Het gebied van geen-ego (17-04-06)

Stiltij
Het gebied van geen-ego (17-04-06)
/

Audio van dharma-overleg, opgenomen op donderdag 6 april 2017.
Thema: concreet werken aan het oplossen van egoïsme schenkt een vervullend gevoel.

Oriëntatie vanuit de connectie van de wereld

De weg verloopt van karma richting dharma. Eerst karma gaan zien, en toestaan dat je naar binnen mag gaan. Daarna de condities gaan aanpakken en de verbinding voelen met stabiliteit en rust.
Dus eerste advies is de ruimte te nemen om te zakken in de verbinding met de dharma. Dus in je hart de ruimte ontdekken door minder in te vullen, liever dan je te vrijwaren van vormen of condities te regelen.

Je moet de hiërarchie in jezelf gaan bepalen: naar wat luister ik, wat wordt er nu eigenlijk echt gevraagd?
We zijn steeds opzoek naar identiteit dus het is lastig om zuiver na te voelen.

De weg heeft één doel: egoïsme oplossen, onduidelijkheid wegnemen.
De weg heeft één wet: we zijn bewustzijn.
En dus heeft de weg maar één methode: egoïsme bewust maken.

Hoe werkt het ‘ik’? Het ‘ik’ heeft een kern en een actieradius. De kern is moeilijk op te lossen, de actieradius makkelijker door de waarneming te doorzien en bij te stellen.
Het onderricht zegt in wezen dat je niets nodig hebt.
Hoe ben je op de juiste manier verbonden met het leven? We besteden ons dood aan de wereld.

Oriëntatie vanuit de connectie met wijsheid

Intuïtief toekomen aan wijsheid. Het is eeuwig zonde om te leven zonder die kracht van wijsheid, helderheid en betrouwbaarheid te leven. We moeten het zelfbeeld leren vervangen door een bewust vol zelfbeeld.

Is het motief helder dan ontstaat er een autonomie: ik ben wezenlijk niet afhankelijk van condities. Niet van relaties, kinderen, werk etc. Ad werd bevraagd hoe hij een relatie met gezin en werk combineerde met toekomen aan innerlijkheid.

De vraag centraal stellen: “Waar sta ik voor?”… je waardigheid hierin voelen. Jezelf niet verloochenen voor niets en niemand. Ontdekken dat geestelijkheid het meest interessante is van ons bestaan.

De vreugde voelen en waardering voelen van het tijdloze verhaal wordt afgewisseld met de pijn met de identificatie van de lichamelijke vorm. De connectie met het onderricht, de waardering en inspiratie die hieruit vloeit, brengt ons tot leven.

Dharma-motief

Als je continu de weg leert bewandelen, dan vindt alles plaats in dat licht. Als er geen dharma-motief heerst vindt steeds de groei van karmisch zaad plaats. Richt je op de weg, op de bedoeling. Voel hoe definitief dit is.
Voel de verbijstering van je bestaan, het wonderlijk karakter ervan. Wanneer staan we hier nu echt bij stil op een dag?

Het gebied van geen-ego: substantieel met elkaar verbonden zijn, geen maakbaarheid want alles vind vanzelf plaats.
Niets hoeft, je hebt niets nodig en bent steeds volle bak beschikbaar voor wat de bedoeling is, zonder dat je er iets in zoekt.

Verloop van de oefenweg:

BEOEFENAARSCHAP
• Zelfcorrectie, bewust worden
• Lichaam
• Shila
• Zuiver

LEERLINGSCHAP
• Onvoorwaardelijkheid, inleving
• Adem
• Samadhi
• Groot

BODHISATTVASCHAP
• Transcendentie, loslaten
• Geest
• Prajna
• Open


◄║►