Organisatie & historie

Stiltij begon als Oefenschool De Kier, ontstaan vanuit Aikidovereniging Ma-Ai, waar sinds 1984 naast Aikido ook Zen werd beoefend. Om die oefenvormen beter te faciliteren ontstonden eind 2000 Aikidoschool Inai en Zen Centrum Prajna.
In de loop der jaren versmolten beide plekken tot een informeel opererende organisatie, zodat in 2010 werd gekozen voor een enkele identiteit: Stichting Stiltij.

De gemeenschappelijke factor in Zen en Aikido is de bevrijdende levenshouding van wijsheid en mededogen: de kracht van bodhisattvaschap.

Intern fungeert Stiltij als een leerschool voor waarheidszoekers, extern als een open wijsheidspodium (zie dharmium.nl).


PUBLICATIES:


GESCHIEDENIS:


DIVERS:


Boeddha's edele achtvoudige pad.

> over Ad van Dun


◄║►