Je hartsoog vervult je diepste verlangen (16-04-21)

Audio van meditatie-onderricht door Ad op 21 april 2016. Thema: Je hartsoog vervult je diepste verlangen. Bij iedereen is er sprake van een diep verlangen naar geluk. Dit verlangen is in feite bewustzijnswerking. Zolang jij gezag blijft geven aan conditi