Numeriek

Eenvoud, tweevoud, drievoud – numerieke samenhangen (wetmatigheden) in tweetallen en drietallen.

 EENHEID

  WARE AARD
Lichaam vóór de woorden
Adem in alle wezens
Geest wonderlijk werkzaam

TWEEVOUD

  PERSOON
 MENS
Gerichtheid loslaten toelaten
Ontspanning stress kracht
Meditatie ontspannen centreren
  shamata vipashyana
Aikido loslaten toelaten
  chinkon kishin
Ki eigen ander
  jiriki tariki
Energetisch inzet overgave
Mentaal ontspanning kracht
Gezag karma dharma
Oefening inzicht devotie
  jnana, wijsheid bhakti, overgave
Terrein extern intern
Bevrijding kentekens merktekens
  ayatana, zintuigen lakshana, condities
Taoisme verschijnsel principe
  shi li
Zen oefening verlichting
  hen sho
Verandering therapie spiritualiteit
Identiteit persoon mens
Houding intentie expressie
Visie vorm leegte
Kracht dood leven
Veld wereld waarheid
Materiaal condities potentieel
Gevoel onrust vrede
Zekerheid illusie werkelijkheid
Motief welbevinden waarheidsliefde

DRIEVOUD (vanuit dharma – leegte is vorm)

  LEEGTE ENERGIE VORM
Lichaam waarheid kracht verandering
kaya dharmakaya sambhogakaya nirmanakaya
Adem hart buik long
Centrum hart buik brein
Hart rechts midden links
Bevrijding leegte vormloosheid onthechting
vimoksha shunyata animitta apranihita
Merkteken zelveloosheid lijden onbestendigheid
trilakshana anatman duhkha anitya
Vergif waan woede wens
akushala moha dvesha lobha
Fixatie lichaam tijd anderen
Probleem verwarring zinloosheid eenzaamheid
Wereld vormloos gevormd gewensd
triloka arupa rupa kama
Juweel leraar onderricht gezelschap
triratna boeddha dharma sangha
Oefening wijsheid meditatie discipline
trishiksha prajna samadhi shila
Mand stelsels leringen voorschriften
tripitaka abhidharma sutra vinaya
Houding moed twijfel vertrouwen
Intentie zuiver groot open
Expressie geest woord gebaar
Effect trilling licht warmte
Kracht echtheid schoonheid waarheid
Geluk aanraking vervoering openbaring
Openbaring wijsheid liefde inspiratie
Tuintje zuiveren openen verfijnen
Onderricht echt namaak afloop
dharma saddharma pratirupakadharma pascimadharma
Aard het
dragende
 het
bewegende
 het
veranderende
Beweging snel licht ruim
Krijgskunst trillen schudden deinen
Motivatie waarom hoe wat
Beleving licht groot snel

DRIEVOUD (vanuit karma – vorm is leegte)

  VORM ENERGIE LEEGTE
Pad instromer beoefenaar leerling
Duur een jaar twee jaar onbeperkt
Oefenvorm tellen volgen luisteren
Taken geen uitvoeren organiseren
Materiaal lichaam adem geest
Element aarde water vuur
Terrein zichtbaar verborgen goddelijk
Proces visie visie/praktijk praktijk
Functie krijger kunstenaar koning
Leren informeren transformeren transcenderen
Accent studeren oefenen overleggen
Visie momentvisie innerlijke visie eindvisie
Staat verward helder bewust
Identiteit egoïst sterveling bodhisattva
Realisatie verbeelding invoeling beleving
Verloop beeldvorming beoefening belichaming
Aanpak anekdotisch therapeutisch realistisch
Motto alles of niets erop of eronder d’r in of d’r uit
Water
 fontein bron oceaan
Vuur
 gloed oven magma
Toevlucht intentie expressie transcendentie
Boodschappers ouderdom ziekte dood
Beleving cellenprikkels ademdeining hartsintentie
Expressie gebaar
mudra
 woord
mantra
 beleving
samadhi
Oefenvorm helder stabiel continu
Bewustwording vlees worden adem halen waarheid spreken
Werking stabiliseert egaliseert realiseert
Monastiek praxis theoria gnosis
Klank echt mooi waar
Mystiek loutering verlichting eenwording
Werkelijkheid werking verwerking verwerkelijking
Verschijnselen acceptatie neutralisatie identificatie
Wentelingen visie oefening realisatie
Echtheid vals klein groot

◄║►