Onze bestanddelen

De vijf geledingen (skandha) en zodanigheid (tathata) – vorm en leegte.
© stiltij.nl

◄║►