De wijsheidsplek

Stiltij is een wijsheidsplek in de zentraditie.
Wijsheid is de remedie voor de innerlijke onrust en verwarring, de bron van alle persoonlijke en wereldse problematiek.

Wat een wijsheidsplek (een wis) te bieden heeft is wiswerk:

  • het corrigeren van karmische condities (uitwissen)
  • het realiseren van innerlijk potentieel (vergewissen)

Ieder mens beoefent dit individueel, op zijn of haar eigen manier.
Tegelijkertijd is er een inspirerende context (onderricht) en bruikbaar oefenmateriaal (meditatie).

Het temmen van de os,
een klassieke metafoor voor verwerkelijking.

Qua achtergrond komt Stiltij voort uit de zentraditie.
Deze boeddhistische wijsheidsschool (Mahayana) stelt het realiseren van je ware aard centraal.
Die realisatie doet je beseffen hoezeer we in mededogen met alle wezens verbonden zijn.
Dit is de tweevoudige bevrijding die je als bodhisattva beoefent.

Spiritualiteit gaat niet over wereldse condities of persoonlijke verworvenheden, maar over belichaming van de diepst menselijke hartskwaliteit: wijsheid en mededogen.
Ieder mens is belichaming van intrinsiek boeddhaschap.
Die boeddhanatuur maakt ons tot een levende en grenzeloze wijsheidsplek, een krachtveld waar elk wezen door behoed en bemoedigd wordt.

> Lees meer over de organisatie en geschiedenis

afsluiting