Zintuigen en geledingen

model zintuigen en geledingen

Model van de zes zintuigen (ayatana) en de vijf geledingen (skandha) waarmee we alle zintuiglijke waarnemingen verwerken.

Zintuiglijkheid is het werelds (karmisch) aspect van ons bestaan, het meest vluchtige.
Onze kern-identiteit – hartsbewustzijn – fungeert innerlijk als geestelijk en meest reëel (dharmisch) aspect van ons bestaan.

◄║►