Betekenisgeving (16-03-31)

Stiltij
Betekenisgeving (16-03-31)
/

Audio van meditatie-onderricht door Ad op 31 maart 2016.
Thema: Betekenisgeving is keuze maken.

Het is belangrijk je te identificeren met het onderricht, met verschillende leraren, met goedheid, wijsheid en allerlei hartskwaliteiten. Dat helpt je te geloven en te vertrouwen. Bovendien kun je dan beter voelen wat er bij jou nog ontbreekt, waar je vastzit. Het is dus geen advies om zoveel mogelijk info te verzamelen; het is een uitnodiging om tot een andere levenshouding te komen. Om je thuis te verlaten, net zoals de Boeddha deed. Laat je zekerheden los en richt je niet langer op gemak, maar ga op onderzoek uit. Deze keus is aan jou.

Een keuze maken is in feite een moment van betekenisgeving. En dat doen we constant; het is een soort basishouding waarvan je je meestal niet bewust bent. Maar op die manier zet je jezelf steeds vast, je cementeert jezelf dicht en zo ontstaat lijden. Daarom is het belangrijk om te onthechten. Iedere keer dat de hechting scheurt ervaar je lijden, waarbij een ik-scheur het grootste lijden teweeg brengt. Ben je echter onthecht, dan kan er geen scheuring optreden en dus geen lijden.
Je ik-gevoel is de stolling van al die betekenisgevingsmomenten. Doe die ik-jas uit! Besef de onbetrouwbaarheid van het ik-maaksel en besef de betrouwbaarheid van de werkelijkheid. Kies er dan voor, definitief.

Tijdens je ontdekkingstocht ga je je heroriënteren op je omgeving. Hoe integreer je de weg en de wereld dan? Hoe kun je je innerlijkheid laten samensmelten met de buitenwereld? Omdat je in een tussenfase zit, kan deze als zodanig ervaren polarisatie nog niet definitief oplossen. Realiseer je echter wel, dat je al je hartkwaliteiten kunt inbrengen. Door bijvoorbeeld echt en open te zijn in plaats van overal betekenis aan te geven. De omgeving hoeft zich dan niet afgewezen te voelen omdat jij aan het transformeren bent. Integendeel, kwaliteiten als bijv. authenticiteit, gevoeligheid en flexibiliteit maken je juist steeds meer betrouwbaar. Dat zal een ander niet ontgaan.


◄║►