De oefentrechter

Oefentrechter

De oefentrechter, een wonder van eenvoud:
1 verband, 2 polen, 3 lagen.

Spiritualiteit (filosofie) is inzicht in ontwerp. Therapie (psychologie) is vaardigheid van sleutelen. Hoe beter het ontwerp, hoe minder gesleutel.

Meer info vind je in het boek Dharmium.


◄║►

Impressies verdieping (jan. 2021)

Cortils Stiltij verdieping sept. 2020
Overleg tijdens verdiepingsweekend in Slenaken (Huize Tessel)
  • Dit IK klopt niet. Dat voelt nu echt als een diepe overtuiging. Definitieve stap achterwaarts zowaar. Al het geroeptoeter in mijn hoofd is een kansloos schouwspel dat ondermijnt en beschadigt. Bescheiden geef ik toe dat ik voel hoe deze, kleine, onrustige geest dit lijf uitput.
  • Wat me drijft om de weg te zoeken is een innerlijke zekerheid dat een bestaan in volkomen liefde mogelijk en wenselijk is. Met enige vlakheid constateer ik dat waan of verwarring mij uitschakelt. Hoezo volkomen liefde? Waarom krijg ik het hier niet benauwd van?
  • Ik ben geen beperkt, sterfelijk frotje, er is een veel grotere bedoeling die me waardig en liefdevol laat opereren. Ja, het is mogelijk om me hierdoor te laten bewegen. Mogelijk omdat het realiteitsgevoel ervan begint toe te nemen en ik beter zicht krijg op de alleen op zintuiglijke ervaringen gestoelde ik-identiteit. Daar is geen echtheid te vinden.

HIER de volledige impressies (verslagen en foto’s) van het recente verdiepingsweekend in Slenaken, 29 t/m 31 januari 2021.


◄║►

Yulu 15: Nagarjuna’s mind

A teaching (yulu) from master Nagarjuna (c. 150 – c. 250) on the mind as root of freedom.
Here the contents of this fragment:

All that arises is suffering; craving
Is its vast origination.
Its cessation is liberation – the path for
Attaining this is the Eightfold Arya [Noble] Path.

That being so, strive – always –
In order to see the Four Arya [Noble] Truths.
Even those householders in whose laps rest great worldly riches
Can, through knowledge, cross the river of the mental afflictions.

Further, those who gained realization of Dharma did not
Fall from the sky nor sprout from the ground like crops.
They were, before, just ordinary
Persons subject to the mental afflictions.

What need to preach much to the fearless?
Subdue your mind – this is the most useful
And essential of instructions. The Bhagavan [Buddha]
Said mind is the root of Dharma.

(Lobsang Tharchin and Engle, A.: Nagarjuna’s Letter;
Nagarjuna’s ‘Letter to a Friend’, With a Commentary By the Venerable Rendawa.
Dharamsala 1979, p. 126-127)

> Dit video-fragment is ook gepubliceerd
in de Yulu-serie op dharmium.nl

HIER alle Youtube-video’s


◄║►

Shunryu Suzuki: zelveloosheid

foto van Suzuki roshi
Zen leraar Shunryu Suzuki, 1904-1971; HIER grotere foto.

“This selflessness is not attained after you attain enlightenment. Before you practiced zazen, you fixed your mind in this truth which no one can deny. We think we have self, but actually, as you know, there is no such thing as self. You think—usually people think, “I am here,” but actually we do not exist here. This is the truth Buddha found out. Not just for his own truth, but as the truth for everyone. It is absolutely true. If you cannot deny it, you have to accept it [laughs]. If you cannot accept it, it’s better not to practice zazen [laughs]. This much conviction is necessary.”

“Deze zelveloosheid wordt niet verworven nadat je verlichting hebt bereikt. Voordat je zazen beoefende, vestigde je je geest op deze waarheid die niemand kan ontkennen. We denken dat we een zelf hebben, maar zoals je weet, bestaat er niet zoiets als een zelf. Je denkt – meestal denken mensen: “Ik ben hier”, maar eigenlijk bestaan ​​we niet hier. Dit is de waarheid die Boeddha ontdekte. Niet alleen als zijn eigen waarheid, maar als waarheid voor iedereen. Het is absoluut waar. Als je het niet kunt ontkennen, moet je het accepteren [lacht]. Als je het niet kunt accepteren, kun je beter geen zazen beoefenen [lacht]. Zoveel overtuiging is nodig.”

Bron: suzukiroshi.sfzc.org
(dharma talk 15 augustus 1966)

» HIER audio-onderricht inclusief teksten (pdf) van Suzuki-roshi uit 1965.


