In harmonie zijn (16-05-20)

Stiltij
In harmonie zijn (16-05-20)
/

Audio van krijgskunst-onderricht door Ad op 16 mei 2016.
Thema: in harmonie functioneren, de volheid bewaren

We moeten alles kunnen loslaten wat ons hindert en vastzet; vastzitten is disharmonisch.
De geest – je besef van ingebed zijn in een groter geheel – is de basis voor harmonisch opereren.

We hebben als krijger en bodhisattva een vorstelijke opdracht: zorgen voor een leefbare wereld.
Daarmee dienen we de diepe wetmatigheid van goedheidswerking.

De essentie van krijgskunst is voelen dat je een geestelijk krachtveld bent.


◄║►