Anonieme Oefening, deel 1: voorbereiding

Anonieme Oefening, deel 1 - voorbereiding

Dit is de eerste video, getiteld Voorbereiding, van enkele video’s over de Anonieme Oefening (meditatie). Voor details, zie de pagina Anonieme oefening.

Oefenen is een zegel.
Het bezegelt onze verbinding met waarheid, onze eenheid met het universum.
Zo bezien heiligt het ons leven – maar in een heel reële zin: wat heilig lijkt wordt doorzien, wat vanzelfsprekend lijkt blijkt heilig, wonderlijk werkzaam.

Beoefening is “expressie van je ware aard” (Suzuki roshi).
Om te beginnen maak je gebruik van onderricht, informatie van leraren.
Gaandeweg integreer je alle materiaal vanzelf tot jouw eigen bezieling.
Belangrijk: gebruik in je meditatie slechts één oefenvorm (methode).

HIER alle Youtube-video’s


◄║►

Zelfoverwinning

Ware overwinning is zelfoverwinning

Masakatsu agatsu (v.r.n.l.): “Ware overwinning is zelfoverwinning” (Morihei Ueshiba).

Egoïsme (zelfzucht, eigenwaan, kleingeestigheid) is:
een ondermijnende aandoening, een vorm van bewustzijnsvernauwing, een teken van onvolgroeidheid, een verdedigingsrespons, een verdovingsstaat, een degeneratieverschijnsel, een verslaving, een automatisme, een tijdelijke illusie, een overbodige maatregel want een oplosbare conditionering.

Een ondermijnende aandoening

Niemand kiest in vrijheid en van harte voor een instabiele en afhankelijke levenshouding waarin het je ontbreekt aan volheid en gerustheid, en waarbij je afziet van volledige ontplooiing en van open beleving en gelijkwaardige verbindingen; egoïsme gaat ten koste van mijn totaalbestaan.

Een vorm van bewustzijnsvernauwing

De verkramping die deze staat veroorzaakt, verhindert me om ontspannen en in vertrouwen onbevooroordeeld te opereren; ruimere of diepere mogelijkheden en bedoelingen ontgaan me simpelweg omdat beperkte visie mij niet in staat stelt goed waar te nemen.

Lees verder...

Een teken van onvolgroeidheid

Voor een deel laat ik me leiden door primitieve, haast dierlijke motieven; ik ben gefixeerd op risco’s ontlopen en voordeel halen; de zintuiglijke, wereldse voorgrond domineert mijn bestaan, fysieke bevrediging dicteert het mijn doen en laten in mijn deze kinderlijke geestesstaat.

Een verdedigingsrespons

Afstand en scheidingsmechanismen die ik erop nahoud vrijwaren me van de moeite die communicatie, interactie en samenleven in het algemeen met zich meebrengt; zo hoef ik me niet te engageren en kan ik zelf bepalen wat ik in mijn wereldje toelaat en wat niet.

Een verdovingsstaat

Omdat het zo moeilijk is om álle aspecten van ons bestaan volledig toe te laten, dat wil zeggen, ze te leren kennen en ermee om te gaan – liefde, vrijheid, sterfelijkheid – laat ik me deels verdoven tegen de heftigheid en omvang ervan; allerlei vormen van compensatie gebruik ik voor dit doel.

Een degeneratieverschijnsel

Egoïsme is niet onze intrinsiek-menselijke staat, weerspiegelt niet ons oorspronkelijk potentieel; ik loop voortdurend het risico om mijn ware aard met al zijn kwaliteiten te negeren en te verwaarlozen; omdat ik dit in het verleden heb toegelaten, ben ik verzwakt en verward, onderhevig aan wens, woede en waan.

Een verslaving

Ik ben in de ban van krachten die ik niet beheers, met name de subtiele werking van mijn zintuigen heeft me in mijn macht; ik loop aan de leiband van begeertes die in allerlei vormen en op onvoorspelbare momenten bezit van me nemen; het lukt me niet om die mechanismen zonder meer los te laten.

