Lijden en waarheid (16-06-09)

Stiltij
Lijden en waarheid (16-06-09)
/

Audio van meditatie-onderricht door Ad op 9 juni 2016.
Thema: De pijn van onvervuldheid is de brug naar vervulling.

Zodra we ophouden met compenseren, voelen we de diepe pijn van onvervuld zijn. De expressie van de kracht die jij bent, start bij het toelaten van de pijn en niet bij het wegdrukken of compenseren ervan. Ervaar het gat in je bestaan en besef dat het een blijde boodschap heeft: je kunt vervulling vinden. Zonder de pijn zou je niet op zoek gaan, daarom is het een zinvolle pijn. Het is de motor naar bevrijding.

Als je de pijn situationeel maakt, dus naar de wereld trekt, dan is dat een oppervlakkige zienswijze die aanzet tot compensatie. Je raakt erdoor verloren in zwakte en isolement. Maar dharmapijn is waarheidswerking; het doet een appèl op je diepste kracht. Neem daarom jezelf serieus en vind de volheid van je bestaan. Verbind je met het onderricht en verfijn het steeds meer. Je wordt daarbij uitgenodigd om te beleven, want aan mooie woorden alleen heb je niet veel. Let op dat je waarheid centraal blijft stellen i.p.v. datgene wat toevallig aansluit bij jouw karma.

Waarheid (waarheidslichaam) is te vinden op hartsniveau, in de diepste laag van bewustzijn, van geesteswerking. Als je je identificeert met je zintuigen (stoffelijk lichaam) dan ga je vanzelf op zoek naar welbevinden. Identificeer je daarom met je waarheidslichaam, je bént tenslotte geesteswerking. Ook als je de wereld intrekt, is dit van belang. Waar identificeer jij je mee? Wat zoek je, waarheid of welbevinden?


◄║►