De wereld en de weg (17-03-12)

Audio van dharma-overleg, opgenomen op zondag 12 maart 2017. Thema: wijsheid schenkt diepgang en laat je je kleinheid overwinnen. Er is momenteel veel aanbod van spiritualiteit. Hoe kom je tot een goede selectie? Ben jij een consument die door de markt w