Privacy-verklaring

(zie hier het reglement)

Stichting Stiltij verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacy-verklaring leggen we uit wat wij met je persoonsgegevens doen.

Persoonsgegevens
We gebruiken alleen de hoognodige persoonsgegevens, zoals je naam, adres, geboortejaar en contactgegevens.

Gebruik van je persoonsgegevens
Stichting Stiltij verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Registratie deelnemer
  • Deelname activiteit
  • Abonnement nieuwsbrief/ expressieblad
  • Communicatie netwerk

Het bewaren van persoonsgegevens
Stichting Stiltij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Beveiliging persoonsgegevens
Stichting Stiltij neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met het secretariaat@stiltij.nl.

Beeld- en geluidopnames
Tijdens activiteiten en trainingen kunnen foto’s, audio- en/of video-opnames worden gemaakt voor het Stiltij-archief en voor publicatie op de website, in brochures, e.d. De bedoeling hiervan is om het oefenmateriaal dat Stiltij hanteert te verlevendigen en te verduidelijken. De opnamen hebben een onpersoonlijk karakter. Mocht je bezwaar hebben tegen het maken en/of het publiceren van deze opnamen door Stiltij dan dien je dat zelf van te voren aan te geven.

Privacyrechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stichting Stiltij. Indien je dit recht wilt uitoefenen, stuur dan je verzoek naar secretariaat@stiltij.nl. Je ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand bericht.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van deze privacy-verklaring kan door ons worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Deze tekst is voor het laatst aangepast in mei 2018.

◄║►