Reglement

(zie hier de privacy-verklaring)

Het reglement bevat de algemene voorwaarden voor deelname die Stiltij hanteert. Deze voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan Stiltij-activiteiten.

Inschrijving
Als belangstellende kun je een maand lang gratis deelnemen. Gedurende die periode kun je proeven aan de trainingen en onderzoeken wat Stiltij voor jou kan betekenen. Als deelnemer betaal je vanaf je inschrijving een maandelijkse bijdrage van € 50. Naast toegang tot de reguliere oefenfaciliteiten ontvang je regelmatig het expressieblad Dharmuse en bij de bevestiging van je inschrijving ontvang je de halfjaarlijkse Stiltijding en diverse achtergrondboekjes.

Stiltij hanteert géén vakantie- of feestdagenstops. Dit betekent dat alle trainingen ook tijdens deze periodes gewoon doorgaan.

Na inschrijving verzoeken we je de maandelijkse bijdrage vóór de eerste van de maand over te maken naar:
NL40 TRIO 0390 3757 21 ten name van Stiltij
Betalen vanuit het buitenland is mogelijk door gebruik te maken van de volgende gegevens:
BIC: TRIONL2U

Activiteiten inschrijving
Zodra je je voor een activiteit (een verdiepingsweekend bijvoorbeeld) hebt aangemeld, krijg je van het secretariaat een bevestiging van ontvangst via mail of telefoon. Ongeveer een week voor aanvang van de activiteit ontvang je een schriftelijke bevestiging van je inschrijving met aanvullende informatie en een factuur. Inschrijving is niet vrijblijvend. Op basis van de binnengekomen inschrijvingen wordt besloten tot al of niet doorgaan van de activiteit en worden voorbereidingen getroffen en inkopen gedaan. Als je jouw deelname annuleert, nadat bekend is gemaakt dat de activiteit doorgaat, kan Stiltij daarom niet overgaan tot restitutie van het inschrijfgeld.

Dharmuse
Elke deelnemer ontvangt regelmatig de Dharmuse via email.

Betalingsregeling
Wij gaan ervan uit dat jij ernaar streeft om de reguliere bijdrage te kunnen voldoen. Onder bijzondere omstandigheden is het mogelijk om een (tijdelijke) betalingsregeling te treffen. Indien van toepassing: houd ons op de hoogte en overleg hierover zonodig.

Foto-/video opnames
Tijdens activiteiten en trainingen kunnen foto’s en/of audio- en video-opnamen worden gemaakt voor het Stiltij-archief en voor publicatie op de website, in brochures, e.d. De bedoeling hiervan is om het oefenmateriaal dat Stiltij hanteert te verlevendigen en te verduidelijken. De opnamen hebben een onpersoonlijk karakter. Mocht je bezwaar hebben tegen het maken en/of het publiceren van deze opnamen door Stiltij dan dien je dat zelf van te voren aan te geven.

Deelnemersmateriaal voor publicatiedoeleinden
Tijdens of na afloop van activiteiten worden deelnemers in de regel uitgenodigd een impressie (verslag) te schrijven. Dit materiaal is bedoeld voor gebruik op de website of in andere publicatiemiddelen. Doel ervan is om buitenstaanders een indruk van binnenuit te geven.

Aansprakelijkheid
Als deelnemer van activiteiten en trainingen wil je je onvoorwaardelijk oefenen en scholen in het aangebodene, maar daarbij blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen fysieke (en mentale) gezondheid. Blijf bij alle oefeningen die fysieke componenten bevatten steeds uitgaan van wat voor jouw lichaam haalbaar is. Let goed op jezelf en geef aan (wanneer mogelijk van te voren) wanneer je ergens last van hebt. We houden rekening met mensen die fysiek beperkingen hebben.

Therapie/spiritualiteit
Het onderricht dat Stiltij aanbiedt heeft een absoluut karakter: het gaat om zelfverwerkelijking, rechtstreeks verwijzend naar de geest. Dit proces kan confronterend werken. Je bent voldoende stabiel om hiermee om te gaan. Bij twijfel behoort een intake-gesprek of persoonlijk overleg tot de mogelijkheden. Het verschil tussen therapie en spiritualiteit is je duidelijk. De Stiltij-activiteiten zijn niet bedoeld om aspecten van jezelf therapeutisch uit te diepen. Er is wel altijd ruimte voor een persoonlijk gesprek waarin verhelderd kan worden wat jou niet duidelijk is.

◄║►