De bodhisattva


Bodhisattva Avalokiteshvara

De term “bodhisattva” is afkomstig uit het Mahayana-boeddhisme en duidt een mens (sattva) aan, die zich wijdt aan ontwaken of bevrijding (bodhi), dat wil zeggen, aan leven vanuit de diepe, volle rijpheid van ons menselijk potentieel.

Zo’n mens is herkenbaar aan twee grondkwaliteiten: wijsheid en mededogen. Vanuit die basis stromen er talloze praktische kwaliteiten, zoals aandacht, eerlijkheid, vertrouwen, moed, inleving, geduld, inzet.
De historische boeddha Shakyamuni is een mooi voorbeeld hiervan, maar in wezen beschikken álle mensen over het vermogen dit potentieel dagelijks te belichamen.

Bodhisattvaschap is de levenshouding die dit beoogt (visie) en faciliteert (praktijk). Je bekwaamt je in innerlijke kwaliteit door je leven te benutten als een leer- en oefenweg. Je ontdekt uit eigen ervaring, via de integratie van lichaam, adem en geest, hoe betekenisvol en rijk dit menselijk bestaan is. Per saldo breng je zo niet alleen de eigen innerlijke beleving tot leven maar ook de uiterlijke ruimte van onderlinge verbondenheid en interactie.

In marktjargon zou je de bodhisattva kunnen typeren als een klanttevredenheidsexpert: iemand die zo kernachtig thuis is in wat wij als mens werkelijk nodig hebben, dat hij of zij zichzelf én elk ander mens op een vanzelfsprekende manier tot steun kan zijn.

Zo geformuleerd, zijn er drie aspecten die meespelen:

  • de klant (jijzelf): de ervaringsdeskundige beoefenaar
  • het product: wijsheid, bewustwording
  • de markt: alle uiterlijke condities met hun verzorgingsnoodzaak

ad 1. Jijzelf, de ervaringsdeskundige beoefenaar
In zekere zin ben jijzelf je eerste klant. Aan de hand van je eigen behoeftigheden (lijden) leer je waar het in je leven aan ontbreekt en waar je naar verlangt. Als concretisering van je intuïtieve besef dat er een diep innerlijk potentieel in jezelf aanwezig is, vormt dit leervermogen je meest waardevolle kapitaal. Inzetten van dit kapitaal maakt je tot een expert die nooit meer stopt met leren, want zo’n pure, open beginnersgeest (een bekende term van zenleraar Shunryu Suzuki) doet je steeds verder groeien.

ad 2. Het product: wijsheid, bewustwording
De geestelijke term voor levenskwaliteit is vervulling, en om die volheid van leven te vinden is er wijsheid nodig. Op hartsniveau zoeken we blijvende kwaliteit; mijn identiteit is niet gebaat bij korte-termijn oplossingen of tijdelijk houvast. Wat werkelijk tevreden stelt is een geruststellende, betrouwbare beleving die geen gemis of behoeftigheid creëert.

ad 3. De markt: alle uiterlijke condities met hun verzorgingsnoodzaak
We zijn innerlijk en uiterlijk verbonden met alle leven: elk mens bezit dezelfde gemeenschappelijke grondbezieling en potentie. We worden geademd en bewogen door grote oceaan van innerlijke kwaliteit en bewogenheid; alle levende wezens leven en handelen vanuit deze zelfde kracht. Dit besef wekt diepste verbondenheid en mededogen; het spoort ons aan alle condities optimaal te verzorgen.


> Blog-items uit de categorie “bodhisattvaschap

◄║►