De wereld en de weg (17-03-12)

Meditatie
Meditatie
De wereld en de weg (17-03-12)
/

Audio van dharma-overleg, opgenomen op zondag 12 maart 2017.
Thema: wijsheid schenkt diepgang en laat je je kleinheid overwinnen.

Er is momenteel veel aanbod van spiritualiteit. Hoe kom je tot een goede selectie? Ben jij een consument die door de markt wordt bewerkt of ben je daar vrij van en zoek je de meest efficiënte weg naar wijsheid? In oosterse wijsheidstradities zijn jnana en bhakti (wijsheid en mededogen) elementen die helder en duidelijk gehanteerd worden. Hier in het Westen ontstaat snel verwarring m.b.t. mededogen. Het neigt gemakkelijk naar energiewerk en daarmee naar verbeeldingskracht, creativiteit e.d. Het mist de diepte van wat liefde echt is. Bovendien gaat het ik gemakkelijk aan de haal met wijsheid en mededogen: in plaats van dat het ik beseft wetmatigheden slechts te beheren, eigent het ze zich toe.

Wil je met de wetmatigheden (wijsheid) samenvallen, of is het belangrijker voor je dat je je prettig voelt? Bij dit laatste lijkt het of je voor jezelf kiest, maar niets is minder waar. Want wat stel je voor als zelfgemaakte identiteit? Via wijsheid echter kom je in diepgang terecht en kan er een kracht, die je ego juist overstijgt, vrij spel krijgen. Het is een hardnekkig misverstand dat ‘als ik me goed voel, ik helemaal mezelf ben’. Sta er eens bij stil dat alleen al het bezig zijn met hoe je je voelt, wijst op een behoefte in je, eigenbelang dus.

De remedie is altijd: loslaten. Maak je vrij van een verkeerd vastzitten. Dit niet alleen in relatie tot anderen, maar ook in relatie tot je eigen geest, je eigen gedachten en oppervlakkig beleefspul. Onthecht je. Wat is nou eigenlijk van jou? Is je lichaam van jou? Dat is een verkeerd idee. Zie je dat je jezelf wat wijs maakt? De belichaming van je (on)bewuste belangen is de oorzaak van alle pijn. Niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Ontstaat er nu schaamte in je? Wil je er echt vanaf? Wat is het je waard?

Pas als je alles loslaat, alle functionaliteit, alle hechting aan vormen en betekenissen, pas dan kun je de eenzaamheid, sterfelijkheid en zinloosheid ten volle gaan voelen. Dan ontstaan vragen zoals: wat is leven en dood, wat is de zin van mijn bestaan? Pas op dat je dergelijke vragen niet vanuit je kleinheid stelt, maar vanuit je hart. En blijf bij je hart zodat het antwoord daarvandaan kan oprijzen.

De weg bewandelen speelt zich af op hartsniveau. Daar is werkspul (liefde) aanwezig dat jij zomaar geschonken krijgt! Het is zo vervullend dat je geen processpul meer nodig hebt. Hoe vreugdevol is dat! Kun je die vreugde voelen? Of strand je in de moeite van karma, in je eigen psychische en emotionele ladingen die je overal aan toekent? Mocht dat zo zijn, besef dan dat de vreugde en de moeite van het bewandelen van de weg, losstaan van elkaar. Hang daarom je ik-verhaal aan de wilgen en zoek de intentievlam van je hart op. Blijf jezelf corrigeren, zodat je kunt kiezen voor waarheid.

◄║►