VERDIEPINGSWEEKEND (EXTRA)
Vrijdag 3 december (start 19:00 uur) t/m zondag 5 december (einde 16:00 uur).
MEER INFO / AANMELDEN

Integrale wijsheid

Dit is video 8 (slot) van de retraite van 11 t/m 15 maart 2020 in Cortils (B.).
Alle acht video’s van deze retraite:

 1. Kracht van ontwaken
 2. Je diepste wens
 3. Hoe bewustzijn werkt
 4. Zen is nobele kost
 5. Zelfbedrog, de trukendoos van Mara
 6. Het echte werk
 7. Moedige zelfcorrectie
 8. Integrale wijsheid

Zen als wijsheidstraditie is Mahayana-visie en Hinayana-praktijk, zei Shunryu Suzuki roshi. Daarmee geeft hij aan dat zowel de transcendente visie-kant van bodhisattvaschap (leegte) als de funtioneel-zintuiglijke praktijk-kant van discipline (vorm) nodig zijn voor een evenwichtig realiseren van onze ware aard.

Om op de juiste manier te kunnen oefenen moeten we beseffen wat de bedoeling is van verwerkelijking of ontwaken: het inzicht realiseren dat onze diepste kracht geesteswerking. Onze geest is drager en voeder van adem en lichaam, en omdat we langdurig door conditionering zijn verblind en vervuild is er oefening nodig om spontane, onvoorwaardelijke hartskwaliteit te kunnen uitdrukken.

Definitief belichamen en uitdrukken begint dus bij het urgente besef dat we ons best moeten doen ons te bevrijden van de hindernissen (klesha) van wens, woede en waan. In de meditatieve oefentrechter zak je via ontspannen lichaamsvoeling en adembeleving naar de bestaansbodem van objectloos, belangeloos gewaarzijn.

Zo maak je je los van bestaande gewoontes en patronen; het leven krijgt direct toegang tot al je functies. Het oude ik-idee met al zijn complexiteit verdwijnt vanzelf uit beeld en wordt vervangen door een subtiele, intuïtieve notie van waarheidswerking (dharmium).

Naast meditatie zijn ook de overige aspecten van ons bestaan, de innerlijke én de uiterlijke, dagelijkse hulpmiddelen en instrumenten (upaya) voor bewust en bevrijd leren leven. Aandacht, eerlijkheid, tolerantie, je best doen, studeren en je identificeren met het onderricht: het zijn allemaal ingrediënten voor heilzame en duurzame verandering. Uit karmisch geconditioneerde, verwikkelde zelfbeleving (egoïsme en dualisme) komen we thuis een natuurlijk, mededogend totaalbestaan (bodhisattvaschap).

Zen is de werkelijkheid leren kennen: het totale mysterie van ons menszijn, inclusief sterven en voorbij elk idee ervan. Deze pure, ongeboren maar vitale kracht leren belichamen brengt onze hartskwaliteiten tot volle bloei.


> Hier de link naar in de video gebruikte afbeeldingen:
https://info.stiltij.nl/vervolg/modellen/

> Context en achtergrond geeft het boek Dharmium:
https://www.dharmium.nl

> Een overzicht van de impressies van deelnemers:
https://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/impressies/retraites/

HIER alle Youtube-video’s

◄║►

Dit wonderlijk karkas (artikel)

afbeelding van verdwazingslus
De verdwazingslus: drievoudig inzicht (trividya)
[grote versie]

Op het eerste gezicht lijkt er niet veel aan de hand.
Alles gaat haast vanzelf zijn gang, met vallen en opstaan, soms voorspoedig, soms rampzalig, conform de gecultiveerde patronen van de wereldse sterveling die we zijn.

Wie niet verder kijkt dan geboorte en dood, en geen reden heeft om deze twee wonderlijke fenomenen een plaats te geven, ervaart zijn of haar leven min of meer als een aangeboden en af te werken programma.
Wordt dit programma niet al te grof doorbroken door onverwachte wendingen of tegenslagen, dan biedt zo’n leven wellicht weinig aanleiding voor bezinning of onderzoek.

Maar ga je om welke reden dan ook – bijvoorbeeld uit verlangen naar wijsheid, vrijheid, liefde, gemoedsrust – wél op onderzoek naar de aard en potentie van ons bestaan, dan blijken veel gangbare aannames en criteria nauwelijks bruikbaar te zijn vanwege hun beperkt geldige actieradius en incomplete oriëntatie.

> Lees HIER het volledig artikel (pdf)


Vijf zegeningen van wijsheidsstudie:

men hoort wat men nog niet gehoord heeft;
men verheldert wat men gehoord heeft;
men komt twijfel te boven;
men corrigeert zijn visie;
de geest krijgt rustig vertrouwen.

