De wijsheidsplek

Overlegruimte in Eckelrade

Wijsheid is de remedie voor de innerlijke onrust en verwarring, de bron van alle persoonlijke en wereldse problematiek.
Wat een wijsheidsplek (een wis) te bieden heeft is wiswerk:

  • karmische conditionering elimineren (uitwissen)
  • innerlijk potentieel realiseren (vergewissen)

Ieder beoefent dit pad individueel, op zijn of haar eigen manier. Tegelijkertijd is er een inspirerende context (onderricht) en bruikbaar oefenmateriaal (meditatie) uit de wijsheidstraditie.
Meer achtergronden vind je o.a. in de Stiltij-wisgids (pdf).

Het temmen van de os,
klassieke metafoor voor verwerkelijking.

Qua achtergrond komt Stiltij voort uit de zentraditie. Deze boeddhistische wijsheidsschool (Mahayana) stelt het realiseren van je ware aard centraal. Die realisatie doet je beseffen hoezeer we in mededogen met alle wezens verbonden zijn.
Dit is de tweevoudige bevrijding die bodhisattva’s van oudsher beoefenen.

Spiritualiteit gaat niet over wereldse condities of persoonlijke verworvenheden, maar over belichaming van de diepst menselijke hartskwaliteit: wijsheid en mededogen.
Ieder mens is belichaming van intrinsiek boeddhaschap, de bron van ons menselijk potentieel. Die onvervreemdbare, ware aard maakt ons tot een levende, leergierige wijsheidsplek, een krachtveld waar elk wezen door behoed en bemoedigd wordt.

> Meer over organisatie en geschiedenis van Stiltij


◄║►