14-12-01 Licht en snel, ademcompressie

Stiltij
14-12-01 Licht en snel, ademcompressie
/

De aard van waarheidswerking werkt licht en snel. Het omvat de essentie van wat we zijn: vitale krachtvelden. Dit beoogt het direct innemen van de weg: een permanente open levenshouding waarbij innerlijkheid centraal wordt gesteld.

Conditionering daarentegen heeft een trage, voorspelbare en begrensde werking. Processing en beeldvorming veroorzaken bedrog ten gevolge van de verwarde en slaperige staat waarin men verkeert. Wegens verworvenheid van klein gezag strandt deze functionaliteit, bij gebrek aan nieuwe energie, in een doods verhaal.

Besef van dualiteit is een voorwaarde om als krijger de Dharma betrouwbaar te dienen. De achterwaartse oriëntatie, als permanent vertrekpunt, draagt zo bij aan belichaming van reële werking. Helderheid en gerustheid worden zo op natuurlijke wijze geïntegreerd.
Verbinding met de adem maakt dit meer concreet.

Dit energetisch veld – brug tussen lichaam en geest – is niet waarneembaar voor de grove zintuigen, maar dit is geen argument om de reële werking hiervan te ontkennen. Besef van deze wetmatigheid wekt vertrouwen en bezit een herstellend effect. Mede dankzij dit inzicht is het mogelijk om te leunen in de voelbare ademkracht. Dit faciliteert compressie en draagt zo bij aan volheid van leven.


◄║►