14-11-02 Voorbij condities

Stiltij
14-11-02 Voorbij condities
/

Als je blanco start, dat wil zeggen: vóór de condities, start je integraal. Je kunt dan alle condities zien en meenemen. Als je vanuit condities start, kan het lang gaan duren, omdat je een verkeerd beginpunt hanteert.

Er zijn drie grote probleemgebieden: de ander, de tijd en het lichaam. Het grondprobleem is de identificatie daarmee, bijvoorbeeld met relatie of werk, of met je projecties in de tijd, dat je je leven leeft alsof het een proces is. Het lichaam is de sterkste identiteitsfactor: het geeft moeite, het geeft een afgebakend idee, en je bent bang het te verliezen. In deze conditioneringen kun je allemaal vastlopen. De zin van het bestaan is bewust te worden, te leren goed omgaan met alles.

Innerlijkheid is niet waarneembaar, maar wel zichtbaar als belichaamde kwaliteit in de mens die hier werk van maakt. Pas wanneer de conditioneringen helemaal worden losgelaten, kan volheid worden toegelaten. Ook de laatste greep van het ik moet worden doorzien en losgelaten, anders ontstaat er een vals-autonoom ik, zonder hartelijkheid, zonder volheid. Het is dan niet af, er is geen integratie.

Je kunt aspecten van je bestaan verbeteren, maar dan werk je niet op identiteitsniveau. Vroeg of laat loop je dan toch weer vast, de voldoening van verbetering is tijdelijk. Dat is inbegrepen in het rijpingsproces, tot je ziet wat het centrale aspect is, dat er een integrale aanpak nodig is. Dan ga je niet meer koersen op welbevinden, maar op waarheid. Dan ga je moeite niet meer uit de weg. Het valse leven loslaten om echt tot leven te komen. Je bent voortdurend actueel, je beweegt in bewustzijn. Eeuwig boeiend en ten volle vervullend.


◄║►