Praktijk: een overzicht

Leven als mens is leren omgaan met de twee krachten van karma (conditionering) en dharma (potentieel). Geestelijke oefening is het bewust aangaan van dit leerproces, beseffend dat de zintuiglijke aspecten van lichaam en wereld maar een deel is van wat wij zijn.

Onderstaand model “de oefentrechter” illustreert het verloop hiervan.
Oefenen is als het ware zakken, d.w.z. thuisraken in de vulkaan van leven.

Oefentrechter

Stiltij bevordert wijsheid op twee manieren:

  • door het aanbieden van individuele oefengelegenheid
  • door het bevorderen van maatschappelijke kwaliteit

Dit weerspiegelt de oorspronkelijke bedoeling van spiritualiteit:

  • wijsheid
  • mededogen

BRUIKBARE MATERIALEN

Stiltij opereert in de context van bodhisattvaschap, d.w.z. de Mahayana-Zen wijsheidstraditie.
De bodhisattva, letterlijk “verlichtingswezen,” is iemand die zich bekwaamt in het belichamen van wijsheid en mededogen, net zo concreet als de Boeddha dit heeft gedaan.
Deelnemers kunnen gebruikmaken van de trainingen, periodieke verdiepingsmogelijkheden, persoonlijk overleg, diverse creatieve en praktische projecten.

Bodhisattva’s bezitten het oog van wijsheid,
en de voeten van oefening.

(Zenleraar Torei)

Individuele wijsheid speelt in onze ogen een belangrijke rol in het bestrijden en oplossen van structurele problemen op alle levensgebieden (opvoeding, werk, relaties, zorg, etc.). En niet alleen is er deze curatieve functie; wezenlijker nog is er de preventieve werking van wijsheid die verwarring en conflict voorkomt.

Wil je graag bijdragen aan het bevorderen van wijsheid maar zie je voor jezelf geen gelegenheid om actief te oefenen, dan ben je van harte welkom als ondersteuner of donateur. Weldoeners spelen vanouds een waardevolle rol in het tot bloei brengen van spiritualiteit: een bewust netwerk van beoefenaars en weldoeners vormt een harmoniserende kracht in deze turbulente wereld.

◄║►