Citaat uit: Breet, Jan de & Janssen, Rob:
De verzameling van numeriek geordende leerredes 3. Rotterdam 2019, p. 285.

◄║►

Dharmuse 15 is verschenen

www.dharmium.nl/dharmuse/
nummer 15 – september 2021

Een portie existentiële inspiratie!

INHOUD

• Compleet (Yf)
• De verdwazingslus (model)
• Ontginning (gedicht Gita)
• De wereld is niet het doel (Stiltijding)
• Het echte werk (video-fragment)
• Meelezers welkom (oproep)
• Een wijze sprinkhaan
• Retraite uitnodiging
• De sprankelfactor (gedicht Gedel)
• Hartskeuze (Meub)
• Colofon


> Abonneer je HIER gratis op de Dharmuse

> Stiltij-nieuwsbrief archief <

◄║►

Moedige zelfcorrectie

Dit is video 7 van de retraite van 11 t/m 15 maart 2020 in Cortils (B.).
Vorige video’s van deze retraite:

 1. Kracht van ontwaken
 2. Je diepste wens
 3. Hoe bewustzijn werkt
 4. Zen is nobele kost
 5. Zelfbedrog, de trukendoos van Mara
 6. Het echte werk

[met dank aan deelnemer Roeland voor de toestemming om dit materiaal te gebruiken]

Om te kunnen leren en groeien naar een stabiel en edel menszijn moeten we het motief daartoe voelen, het verlangen om vrij te zijn, vrij van kleingeestig of bedrieglijk materiaal. Je moet je willen ontdoen van de buffers van het ik.

Zorg dat je in open aandacht opereert, niet wegdrijvend of afgeleid, en sluit aan bij je eigen authentieke hartsinteresse. Wees kien op ondermijnende commentaren in je geest, gegenereerd door oud, verkeerd begrepen karmisch spul.

Deze continue interne dialoog is de activiteit van onze ego-buffer (‘het alaya-rooster’); die stem moet je niet onachtzaam in je laten rondzingen maar bewust een plaats geven. Laat die commentator of souffleur jouw leerling worden zodat het ego op die manier andere perspectieven en houdingen leert honoreren.

We moeten ons ook bewust worden van de manier waarop karma (oorzaak-gevolg) concreet werkt elk moment, inclusief de ondermijnende, subtiele werking van suggestie, associatie, projectie. En datzelfde geldt voor de aangekoekte neigingen en ingesleten patronen van gemakzucht, ijdelheid, kwetsbaarheid, onverschilligheid, enzovoorts.

Weiger de verlokking van valse schijn, steeds opnieuw. De dagelijkse confrontatie met onze resterende onechtheid en onafheid werkt juist bevrijdend: door te zien hoe we onze ik-identiteit hebben gebouwd op invulling, houvast en illusie, zie je de fragiliteit en steriliteit ervan. Dit verheldert de problematische ervaringen in je leven. In plaats van geconditioneerd te blijven dromen krijg je oog voor je potentieel; in plaats van een misleid, verward of afhankelijk personage word je een edel, werkelijk vrij mens.

Zodra je conditionering (karma) voldoende in beeld hebt, ga je vanzelf enthousiast en geïnteresseerd aan de slag met het dharma-traject: visie ontwikkelen (wijsheid) en echtheid beoefenen (meditatie). Studie van leraren (bijv. Suzuki-roshi of mahayana-onderricht van Asanga) geeft ons de juiste context en leert ons de juiste houding; de soetra’s (Pali-tekst vertalingen van De Breet en Janssen) geven concerete informatie over hoe bevrijding in zijn werk gaat en schenken zicht op wetmatigheden

Maar blijf investeren in helder waarnemen en aandacht schenken. Hiermee leer je je zintuiglijke apparaat (skandha’s) grondig kennen. Is dit eenmaal doorzien, dan kun je de zintuigen, inclusief je brein, juist bevrijdend inzetten in plaats van begrenzend of verwarrend.

In de vrije staat van een bodhisattva, als bewuste beoefenaar van de weg, worden alle bronnen van vervreemding en uitschakeling gaandeweg opgelost. Vertrouwd raken met de dharma geeft je de duurzame kracht en het uitnodigend perspectief om concreet te gaan belichamen wat je in je hart zo lang al verlangt.


> Hier de link naar het in de video gebruikte model:
https://info.stiltij.nl/vervolg/modellen/pages/functiecircuit.htm

> Context en achtergrond geeft het boek Dharmium:
https://www.dharmium.nl

> Een overzicht van de impressies van deelnemers:
https://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/impressies/retraites/

HIER alle Youtube-video’s

◄║►

Bodhidharma’s way

A teaching (yulu) by Bodhidharma (fifth century), founding teacher of the zen tradition.

