De drie aspecten

We hebben als mens nu eenmaal enige oefening nodig om de vanwege karma opgelopen onwetendheid, onvervuldheid en ongerustheid te vervangen door inzicht, kracht en vertrouwen.
Dat gaat niet vanzelf; sterker nog, het vraagt de inzet van ál je vermogens om op de juiste manier – niet langer afhankelijk van omgevingsfactoren, in alle omstandigheden beschikbaar – te kunnen omgaan met de grote krachten van ons bestaan: eenzaamheid, zinloosheid, sterfelijkheid.

De drie bestaansvlakken waarmee we te maken hebben, zijn lichaam (materie), adem (energie) en geest (bewustzijn). Dit zijn de organische aspecten van onze complete menselijke kwaliteit. Voor wie verlangt naar volheid van beleving en naar een kloppende levenshouding, loont om onze kwaliteiten goed te leren kennen via meditatie (geest), devotie (adem) en compassie (lichaam).


> zie ook De drie domeinen van aikido

1. GEEST (waarheidsbesef)

Geen therapie (persoonlijkheid), maar spiritualiteit (menselijkheid)

  • motief van onderzoek: vergankelijkheid (de dood)
  • methode van oefening: meditatie (wijsheid)

2. ADEM (waarheidsliefde)

Niet tijdelijk (condities), maar definitief (potentieel)

  • motief van onderzoek: zinloosheid (de tijd)
  • methode van oefening: devotie (vreugde)

3. LICHAAM (waarheidswerking)

Geen groepsproces (beeldvorming), maar individuele kwaliteit (beleving)

  • motief van onderzoek: eenzaamheid (de ander)
  • methode van oefening: compassie (verbondenheid)

◄║►