Volle overgave (krijgskunst-weekend, juni 2016)

Volle overgave (krijgskunst-weekend, juni 2016)

Video van overleg na de avondmaaltijd waarin het thema van dit weekend (authenticiteit) verder wordt uitgediept.

Hoe moet ik het dilemma overwinnen tussen mezelf willen zijn (authenticiteit) en waarheid zoeken (onvoorwaardelijkheid)?
De spirituele krijger leert een doelloos, tijdloos en naamloos krachtveld te zijn.

HIER de impressies (verslagen en foto’s) van deze verdiepingsdag.


◄║►

Authenticiteit (krijgskunst-weekend, juni 2016)

Authenticiteit (krijgskunst-weekend, juni 2016)

Video van overleg na de lunch waarin het thema van dit weekend (authenticiteit) wordt toegelicht.

Authenticiteit is niet te vinden via ‘het mijne ervan denken,’ de schijnvrijheid en het schijngezag van ons ego. Gelukkig is de hele, actuele, waarneembare werkelijkheid juist allemaal manifestatie van ‘niet het mijne’ – een grenzeloos werkzaam en wonderlijk samenhangend leven dat helemaal niet bedoeld is om toe te eigenen. Dus oefenen we ons in het loslaten van elk idee van houvast: de maakbaarheid van het bestaan relativeren en ‘de maan van wijsheid’ ontdekken.

HIER de impressies (verslagen en foto’s) van deze verdiepingsdag.


◄║►