Proeven van dharmium (17-07-06)

Meditatie
Meditatie
Proeven van dharmium (17-07-06)
/

Audio van dharma-overleg, opgenomen op donderdag 6 juli 2017.
Thema: waarheidswerking of innerlijke kwaliteit is heel nuchter en concreet spul (dharmium).

Het ik is een grote hindernis dat zichzelf steeds verkeerd beschouwt. Het is een bedrieger die verhalen vertelt en wacht op de ontknoping. Zet daar een streep onder en zoek aansluiting bij fundamentele goedheid: de context van de dharmasfeer waarin alles plaatsvindt, ook alle moeite die ontstaat.

De werkelijkheid (dharma) is ons voortdurend aan het bevrijden en wij kunnen dat steeds faciliteren en uitdrukken. Wat hier gaande is, is niet problematisch maar bevrijdend! De bevrijdende houding van jezelf is: actueel zuiver blijven, dat wil zeggen: geen nieuw karmazaad creëren door weg te wijken, maar erbij blijven. Eerlijk en licht, alles serieus nemen. Dat is de bodhisattva-houding: wijsheid = in verbinding blijven, en mededogen = alles recht doen.

Bodhisattvaschap en alle kwaliteiten zijn wezenlijk geen proceselementen. Je moet begrijpen wat het is, dan kun je het pas belichamen. Een notie van urgentie helpt daarbij; urgentie heeft met liefde te maken, het is de noodzakelijkheid van de dharma. De dharma werkt instant, continu, overal. Alles wordt liefdevol verzorgd.

Dharmium is een neologisme, een naam voor waarheidswerking. Waarheid (dharma) is de grondsubstantie van wat we zijn, de essentie van de werkelijkheid die hier en nu overal plaatsvindt. Geen moraal of conceptualisatie, maar levende, alles bepalende kracht. Ieder van ons belichaamt, ademt en beleeft dit, en het oefenen en onderzoeken ervan zal de verwarring hierover oplossen.

◄║►