Definitief kiezen (16-08-03)

Stiltij
Definitief kiezen (16-08-03)
/

Audio van krijgskunst-onderricht door Ad op woensdag 3 augustus 2016.
Thema: Definitief kiezen voor de innerlijke levenshouding.

Inspirerende, betrouwbare voorbeelden hebben we nodig om de potentie en de bedoeling van alle oefenen in ons eigen bestaan hier en nu te kunnen belichamen, in alle wisselende omstandigheden. Met grote leraren als Boeddha of Christus kun je je makkelijk identificeren, om zo de definitiefheid van deze intentie te vestigen.

Spiritueel krijgerschap staat voor bodhisattvaschap, de edele helper die vertrouwd is met innerlijke kwaliteit en op grond daarvan zijn best doet om dit in praktijk te brengen. De enige manier om deze kwaliteit te realiseren is elk moment volledig je best doen, met alles wat je hebt. Zo maak je het dagelijks oefenen heel concreet – als tegenwicht tegen de overstelpende concreetheid van wereldse condities en zintuiglijkheid. Onze innerlijke kracht moet minstens zo reëel voelbaar worden als alle externe realiteit.

Er zijn dus twee dingen die we moeten doen: naar het onderricht en de leraren toe alles absorberen wat we kunnen gebruiken; en tegelijkertijd je karmische staat heel concreet tegen het licht durven houden en schoon schip maken met je kleinheid.


◄║►