13-06-18 Jezelf oplossen

Stiltij
13-06-18 Jezelf oplossen
/

Jezelf oplossen is collectief lijden oplossen. Karma krijgt relatief veel aandacht in ons leven. Schuif liever naar dharma. Welke conditie weegt op tegen onvoorwaardelijkheid? Krijgt niet alles de juiste betekenis dankzij de totaalcontext?

Werkelijkheid is heel nabij, hier en nu. Stop horizontaal zwerven, ga verticaal bloeien. Richt je van ruw naar fijn, van druk naar rustig – zak naar het diepste punt. Dan kom je ook je gevoelsleven tegen, de subtielere karmazaadjes. Je schuift van karma- naar dharmavertrouwdheid, zakt naar het ploppunt: het begin van bodhisattvaschap, het serieus nemen van waarheidsliefde.

Hoe druk ik dharma uit? Zazen en onderricht zijn de ingang. Zazen is vormloos bewogen worden, onderricht is aanwezigheid van goed gezelschap. Beide zijn permanente factoren. Termen goed doorzien: vertalen is transcendentie hanteren. Dharma stimuleert ontdekken en je instrumentarium goed hanteren. Juist inzet, je best doen is natuurlijk, niks speciaals.


◄║►

Oefenlied (17 feb. 2013)

Stiltij
Oefenlied (17 feb. 2013)
/

Loflied van Milarepa, de beroemde Tibetaanse yogi, op de wonderlijke kracht van oefening.
Bron: The six essences of meditative experience (Chang, Garma C.C.: The hundred thousand songs of Milarepa. Boston 1999, p. 30).
Vertaling en muziek: Stiltij