◄║►

Kracht van ontwaken

Bij het opschonen van jezelf moet je bewust je eigen denken, spreken en handelen onderzoeken. Dat kan onwennig of zelfs kunstmatig voelen. Maar in onze verblinding en conditionering is veel onwenselijk materiaal opgeslagen dat steeds weer pijn veroorzaakt. Dit onbewuste spul verhindert ons om onze intrinsieke, diepere kloppendheid te ervaren.

Begin met loslaten van alles wat overbodig is; leer koersen op noodzaak. En word kritisch op ingesleten zelfbedrog. Een echte beoefenaar wil bewust leren wat echt is en wil zuiver worden, blootgelegd worden. Zeg tegen jezelf: tot nu toe heb ik alleen maar gewerkt met bedrieglijk materiaal; ik heb me van alles wijsgemaakt en me door mijn omgeving allerlei onzin laten wijsmaken.

De schijnbaar spontane flow van jouw dagelijkse goeiigheid is gebaat bij een bewuste monitoring. Eerst moeten we vluchtige overbodigheden loslaten, dan kan daarna het subtielere structurele spul worden gevoeld. Ook Boeddha raadt ons dit aan; in de Dhammapada vraagt hij: “Zie je je gedrag?”

Eenmaal je bewust wordend van je innerlijke staat, van de oude motieven en patronen, zul je wellicht terecht bang worden voor de kracht van je geest. Dat stimuleert je des te harder om vertrouwen te vinden in het doel van je oefenen en onderzoeken. Dit is geen persoonlijk mankement, geen psychologische tik: waan is het menselijke basisprobleem. En goedheid is onze menselijke grondkwaliteit.

Leer goed en betrouwbaar te gaan opereren, zonder “tweede hoofd”; wees geen slaapkop. Hoe fanatieker je je ik-constructie hebt gevestigd, hoe meer lijden je in je draagt. Het loslaten daarvan zal de vraag oproepen: wat blijft er nog over dan, wat beteken ik nog? Dit is meteen de grondvraag van alle zingeving: waarom wil ik iets betekenen? Beteken ikzelf of het leven soms zo weinig? Waarom ervaar ik zo weinig volheid?

We zijn een levend krachtveld, voorzien van energie en bewustzijn. We kunnen de dingen leren begrijpen en hanteren. Maar zodra je die geesteskracht kwijt raakt, ben je haast jezelf kwijt. Jouw wijsheidsoog dat van binnenuit kijkt, is je hart dat alles kan doorzien en dat dus ook ziet hoe je een film maakt van je bestaan, hoe je jezelf reduceert tot regisseur of toeschouwer.

Tot slot, er zijn twee bronnen van wakker worden: intrinsieke eigen hartswijsheid, en de context van universele wetmatigheden waarin we dagelijks via de zintuigen opereren. Het eerste is de integere, heilige kracht van bedoeling, van waarheids- en gewetensbesef. Het tweede is het onbetaalbare informatie van het oude, tijdloze wijsheidsonderricht.

Voel de volheid die je bent – direct in je lichaam werkzaam. Laat je verbijsteren en openen en opnemen door het leven.

Deze video werd opgenomen tijdens de Stiltij-retraite van 11 t/m 15 maart 2020 in Cortils.

> Context en achtergrond geeft het boek Dharmium:
https://www.dharmium.nl

> Een overzicht van de impressies van deelnemers:
https://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/impressies/retraites/

HIER alle Youtube-video’s


◄║►

Ontwaand

Tussen de dubbele waan
van zelfbedrog en onmacht
ontspringt gods glimlach
vrijmoedig in elk mensenhart

het doet goed
als dolgunnend gezelschap
ons vreugdevol stuurt
op steeds doellozer pad

van alle voedsel onderweg
is er geen krachtiger hap
dan hartverwarmend notiesap
uit vorstelijk vertrouwen

zo zijn we doodnormaal
gestart en stilletjes voorzien
achterwaarts voorgoed voltooiend
deze dysfunctionele thuiskomst

nog vóór de gids is uitgesproken
luistert niemand meer
naar wat profetisch
achterhaald de ruimte vult

ook zonder bemoedigende tongen
zijn wij al intiemer mens
want overal bespoeld ontwaakt
en opent zich ons magisch weefsel

naadloos groot of klein
dit allerwonderlijkst verfijnen
vindt plaats vóór willekeur
van droom en vleesverwerking

wat echt is drijft niet weg
maar wordt gedragen
in de oude heilige stroom
van liefdevol ontgrenzen

die jou blakende levenskern
donders goed doet voelen
hoe diepst bedoeld
wij vrij zijn.

Bron: gedel.nl,
reeks Dharmium/Zeggelings
Ook te beluisteren in de podcast Vuurvocht


◄║►