De geest leren kennen (juli 2017)

Bevrijding heeft een verloop: het heeft een horizontale (karma) en een verticale dimensie (dharma). Tijdens het verdiepingsweekend gaf Ad o.a. toelichting op de samenhang tussen illusie en werkelijkheid aan de hand van The awakening of faith; ook uitleg over het bodhisattvapad aan de hand van het model van de drie actieradii.

Model “De drie actieradii”:
https://stiltij.nl/2017/de-drie-actieradii-model/

Vertaling van “The Awakening of faith”:
https://stiltij.nl/2016/de-kracht-van-vertrouwen/

HIER alle Youtube-video’s

◄║►