De dichter (gedicht)

poetry-battle

DE DICHTER

Tijd neemt afstand
ijlend slaat zij diepe wond
dag en nacht zocht ik eenzaam
waar woord zijn herkomst vond

geen lief geen onderdak
geen werk brengt mij tot leven
alles waar ik me aan schenk
toont mij voltooider weergegeven.

Rainer Maria Rilke: Ausgewählte Gedichte.
Frankfurt am Main, 1966, p. 38.
Vertaling: Gedel

◄║►

Het werk (gedicht)

hakuin-blind-men

HET WERK

Gericht bestemd
wordt werk gemaakt

wervelvragen
bemorsen kluts
en kluns

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

steeds trager
zoeken tekens
hun onvindbaar lot

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

niemand die de plek
van vuurdans
herkent

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

vergeefs grijpt
vlees zijn nieuwste
wanhoop

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

ontdaan heradem
ik mens
in dwaze waan

gericht bestemd
wordt werk gemaakt.

Tekst: Gedel
Schildering (‘Blinden steken de brug over’): Hakuin

◄║►

Waarheidshart (gedicht)

lieveheersbeestje

WAARHEIDSHART

Als een bloem opent zich
elke ochtend de beoefenaar
voor hemelse braafheid
en aards gebroed

lichtjes smelt de greep
gloed verteert het breinpus
zelfs steensel trilt in kracht
van altijd oudere herkomst

tot korrelwoord
doorspoelde waarheid
dat alle wereld gebaar is
van een verzwegen lijf.

Tekst: Gedel

◄║►

Bestaan (gedicht)

Bodhidharma, eerste Zen-patriarch (ca. 500 n.C.)

BESTAAN

Zakelijk
slaat schrik om je hart
waar snelle schoenen knellen
en de grove loer suist

persoonlijk
kiest elk zijn fauteuil
en legt een hard ademende hand
op andermans schouder

menselijk
worden we gewaar hoe
de wind gromt goedaardig
alle ballast huiswaarts.

Tekst: Gedel

◄║►

Mikpunt (gedicht)

Onmacht van de kleine strijd

en zekerheid van eigendom

of betrekking op termijn

voortaan lag dat achter ons

niet voor niets toch werd

gehoond en aangetoond dat

vraag en aanbod overbodig zijn

voortaan tijd voor poëzie.

Tekst: Gedel

◄║►

Goed seizoen (gedicht)

goed-seizoen

Honderden bloemen in de lente

de maan in de herfst

een koele bries in de zomer

en sneeuw in de winter

als er geen loze wolken

drijven in je geest

is dit voor jou een goed seizoen.

Zenmeester Wumen (1183-1260)
Bron: Zenkei Shibayama: The gateless barrier. Boston 2000, p. 140
Vertaling en foto: Gedel

◄║►