💧 In dienst van de Dharma laat Ad gedurende dit jaar 2022 publieke Stiltij-functies los.
Tijdens deze retraiteperiode staan de trainingsactiviteiten op non-actief.
De website blijft open maar wordt in principe niet aangevuld. Individueel overleg blijft mogelijk.
N.b.: een tweetal Dharmuses zal verschijnen dit jaar; de eerste, Dharmuse 17, is verschenen.🔥

13-12-29 Bodhisattvaschap

Bodhisattvaschap
Bodhisattvaschap
13-12-29 Bodhisattvaschap
/

Ben je onbewust blind, al doodgeslagen terwijl je denkt dat het klopt? Hoe weet je of je dit risico loopt? Vanuit karma heb je daar geen zicht op. Het criterium dat je kunt hanteren vanuit dharma is volheid van leven: voelen of dat afwezig is. Het gevoel van niet-af zijn is een uitnodiging om te onderzoeken, een dharmisch signaal om te zoeken naar helderheid over je karmische vastzitten. Het maakt weinig verschil of je positief of negatief karma hebt; je krijgt precies wat je nodig hebt, het universum alleen weet wat ‘werkbaar karma’ is. Het is heilzaam om niet te blijven hangen in verbeterd karma. Dat lukt alleen als je zicht hebt op het dharmisch alternatief.

De aard van bodhisattvaschap is een krachtveld, de voortdurende intentie om alles te bedienen. Het is een term die verwijst naar bewustzijnswerking, belichaming van bewustheid. Het is eigenlijk een werkterm, het is de nuchterheid van de realiteit. Bodhisattvaschap moet niet gesublimeerd worden. De intentie van de wake is realisatie, de puurheid van innerlijkheid innemen. Het is niet het waken over anderen in de klassieke zin. Door de bodhisattva-opstelling ben je een heilzame aanwezigheid voor anderen. Het toelaten van goedheid is dat ook schenken aan anderen, hen zien in hun goedheid. Alles is verzorgd, alles is steeds nieuw, er hoeft niets te worden toegevoegd.

◄║►

13-12-28 Wakelied

expressie
expressie
13-12-28 Wakelied
/

Hieronder een andere, meer gepolijste audio-versie:

WAKELIED

Zegel van eenheid
heiligt elk schepsel
niemand verbroken
ieder kent vrede

vuur van beleving
beweegt elk schepsel
niemand verzwakt
ieder kent vrede

vermogen tot inzicht
verbindt elk schepsel
niemand misleid
ieder kent vrede

verlangen naar vrijheid
bevestigt elk schepsel
niemand geketend
ieder kent vrede

raken aan zachtheid
verruimt elk schepsel
niemand hardvochtig
ieder kent vrede

adem van goedheid
heelt elk schepsel
niemand veroordeeld
ieder kent vrede

vertrouwen in waarheid
opent elk schepsel
niemand bedrieglijk
ieder kent vrede

ontvangen van antwoord
vervult elk schepsel
niemand onmondig
ieder kent vrede

in vreugde van echtheid
ontwaakt elk schepsel
niemand vervreemd
ieder kent vrede

levende leegte
belichaamt elk schepsel
niemand verbijsterd
al is voldaan.

HIER printversie van dit wakelied (pdf, 46 kb)

◄║►

13-08-04 Het werk doen

Meditatie
Meditatie
13-08-04 Het werk doen
/

Opnieuw beginnen, wat is dat? Bodhicitta, besef van verlichting, is het begin van de weg. Sambodhi is de voltooiing. Waar vloeit het in elkaar over? Of zijn het twee aspecten die ons blijven voeden. Je leven heilig maken zonder dat het star wordt, maar levendig blijft, belichaamd door vormen. Het mysterie van het bestaan is dat je besef hebt van waarheid, en tegelijk worstelt. De voor de hand liggende wens om een eenheid te zijn realiseert zicht niet vanzelf. Je herkent het potentieel en daar moet je gezag aan geven, het gemak van de blindheid opgeven.

