Karl : When the clouds part; the Uttaratantra and its meditative tradition as a bridge between sutra and tantra. Ithaca 2015, p. 838)


Muziek: Stiltij

◄║►

Lichtland

expressie
expressie
Lichtland
/

Als nieuwjaarsgroet dit lied – Land of light – van de Tannahill Weavers.

Oh sleep in peace, you valleys and hills
Be safe, be free as the breeze
The north wind of fear like a banshee howled
And she drove you down on your knees to pray
She drove you down on your knees

Lift up your head to the morning light
The fight o’er darkness is won
And feast your eyes on the land you love
Its life returning with the sun behold
Its life returning with the sun

And the morning walks proud, shining out like a flame
No evil could subdue
You open up your arms in friendship and joy
To welcome in the newborn day
To welcome in the new

May the spirit so strong in the shadow and storm
Hold fast to what is right
And surely as you breathe the gentle air of peace
This land shall shelter in the light of love
This land shall shelter in the light

© Tannahill Weavers

◄║►

Feilloze toevlucht

expressie
expressie
Feilloze toevlucht
/

Wie daadwerkelijk de weg wil bewandelen
moet allereerst zijn vertrouwen vestigen
in de tijdloze puurheid van het drievoudig juweel.
Want in de onrustbarende oceaan van drie angsten
vormt de adel daarvan onze feilloze toevlucht.

Lees verder...

Het ondubbelzinnig aangaan van toevlucht zelf
belooft ons het pad naar vrijheid te effenen
en leverancier van kwaliteiten te zullen zijn.
Maar alvorens te vertrekken moet jij inzien
wat de waarde van leraar en onderricht is.

Alle goeds is geworteld in zuiver vertrouwen,
een kracht ongewis voor talloze geesten.
Maar hartsontmoeting met een levende leraar
en wijsheidsreflectie doordrenkt onze geest:
je haren staan er recht van overeind.

Als eerste leren we ‘voelbaar’ vertrouwen,
dan ‘verlangend’, ‘gevestigd’ en ‘onomkeerbaar’.
Is jou de drievoudige toevlucht echt ernst
wees dan bereid lijf en leden te wagen
voor het vinden van blijvend vertrouwen.

Het mededogen van de boeddha’s is elk moment welkom
voor ons zwervers op het eindeloze oefenpad.
De kwaliteit bespreken van één boeddha-porie
kent geen eind, zoals een vogel die tast naar de grens
van het heelal ontnuchterd terugkeert naar de aarde.

Zoals de omvang van ruimte zich nergens laat peilen,
zo ook laat het effect van juist of fout handelen
zich niet meten in het licht van het drievoudig juweel.
Kon ons nemen van toevlucht ooit verschijnsel zijn,
dan was de onpeilbare ruimte zelfs ontoereikend.

Toevlucht is de ingang naar dharma-verband
en de grondslag van iedere daaropvolgende gelofte.
Het zal alle gevaar steeds tijdig verdrijven
en beëindigen ondermijning en blindheid:
de drievoudige werking wordt rechtstreeks voelbaar.

De toevlucht die werkt in de sfeer van het causale
gaat gepaard met de juiste, passende regels.
Leraar en onderricht nergens te loochenen,
zelfs niet onder druk of om macht of gewin,
maakt je diepgaand oprecht en betrouwbaar.

Hanteer je de toevlucht van resultatieve aard
dan maakt jou dit belichaming van boeddha-natuur.
Geen verwerven of verwerpen is er in dit domein,
geen moment word jij nog behoed of bemoedigd;
en het breken van geloftes is hier niets dan holle taal.

Laat aarde en hemel, de grote Sumeru-berg,
ja, boven en onder: laat alles schuiven van richting,
zelfs de zon en de maan mogen tuimelen omlaag.
Maar nooit zal het juweel ons misleiden of verzaken:
hiervan zeker te zijn is subliemste beleving.

De drie juwelen tonen zich zelfs in ons dromen,
hun volmaakte kwaliteit wordt ons stilaan duidelijk
via dagelijks oefenen van aandacht en wijsheid.
Zo beseffen we de vele levens en betreden bardo’s vredig,
en elk ademend wezen zal zien wat wij zijn:
beschermer en vriend.

(Vrij naar Jigme Lingpa; Kangyur Rinpoche:
Treasury Of Precious Qualities, vol. 1. Boston 2010, p. 52-58.
Vertaling & muziek: Stiltij)

◄║►

Bloedend (gedicht + audio)

expressie
expressie
Bloedend (gedicht + audio)
/

UW WIL

Puur beleven wil ik u
laat daarom beelden varen
niets verlang ik dan kracht

puur beleven wil ik u
dus rust ik in de adem
op de ene werking wiegend

puur beleven wil ik u
gelost in vlezen gloed
is alles mij goed.

◄║►

UW AARD

U ledigt mij meedogenloos
murw sleept uw mangeltred

her en der onvindbaar mij
verslagen neem ik waar.

Lees verder...

◄║►

UW TEKEN

Laat me dienaar zijn
eender welke opdracht

gerustgesteld mag richten
mij het poverst teken.

◄║►

UW STEM

Uw macht heeft me bereikt
duister woord is licht ontvangen

in dank zal niets voortaan
dit hart dan klank verlangen.

◄║►

UW ZANG

Stuur me waar u wenst
strijdloos bewogen

volgzaam vervoerd
onwrikbaar vredig.

◄║►

UW STRIJD

De ver doorgedrongen vijand
liet zijn list niet duiden

maar uw diepere kreet
bemoedigt elk bediendenhart.

◄║►

UW WAPEN

Het wapen van uw adel
heeft ontmanteld mijn beleg

de ene vorstelijke blik
sloeg plat het vals serpent.

◄║►

UW JUWEEL

Met bekers vol gezag
nodigt steenvuur ons ter tafel

warm en helder vertrekt
mens na mens beschonken.

◄║►

UW DOMEIN

Korreloceaan
verblindend massief

hoe fijner kristal
hoe ruimer de bedding.

◄║►

UW LIEFDE

Dank is ongepast waar
waarheid nooit stagneert

telt soms wat ik liefheb
nu u dit hart begeert?

◄║►

UW RUST

Zich oerkracht in
vleesvracht woest
weten is wusten

bewust weet zich
doodloos nooit
liever verwoest.

◄║►

Bron: Gedel.nl

◄║►

Grom (gedicht + audio)

expressie
expressie
Grom (gedicht + audio)
/

Enkel werking
niks verwerking
spul na spul is
speelkwartier

leven spoelt
vermenigvuldigd
fijntjes door
het beeldendier

voor en door
en na detectie
gromt waarheid
van ontplofplezier.

Bron: Gedel.nl

◄║►

Aan ons (gedicht + audio)

expressie
expressie
Aan ons (gedicht + audio)
/

AAN ONS

Je gaat op weg
al ontgaat ons hoe

elk weldra ontwaakt
in helle waan

tastend naar licht
zingt niets

toch duisterder
dan liefde.

Bron: Gedel.n

◄║►