Herkenningsfeest (15-10-29)

Stiltij
Herkenningsfeest (15-10-29)
/

Audio van expressie-onderricht door Ad (29 oktober 2015).
Thema: waarheid of wijsheid is een herkenningsfeest.

We leren alle kwaliteiten toe te laten en ermee te gaan werken. Je eigen vermogen om te bepalen wat goed voelt en wat waar is, ga je steeds directer serieus nemen. We zijn krachtvelden, we zijn aan het wennen aan totaalbeleving.

Er zitten altijd twee kanten aan het onderzoeken van ons dualisme. Je moet kijken wat voor jou bruikbaar is: karma (hinderissen) of dharma (potentieel). Vorm en leegte verwijzen naar elkaar. Er is altijd de uitnodiging om aanwezig te zijn. Jij laat het licht vallen, maar zolang wij een buffer hanteren blijft het allemaal processing.
De werkelijkheid ligt niet in het proces dat je maakt. Waarheid of wijsheid is een herkenningsfeest en geen opslag. In het begin voelt dat onwennig om direct te zijn, maar het is heel heilzaam. Het is interessanter hoe het voelt wat je hoort, dan dat het ergens aansluit bij bekende informatie.

Je moet blijven aansluiten bij je oorspronkelijk motief. Zoals Suzuki Roshi zegt: ‘Steeds opnieuw beginnen’. Als je dit herkent dan is dat meteen een instant bijstellen van je houding. Het is normaal om dit te onderzoeken. Beleving is en kwaliteit waar we naar streven.
Een bruikbaar beeld is dat we verticale wezens, zijn in plaats van horizontaal. We zijn een totaalwezen. Als je in denken verzandt, dan stopt je hartswerking niet (geldt ook voor de adem), alleen je bent je er niet van bewust. Dat is waarom we oefenen: om totaal tot leven te komen.

Als je voelt ‘ik bevind me op het juiste spoor’ is dat al verlichtend. Het hoeft niet perse fijn te zijn. Maar stop met afmeten hoe dat spoor verloopt en hoe het je vergaat, dat is een enorm energielek. We zijn wat koortsig, er leeft wat gif in ons van wens, woede en waan. Die karmische conditionering zijn we aan het oplossen.
Zet geen druk maar verzorg het goed. De holte die we in ons voelen vullen we op met materiaal buiten onszelf en dat is niet normaal. We hebben geen oog voor ons innerlijk kapitaal. Onze innerlijke potentie is nooit verloren gegaan. Met de juiste intentie zal dat langzaam gaan kiemen.

Onderzoek eens hoe alle uiterlijke omstandigheden nooit jouw innerlijke adel dekken. Je hele wereldse bestaan is niet echt relevant, behalve die kiem. Wat is je meer waard: waarheid of welbevinden? En welbevinden is het in stand houden van een ‘ik’-idee.
Het gaat om je houding. Onvoorwaardelijke inzet en tevens volledig ontspannen. Je uiterste best doen en weten dat je daar helemaal niets aan kunt doen. Dit is zoeken naar en wennen aan het midden, het centrum. De grondwerkelijkheid die je bent heeft niets nodig. Dat is het moeilijkste om aan te wennen. De volheid is aanwezig, je moet niets extra’s gaan doen. Volheid is normaal.


◄║►