Een (engelstalige) onderrichting van Bodhidharma (5e eeuw), een leraar die beschouwd wordt als grondlegger van de zentraditie.
Zijn woorden, verwijzend naar diverse soetra’s (o.a. de Vimalakirti soetra), passen naadloos in de Mahayana-wijsheid van bodhisattvaschap.

Posted on https://www.dharmium.nl,
a zen teaching (yulu) by Bodhidharma, founding teacher of the zen tradition.

There are many avenues for entering the Way, but essentially they all are of two kinds:
A. entering through the principle,
B. and entering through practice.

ad A. “Entering through the Principle” is awakening to the essential by means of the teachings. It requires a profound trust that all living beings, both enlightened and ordinary, share the same true nature, which is obscured and unseen due only to mistaken perception. If you turn from the false to the true, dwelling steadily in wall contemplation, there is no self or other, and ordinary people and sages are one and the same. You abide unmoving and unwavering, never again confused by written teachings. Complete, ineffable accord with the principle is without discrimination, still, effortless.
This is called entering through the principle.

ad B. “Entering through the practice” refers to four all-encompassing practices:

 1. the practice of requiting animosity,
 2. the practice of accepting one’s circumstances,
 3. the practice of craving nothing,
 4. the practice of accord with the Dharma.

What is the practice of requiting animosity?
When experiencing suffering, a practitioner of the Way should reflect: “For innumerable eons, I have preferred the superficial to the fundamental, drifting through various states of existence, creating much animosity and hatred, bringing endless harm and discord. Though I have done nothing wrong in this life, I am reaping the natural consequences of past offenses, my evil karma. It is not meted out by some heavenly agency. I accept it patiently and with contentment, utterly without animosity or complaint.” A sutra says, “When you encounter suffering, do not be distressed. Why? Because your consciousness opens up to the fundamental.” Cultivating this attitude, you are in accord with the principle, advancing on the path through the experience of animosity.
Thus it is called the practice of requiting animosity.

Second is the practice of accepting circumstances.
Living beings, having no [fixed] self, are entirely shaped by the impact of circumstances. Both suffering and pleasure are produced by circumstances. If you experience such positive rewards as wealth and fame, this results from past causes. You receive the benefits now, but as soon as these circumstances are played out, it will be over. Why should you celebrate? Success and failure depend on circumstances, while the Mind does not gain or lose. Not being moved even by the winds of good fortune is ineffable accord with the Way.
Thus it is called the practice of accepting one’s circumstances.

Third is the practice of craving nothing.
The various sorts of longing and attachment that people experience in their unending ignorance are regarded as craving. The wise awaken to the truth going with the principle rather than with conventional ideas. Peaceful at heart, with nothing to do, they change in accord with the seasons. All existence lacking substance, they desire nothing. [They know that] the goddesses of good and bad fortune always travel as a pair and that the Triple World, where you have lived so long, is like a burning house. Suffering inevitably comes with having a body – who can find peace? If you understand this fully, you quit all thoughts of other states of being, no longer crave them. A sutra says, “To crave is to suffer; to crave nothing is bliss.”
Thus we understand clearly that craving nothing is the true practice of the Way.

Fourth is the practice of accord with the Dharma.
The principle of essential purity is the Dharma. Under this principle, all form is without substance, undefilable and without attachment, neither “this” nor “that”. The Vimalakirti Sutra says, “In this Dharma, there are no living beings because it transcends the defiling [concept] of ‘living beings.’ In this Dharma, there is no self because it transcends the defiling [concept] of ‘self.'” When the wise embrace and understand this principle, they are practicing accord with the Dharma. Since in the Dharma there is fundamentall nothing to withhold, [the wise] practice generosity, giving their bodies, lives, and possessions without any regret in their minds. Fully understanding the emptiness of giver, gift, and recipient, they do not fall into bias or attachment. Ridding themselves of all defilements, they aid in the liberation of living beings without grasping at appearances. In this way they benefit themselves and others both, gracing the way of enlightenment. In the same fashion, they practice the other five perfections. To eliminate false thinking in practicing the six perfections means having no thought of practicing them.
This is practicing accord with the Dharma.

Source:
Foster, Nelson & Shoemaker, Jack:
The roaring stream; a new Zen reader. Hopewell 1996, p. 3-5

> Dit video-fragment is ook gepubliceerd
in de Yulu-serie op dharmium.nl

HIER alle Youtube-video’s

◄║►