Een automatisme

Gemakzucht voelt niet direct nadelig, veel elementen in mijn leven zijn gebaat bij regulering en vaste procedures; maar zonder het te beseffen maak ik ook mijn identiteit tot onderdeel van alle controle-elementen en automatisering; hierdoor verlies ik mijn bewuste aanwezigheid, ten koste van een verantwoorde, vrije weging van de dingen.

Een tijdelijke illusie

Mensen zijn bewustzijnsdragers: onze meest waardevolle eigenschap is een geest die kan leren en bepalen en kiezen; maar als ik deze continu werkzame wetmatigheid vergeet of zelfs vervang door een eigen context en mensbeeld, dan verkeer ik tijdelijk in illusie en dan investeer ik per saldo in allerlei overbodige of contra-productieve interesses.

Een overbodige maatregel, want een oplosbare conditionering

Onze geest is een machtige kracht die onderzoek, expressie en creativiteit mogelijk maakt; het is niet zo vreemd dat we daarmee aan de haal gaan, dat we erdoor overdonderd worden of dat we er zelfs een particuliere identiteit aan ontlenen: zó sterk is die geest, ik kan er heel wat (waan)werkelijkheden op nahouden.

Maar naarmate ik de werking van die geest leer kennen – zijn onpersoonlijke, wetmatige en pure, niet-geconditioneerde werking – voelt de zo dwangmatig door mij gehanteerde “tweede werkelijkheid” van een ik-idee als hopeloos overbodig en actief ongewenst zelfs.
De echte, direct beleefde werkelijkheid is veel wonderlijker, betrouwbaarder en bruikbaarder dan alles wat door mij, als agentje daarvan, aan ideeën, commentaar en maatregelen kan worden opgehoest.

Nu ik dit zo navoel en verhelder, besef ik dat mijn egoïsme uit een veelheid van krachten is voortgekomen, als een geleidelijk cumulerende droom. Maar tegelijkertijd kan ik ook begrijpen hoe deze geconstrueerde ik-geest een afgeleide versie is van de directe en volle waarheidswerking, en dat alle tijdelijke moeite of vervorming vanwege ongeluk, eenzaamheid of sterfelijkheid bedoeld zijn als leermateriaal.

Onvervuldheid, het ongelukkig-zijn met onszelf en onze omgeving, wordt ons duidelijk dankzij de kracht van innerlijkheid.
Die kracht laat mij mijn lijden beseffen, maar hij laat me ook beseffen hoe alle moeite kan worden begrepen, aanvaard en opgelost uiteindelijk, als laatste act van zelfoverwinning.

Als dit gerealiseerd kan worden dankzij deze kernkracht, dankzij de innerlijke kwaliteit van ons bewustzijn, dan bevestigt dit de zin van onderzoek en oefening.


Illustratie uit: Ueshiba, Morihei: The essence of Aikido. Tokyo 1993.

Deze tekst is een fragment uit het boek Dharmium.


◄║►

Yulu 16: Torei’s embrace

Yulu 16 - Torei's embrace

Posted on dharmium.nl, a teaching (yulu) from Torei Enji, 1721-1792, a disciple and successor of Hakuin.

The monks of our school do not know how to set the body at ease and be obedient to the Dharma. Nowadays they often mistake their uninteresting views for ‘Zen’. They do not peruse the sutras and treatises [shastra’s], but rather query why in a ‘special transmission outside the teachings’ sutras and treatises should be used.

In particular, they do not know that in a special transmission outside the teachings the teachings are never an impediment. Unless the special transmission outside the teachings can embrace the teachings, it is not the genuine special transmission outside the teachings.

Therefore, if the mirror is clear, there is no need to choose what images and objects to reflect. If no image appears, then the mirror is not yet completely clear. To reject images and obects is only productive of even more dust and dirt covering the mirror, and is not the seeing of the Great Way.

Indeed, the sutras have a profound meaning and purport. They point out the manifold obstacles to your seeing. Just because the seeing is not clear, one may end up disregarding the golden words of the Tathagata [Buddha] and fail to probe into the depth of those profound principles of the sutras.

