14-11-17 Masakatsu agatsu katsuhayabi

Stiltij
14-11-17 Masakatsu agatsu katsuhayabi
/

Masakatsu agatsu katsuhayabi staat letterlijk voor: ‘Ware overwinning is zelfoverwinning’.
Deze opwekkende spreuk wekt ons vermogen om verwerkelijking waardig en soeverein te realiseren. Voor Morihei Ueshiba (grondlegger Aikido) staat het je committeren aan dit onderricht voor de juiste en grondige levenshouding.

De vraag is hoe dit aspect een vruchtbare plaats krijgt binnen de termen van spiritueel krijgerschap?
Zowel visie (besef van werkelijkheid) als praktijk (belichaming/manifestatie) zijn hierbij van essentieel belang. Wat centraal wordt gesteld is de overwinning van het ‘zelf’, niet te verwarren met kleine overwinningen in de buitenwereld.

Dankzij edele opstelling kun je trouw en standvastig de bedoeling dienen. Zo ontstaat er ruimte om jezelf te vrijwaren van corrupte illusies en suggesties die je telkens vastzetten in voorspelbare ‘ouwe koek’. Zelfonderzoek voelt hierbij als een bruikbare uitnodiging om discrepantie tussen groot en klein gezag te voorkomen.


◄║►