Shunryu Suzuki: zelveloosheid

foto van Suzuki roshi
Zen leraar Shunryu Suzuki, 1904-1971; HIER grotere foto.

“This selflessness is not attained after you attain enlightenment. Before you practiced zazen, you fixed your mind in this truth which no one can deny. We think we have self, but actually, as you know, there is no such thing as self. You think—usually people think, “I am here,” but actually we do not exist here. This is the truth Buddha found out. Not just for his own truth, but as the truth for everyone. It is absolutely true. If you cannot deny it, you have to accept it [laughs]. If you cannot accept it, it’s better not to practice zazen [laughs]. This much conviction is necessary.”

“Deze zelveloosheid wordt niet verworven nadat je verlichting hebt bereikt. Voordat je zazen beoefende, vestigde je je geest op deze waarheid die niemand kan ontkennen. We denken dat we een zelf hebben, maar zoals je weet, bestaat er niet zoiets als een zelf. Je denkt – meestal denken mensen: “Ik ben hier”, maar eigenlijk bestaan ​​we niet hier. Dit is de waarheid die Boeddha ontdekte. Niet alleen als zijn eigen waarheid, maar als waarheid voor iedereen. Het is absoluut waar. Als je het niet kunt ontkennen, moet je het accepteren [lacht]. Als je het niet kunt accepteren, kun je beter geen zazen beoefenen [lacht]. Zoveel overtuiging is nodig.”

Bron: suzukiroshi.sfzc.org
(dharma talk 15 augustus 1966)

» HIER audio-onderricht inclusief teksten (pdf) van Suzuki-roshi uit 1965.

◄║►