Numeriek

Eenvoud, tweevoud, drievoud – numerieke samenhangen (wetmatigheden) in tweetallen en drietallen.

 EENHEID

         
    WARE AARD
Lichaam   vóór de woorden
Adem   in alle wezens
Geest   wonderlijk werkzaam

 

TWEEVOUD

         
    PERSOON
  MENS
Gerichtheid   loslaten   toelaten
Ontspanning   stress   kracht
Meditatie   ontspannen   centreren
    shamata   vipashyana
Aikido   loslaten   toelaten
    chinkon   kishin
Ki   eigen   ander
    jiriki   tariki
Energetisch   inzet   overgave
Mentaal   ontspanning   kracht
Gezag   karma   dharma
Oefening   inzicht   devotie
    jnana, wijsheid   bhakti, overgave
Terrein   extern   intern
Bevrijding   kentekens   merktekens
    ayatana, zintuigen   lakshana, condities
Taoisme   verschijnsel   principe
    shi   li
Zen   oefening   verlichting
    hen   sho
Verandering   therapie   spiritualiteit
Identiteit   persoon   mens
Houding   intentie   expressie
Visie   vorm   leegte
Kracht   dood   leven
Veld   wereld   waarheid
Materiaal   condities   potentieel
Gevoel   onrust   vrede
Zekerheid   illusie   werkelijkheid
Motief   welbevinden   waarheidsliefde

 

DRIEVOUD (vanuit dharma – leegte is vorm)

             
    LEEGTE   ENERGIE   VORM
Lichaam   waarheid   kracht   verandering
kaya   dharmakaya   sambhogakaya   nirmanakaya
Adem   hart   buik   long
Centrum   hart   buik   brein
Hart   rechts   midden   links
Bevrijding   leegte   vormloosheid   onthechting
vimoksha   shunyata   animitta   apranihita
Merkteken   zelveloosheid   lijden   onbestendigheid
trilakshana   anatman   duhkha   anitya
Vergif   waan   woede   wens
akushala   moha   dvesha   lobha
Fixatie   lichaam   tijd   anderen
Probleem   verwarring   zinloosheid   eenzaamheid
Wereld   vormloos   gevormd   gewensd
triloka   arupa   rupa   kama
Juweel   leraar   onderricht   gezelschap
triratna   boeddha   dharma   sangha
Oefening   wijsheid   meditatie   discipline
trishiksha   prajna   samadhi   shila
Mand   stelsels   leringen   voorschriften
tripitaka   abhidharma   sutra   vinaya
Houding   moed   twijfel   vertrouwen
Intentie   zuiver   groot   open
Expressie   geest   woord   gebaar
Effect   trilling   licht   warmte
Kracht   echtheid   schoonheid   waarheid
Geluk   aanraking   vervoering   openbaring
Openbaring   wijsheid   liefde   inspiratie
Tuintje   zuiveren   openen   verfijnen
Onderricht   echt   namaak   afloop
dharma   saddharma   pratirupakadharma   pascimadharma
Aard   het
dragende
  het
bewegende
  het
veranderende
Beweging   snel   licht   ruim
Krijgskunst   trillen   schudden   deinen
Motivatie   waarom   hoe   wat
Beleving   licht   groot   snel

 

DRIEVOUD (vanuit karma – vorm is leegte)

             
    VORM   ENERGIE   LEEGTE
Pad   instromer   beoefenaar   leerling
Duur   een jaar   twee jaar   onbeperkt
Oefenvorm   tellen   volgen   luisteren
Taken   geen   uitvoeren   organiseren
Materiaal   lichaam   adem   geest
Element   aarde   water   vuur
Terrein   zichtbaar   verborgen   goddelijk
Proces   visie   visie/praktijk   praktijk
Functie   krijger   kunstenaar   koning
Leren   informeren   transformeren   transcenderen
Accent   studeren   oefenen   overleggen
Visie   momentvisie   innerlijke visie   eindvisie
Staat   verward   helder   bewust
Identiteit   egoïst   sterveling   bodhisattva
Realisatie   verbeelding   invoeling   beleving
Verloop   beeldvorming   beoefening   belichaming
Aanpak   anekdotisch   therapeutisch   realistisch
Motto   alles of niets   erop of eronder   d’r in of d’r uit
Water
  fontein   bron   oceaan
Vuur
  gloed   oven   magma
Toevlucht   intentie   expressie   transcendentie
Boodschappers   ouderdom   ziekte   dood
Beleving   cellenprikkels   ademdeining   hartsintentie
Expressie   gebaar
mudra
  woord
mantra
  beleving
samadhi
Oefenvorm   helder   stabiel   continu
Bewustwording   vlees worden   adem halen   waarheid spreken
Werking   stabiliseert   egaliseert   realiseert
Monastiek   praxis   theoria   gnosis
Klank   echt   mooi   waar
Mystiek   loutering   verlichting   eenwording
Werkelijkheid   werking   verwerking   verwerkelijking
Verschijnselen   acceptatie   neutralisatie   identificatie
Wentelingen   visie   oefening   realisatie
Echtheid   vals   klein   groot