Het begin van wakker worden is het besef dat het gekoesterde houvast geen stand houdt. Eerst zie je alleen de ruwe vergankelijkheid, maar er blijft nog veel over waarvan we aannemen dat het vaststaat. De relatieve geest stelt zich daarmee gerust. Wat is de realiteit waarbinnen ik dit welbevinden zoek? Realiteit innemen tot centrale drijfveer maken; het besef van onafheid is een betrouwbare grondopstelling. Alle moeite is werkspul en behoedt ons voor trots, hoogmoed. De juiste opstelling is een levenshouding. Kun je die belichamen en je huidige staat toetsen aan die visie? Houd de visie vast en laat die realiteit zijn, geen therapie.

Het grondprobleem is de aanname dat je een identiteit nodig hebt, dat is de waan, met wens en woede als verkleuringen daarvan. Het oplossen daarvan brengt je naar de grondknoop. Dat is de tijdloze waarheid van het onderricht.

◄║►

13-07-31 Je verbonden voelen

Meditatie
Meditatie
13-07-31 Je verbonden voelen
/

Een anderhalf uur lange exploratie van ‘je verbonden voelen’ als inspiratiebron voor expressie.

Concreet: verbinding met ‘goed gezelschap’, leraren dus, onderricht.
Ook overleden leraren als Boeddha of Suzuki-roshi: hoe kun je je ermee verbonden voelen?

Via invoelen van transcendentie als realiteit en doorzien van sterven. Basis is intentie, als levende bewustzijnswerking.

◄║►

13-07-23 Ontnuchtering

Meditatie
Meditatie
13-07-23 Ontnuchtering
/

Leef je te laat, te vroeg of op tijd? Rustig maar aanwezig in het leven staan, het midden vinden is je kern bewaren temidden van alle hectiek. Vaak neemt de persoon ons over: woede, illusie etc. Als geheel zijn we drievoudig gelaagd: zintuiglijkheid, gevoelsleven en waarheidsbesef. Alle signalen worden gereguleerd via de vijf skandha’s: vorm, gevoel, denken, wens en besef. Bevrijding is het neutraliseren van dit mechanisme.

We zijn een bewuste of een blinde vorst in ons domein, valse of echte adel, constructief of destructief. De werkelijkheid spoelt ons van binnenuit schoon. Dat houdt ons wakker zodat we niet te vroeg of te laat opereren. Laat je ontnuchteren door het leven, ontblinden. Het ik-verhaal is summum van illusie, is uitvergroot karma. Zo schakel je van kleine naar grote opstelling, van kleine ik naar grote ik.

◄║►

13-06-18 Jezelf oplossen

Meditatie
Meditatie
13-06-18 Jezelf oplossen
/

Jezelf oplossen is collectief lijden oplossen. Karma krijgt relatief veel aandacht in ons leven. Schuif liever naar dharma. Welke conditie weegt op tegen onvoorwaardelijkheid? Krijgt niet alles de juiste betekenis dankzij de totaalcontext?

Werkelijkheid is heel nabij, hier en nu. Stop horizontaal zwerven, ga verticaal bloeien. Richt je van ruw naar fijn, van druk naar rustig – zak naar het diepste punt. Dan kom je ook je gevoelsleven tegen, de subtielere karmazaadjes. Je schuift van karma- naar dharmavertrouwdheid, zakt naar het ploppunt: het begin van bodhisattvaschap, het serieus nemen van waarheidsliefde.

Hoe druk ik dharma uit? Zazen en onderricht zijn de ingang. Zazen is vormloos bewogen worden, onderricht is aanwezigheid van goed gezelschap. Beide zijn permanente factoren. Termen goed doorzien: vertalen is transcendentie hanteren. Dharma stimuleert ontdekken en je instrumentarium goed hanteren. Juist inzet, je best doen is natuurlijk, niks speciaals.

◄║►

Oefenlied (17 feb. 2013)

Bodhisattvaschap
Bodhisattvaschap
Oefenlied (17 feb. 2013)
/

Loflied van Milarepa, de beroemde Tibetaanse yogi, op de wonderlijke kracht van oefening.
Bron: The six essences of meditative experience (Chang, Garma C.C.: The hundred thousand songs of Milarepa. Boston 1999, p. 30).
Vertaling en muziek: Stiltij – HIER de volledige tekst (pdf).