(Torei, Enji: Discourse on the Inexhaustible Lamp of the Zen School.
London 1996, p. 301)

> Dit video-fragment is ook gepubliceerd
in de Yulu-serie op dharmium.nl

HIER alle Youtube-video’s


◄║►

Briefje

De dood is overvloed
ruimte om te dwarrelen
gedragen maar lichtjes
te landen op schouders die
lijden aan huidhars

ogen ontheemd en
handen versleten voor
aankomst al vallen stil
de voeten van vermoeid
starende pelgrims

drijf jouw hart door
bloedbanen van beleving
naar een enkele druppel
waarheid toe te dienen
waar verdwazing kleeft

wij doden ons zorgsgewijs
en onzeker elkaar belastend
door vreugdeloos te vergeten
hoe vitaal ons doorstroomt
oudste kloppendheid

laat de wereld van wrakhout
jou serveren een edeler vlot
zodat kanalen gaan vonken
diep en hoog van vurige volheid
cultuurdwang kalmerend

wie materie teelt
ontmoet destructie dus
vier jouw voorraad vorstengoud
voldoende om te bevruchten
je woeste bodembron.

Bron: gedel.nl, reeks Oersteen/Bebodemd
Ook te beluisteren in de podcast Vuurvocht


◄║►

De oefentrechter

Oefentrechter

De oefentrechter, een wonder van eenvoud:
1 verband, 2 polen, 3 lagen.

Spiritualiteit (filosofie) is inzicht in ontwerp. Therapie (psychologie) is vaardigheid van sleutelen. Hoe beter het ontwerp, hoe minder gesleutel.

Meer info vind je in het boek Dharmium.


◄║►

Impressies verdieping (jan. 2021)

Cortils Stiltij verdieping sept. 2020
Overleg tijdens verdiepingsweekend in Slenaken (Huize Tessel)
  • Dit IK klopt niet. Dat voelt nu echt als een diepe overtuiging. Definitieve stap achterwaarts zowaar. Al het geroeptoeter in mijn hoofd is een kansloos schouwspel dat ondermijnt en beschadigt. Bescheiden geef ik toe dat ik voel hoe deze, kleine, onrustige geest dit lijf uitput.
  • Wat me drijft om de weg te zoeken is een innerlijke zekerheid dat een bestaan in volkomen liefde mogelijk en wenselijk is. Met enige vlakheid constateer ik dat waan of verwarring mij uitschakelt. Hoezo volkomen liefde? Waarom krijg ik het hier niet benauwd van?
  • Ik ben geen beperkt, sterfelijk frotje, er is een veel grotere bedoeling die me waardig en liefdevol laat opereren. Ja, het is mogelijk om me hierdoor te laten bewegen. Mogelijk omdat het realiteitsgevoel ervan begint toe te nemen en ik beter zicht krijg op de alleen op zintuiglijke ervaringen gestoelde ik-identiteit. Daar is geen echtheid te vinden.

HIER de volledige impressies (verslagen en foto’s) van het recente verdiepingsweekend in Slenaken, 29 t/m 31 januari 2021.


◄║►

Yulu 15: Nagarjuna’s mind

Yulu 15 - Nagarjuna's mind

A teaching (yulu) from master Nagarjuna (c. 150 – c. 250) on the mind as root of freedom.
Here the contents of this fragment:

All that arises is suffering; craving
Is its vast origination.
Its cessation is liberation – the path for
Attaining this is the Eightfold Arya [Noble] Path.

That being so, strive – always –
In order to see the Four Arya [Noble] Truths.
Even those householders in whose laps rest great worldly riches
Can, through knowledge, cross the river of the mental afflictions.

Further, those who gained realization of Dharma did not
Fall from the sky nor sprout from the ground like crops.
They were, before, just ordinary
Persons subject to the mental afflictions.

What need to preach much to the fearless?
Subdue your mind – this is the most useful
And essential of instructions. The Bhagavan [Buddha]
Said mind is the root of Dharma.

(Lobsang Tharchin and Engle, A.: Nagarjuna’s Letter;
Nagarjuna’s ‘Letter to a Friend’, With a Commentary By the Venerable Rendawa.
Dharamsala 1979, p. 126-127)

> Dit video-fragment is ook gepubliceerd
in de Yulu-serie op dharmium.nl

HIER alle Youtube-video’s


◄║►