Lichtheid (15-01-29)

Stiltij
Lichtheid (15-01-29)
/

Laten we vandaag de insteek kiezen van de dharma i.p.v. te kijken wat er bij eenieder karmisch speelt. Laten we kijken naar wat er klopt in plaats van te kijken naar de veelheid van problemen die het ik creëert. Waarheid stelt je in staat alles open en licht te bekijken. Het ik van illusies maakt alles moeilijk, is constant bezig problemen te scheppen, bezig met eigen maaksel waardoor de hele beleving enorm stremt. We veroorzaken ons eigen lijden. Terwijl waarheid heel gemakkelijk is: het is niet veroorzaakt, het heerst permanent en gaat aan alle vormen vooraf.

Oefenen biedt de gelegenheid om je gezag te herstellen, je te heroriënteren van je egoïstische kleine zelf naar het leven dat groter is dan jou. Zo schuif je van illusie naar waarheid. De eerste waarheid is de herkenning dat je jezelf enorm in de nesten hebt gewerkt. Geef je over aan het leven en val samen met je diepste innerlijk. Als je dit direct herkent en je kunt je overgeven aan het leven zelf, dan kun je snel van oriëntatie verschuiven. Staan voor waarheid, onconventioneel, zonder concessies te doen aan jezelf of anderen. Zo los je het probleem van je verkeerde identificatie op.

De existentiële moeite verdwijnt. Zinloosheid maakt plaats voor gevuld zijn van binnenuit, de bedoeling volgend. Wat zal blijven is de moeite met de omstandigheden, omdat omstandigheden telkens veranderen. Maar je identiteit is daar niet langer meer van afhankelijk, wat voorheen wel het geval was. Dit maakt dat je veel lichter met omstandigheden kunt omgaan.

Primair ben je geesteskracht. Bewustzijn werkt vóór de adem en het lichaam. Vanuit wat jij wilt realiseren mobiliseer je de adem en vanuit die ademimpuls volgt beweging en handeling. Ga vanuit eigenheid/authenticiteit de verbinding met de ander aan, belangeloos. Ontleen er niets aan. Volledig jezelf zijn komt in essentie vreemd genoeg neer op een volledige gemeenschappelijkheid. Niets eigens meer. Wel nog met eigen karaktertrekken, een eigen kleur, maar in lichtheid, belangeloos.

Voorkom bij het oefenen en het volgen van het onderricht teveel eigen interpretatie. Maak geen eigen variant van de Weg, want die brengt je alleen verder van huis.


◄║►