De weg als levenshouding (15-09-28)

Stiltij
De weg als levenshouding (15-09-28)
/

Audio van krijgskunst-onderricht door Ad (28 september 2015).
Thema: eruit te halen wat erin zit.

Blijf niet langs de kant staan, wijk niet voor moeite: ‘Hoe dieper je insteekt, hoe groter de beloning.’
Er is een groot verschil als het gaat om budo als vrijetijdsbesteding of als levensweg.
Je wilt er een continuïteit van maken, een grondtoon in je leven laten zijn, een vlam die permanent brandt.
Op basis van een eigen interesse, van diep verlangen.

Ben jij jezelf wel voldoende waard, of neem je zelfs de oefenweg voor lief?
Wil je je leven zinvol maken, werkelijk leren kennen in zijn volle potentieel?
De weg is in elk geval niet bedoeld om te blijven consumeren.

Het is een fijn geschenk dat we bij Stiltij meerdere disciplines hebben die als ingang naar verwerkelijking kunnen dienen voor je. Maak moedig gebruik van alle mogelijkheden: leer staan voor wat je wilt en wat je bent.
Het gronddoel van krijgskunst is zelfoverwinning; maak daar een constantheid van in je hele dagelijkse bestaan.


◄║►