💧 In dienst van de Dharma laat Ad gedurende dit jaar 2022 publieke Stiltij-functies los.
Tijdens deze retraiteperiode staan de trainingsactiviteiten op non-actief.
De website blijft open maar wordt in principe niet aangevuld. Individueel overleg blijft mogelijk.
N.b.: een tweetal Dharmuses zal verschijnen dit jaar; de eerste, Dharmuse 17, is verschenen.🔥

13-07-31 Je verbonden voelen

Meditatie
Meditatie
13-07-31 Je verbonden voelen
/

Een anderhalf uur lange exploratie van ‘je verbonden voelen’ als inspiratiebron voor expressie.

Concreet: verbinding met ‘goed gezelschap’, leraren dus, onderricht.
Ook overleden leraren als Boeddha of Suzuki-roshi: hoe kun je je ermee verbonden voelen?

Via invoelen van transcendentie als realiteit en doorzien van sterven. Basis is intentie, als levende bewustzijnswerking.

◄║►

13-07-23 Ontnuchtering

Meditatie
Meditatie
13-07-23 Ontnuchtering
/

Leef je te laat, te vroeg of op tijd? Rustig maar aanwezig in het leven staan, het midden vinden is je kern bewaren temidden van alle hectiek. Vaak neemt de persoon ons over: woede, illusie etc. Als geheel zijn we drievoudig gelaagd: zintuiglijkheid, gevoelsleven en waarheidsbesef. Alle signalen worden gereguleerd via de vijf skandha’s: vorm, gevoel, denken, wens en besef. Bevrijding is het neutraliseren van dit mechanisme.

We zijn een bewuste of een blinde vorst in ons domein, valse of echte adel, constructief of destructief. De werkelijkheid spoelt ons van binnenuit schoon. Dat houdt ons wakker zodat we niet te vroeg of te laat opereren. Laat je ontnuchteren door het leven, ontblinden. Het ik-verhaal is summum van illusie, is uitvergroot karma. Zo schakel je van kleine naar grote opstelling, van kleine ik naar grote ik.

◄║►

13-06-18 Jezelf oplossen

Meditatie
Meditatie
13-06-18 Jezelf oplossen
/

Jezelf oplossen is collectief lijden oplossen. Karma krijgt relatief veel aandacht in ons leven. Schuif liever naar dharma. Welke conditie weegt op tegen onvoorwaardelijkheid? Krijgt niet alles de juiste betekenis dankzij de totaalcontext?

Werkelijkheid is heel nabij, hier en nu. Stop horizontaal zwerven, ga verticaal bloeien. Richt je van ruw naar fijn, van druk naar rustig – zak naar het diepste punt. Dan kom je ook je gevoelsleven tegen, de subtielere karmazaadjes. Je schuift van karma- naar dharmavertrouwdheid, zakt naar het ploppunt: het begin van bodhisattvaschap, het serieus nemen van waarheidsliefde.

Hoe druk ik dharma uit? Zazen en onderricht zijn de ingang. Zazen is vormloos bewogen worden, onderricht is aanwezigheid van goed gezelschap. Beide zijn permanente factoren. Termen goed doorzien: vertalen is transcendentie hanteren. Dharma stimuleert ontdekken en je instrumentarium goed hanteren. Juist inzet, je best doen is natuurlijk, niks speciaals.

◄║►

Oefenlied (17 feb. 2013)

Bodhisattvaschap
Bodhisattvaschap
Oefenlied (17 feb. 2013)
/

Loflied van Milarepa, de beroemde Tibetaanse yogi, op de wonderlijke kracht van oefening.
Bron: The six essences of meditative experience (Chang, Garma C.C.: The hundred thousand songs of Milarepa. Boston 1999, p. 30).
Vertaling en muziek: Stiltij