Kiezen voor de grote pool (15-07-24)

Stiltij
Kiezen voor de grote pool (15-07-24)
/

Zonder keuze is er geen groei, enkel vrijblijvendheid. En dat voelt in wezen nikszeggend, omdat de verbinding ontbreekt met de volheid van leven die jij zoekt.

Om te kunnen kiezen voor de kwaliteit die jij zoekt, kun je efficiënt gebruik maken van de twee polen in jezelf: grote ik en kleine ik. Door je te oefenen in het werken vanuit je centrum (grote ik) maak je gaandeweg een einde aan je innerlijke conflict. Je stelt je steeds concreter beschikbaar als een betrouwbaar krachtveld, een bodhisattva (spirituele krijger).


◄║►