Erop of eronder (17-07-20)

Meditatie
Meditatie
Erop of eronder (17-07-20)
/

Audio van dharma-overleg, opgenomen op donderdag 20 juli 2017.
Thema: Erop of eronder, blijf je door doodsheid bevangen of wil je tot leven komen?

Onwetendheid, verblinding, gepersonifieerd door de godheid Mara, is wat ons uitschakelt. Pas toen de Boeddha in de eindstrijd Mara had overwonnen, bereikte hij realisatie. Dat geeft een goede indicatie tot wat voor diepte de invloed van Mara reikt.

We bevinden ons in een lastig parket omdat we onze onwetendheid niet ten volle beseffen. Eigenlijk functioneren we totaal zinloos zolang we onze potentie niet helder hebben en niet weten wie er aan de touwtjes trekt. De Boeddha heeft de permanente werking van doodsheid helder gemaakt. Geboorte, dood en de twee overige manifestaties van Mara, de verklevingen (klesha’s) en de zintuiglijke illusies (skanda’s – vorm, gevoel, denken, wens en besef) zijn door Boeddha inzichtelijk gemaakt.

Samsara is de oceaan van blindheid die constant draait. Alles wat het ik onderneemt valt hieronder. Iedere poging is een vergeefse sparteling. Eigenlijk zijn we fantomen. Egoïsme vatten wij nog te zeer in morele zin op, terwijl egoïsme veel meer staat voor een wezenlijk niet kloppen. Je kunt niks waarmaken. De grondtoon van behoeftigheid is de oorzaak van al ons lijden. We verkeren in nood. Er is sprake van een diepe, actief knagende onvervuldheid, dat al veel langer duurt dan alleen dit leven. Het juist zien van de omvang van dit probleem doet je beseffen wat er voor kracht voor nodig is om dit op te lossen.

Dit leven prettig maken is geen dharmisch motief. Streven naar geboorte in een betere bestaansvorm is niet dharmisch. Je blijft in die gevallen binnen samsara opereren. Dit cyclische bestaan kan alleen worden doorbroken door iets dat niet beweegt, maar volheid schenkt. De dharma van het hart in jezelf of van leraren. Stel bevrijding centraal, niet de volgende illusie. Pas als je dat écht gaat onderzoeken krijg je oog voor de begoocheling waar je aan onderhevig bent. Je hebt nu geen idee van wat waardigheid is. Daarom duurt het ook zo lang. Alleen het organisch loslaten van kleinheid leidt naar het toelaten van grootheid, ongeacht wat voor verlichtingservaring(en) je tussentijds ook mag hebben.

We moeten onze natuurlijke staat herstellen, de wezenlijk goede en zuivere grondsubstantie die we waarlijk zijn terug innemen. Verblinding is zwaar gevestigd in ons: we gelóven in maakbaarheid. We zien de transformatie en het veroorzaakt worden niet die ervoor zorgen dat niets werkelijk vaststaat. Blijf niet rondspoelen in illusies. Stel de juiste vragen! Onderzoek de grote kwestie!

Je beweegredenen hiervoor zijn tweeledig: vanuit angst, voor degeneratie naar verdere verblinding, het kwijtraken van de samenhang, voor de dood waarbij je hele leven wordt gecomprimeerd naar één punt als in een hogedrukkamer en het de vraag is in welke droomstaat je uitkomt, zonder de verlossing van het wakker worden dit keer. Of vanuit vertrouwen in je potentie. Voelen: er is een edeler identiteit hier – en het onderricht bevestigt dit.

Je gaat langzaam beseffen dat dit niet vrijblijvend is. Dit is onvoorwaardelijk gaande! De invulling van jouw bestaan hapert en is ongewis. Het meest heilige in jouw presentatie is het meest lachwekkende. Het gaat heel natuurlijk voelen om je egoïsme bespottelijk te vinden. Je gaat zien dat je voortdurend de strop van je nek wilt. Beter om je af te vragen of er überhaupt wel iets klopt dan op zoek te blijven naar iets kloppends. Stop met mooi weer spelen, vooral ín jezelf. Je onaffe staat – de juiste oorzaak – de bedoelde kwaliteit: dát is de oplossing. Als je je meldt aan de poort van het zenklooster en het schuifje gaat open, zeg dan: het gaat echt niet goed met mij.

Zonder oplossing heeft het toch helemaal geen zin. Het je verbinden met leraren is een kostbare kans om toe te komen aan je grote kwestie. Maak dit tot belevingsspul, leer ermee werken. Dit maakt je agenda perifeer. De grote pool is jouw heilige redding. Maak het niet tot een onderdeel van jouw spullen. Als je weet waar je mee bezig bent geeft dit rust, kracht, eenheid van binnen enbuiten. Rijpheid is aangaan, besef dat je geen keuze hebt. Verwezenlijk de grote droom. Kleine dromen komen voort uit het geen weet hebben van de grote droom.

Van de 3 juwelen is de Boeddha waarschijnlijk het moeilijkst te begrijpen:
– dharma: is waarheidwerking. Kloppende info laten spoelen.
– sanga: gelijkwaardige vormenkant. Uitnodiging om je te openen.
– boeddha: ingang naar transcendentie, de geest voelen als je ware lichaam. Dit vraagt om inleving, het is je brug naar verwerkelijking. Het maakt je wakker voor waar je mee bezig bent: je maakt de bevrijding mee die ook dit ander mens (Boeddha) concreet heeft meegemaakt.

◄║►