Wake 2021, impressies

afbeelding van boeddha met dhyana mudra
“In our way of zen we emphasize bodhisattva mind, or way-seeking mind.”
(Shunryu Suzuki roshi, juli 1965)

Afgelopen zaterdag 26 t/m woensdag 30 december hebben we de eindejaarswake gehouden, ieder in de eigen huiselijke omgeving.

» HIER vind je de impressies van deelnemers.

» Meer info over de jaarlijkse wake

EEN GEZEGEND 2022!

◄║►

Impressies verdieping (dec. 2021)

Cortils Stiltij verdieping sept. 2020
Expressie-oefening

HIER de volledige impressies in verslagen en foto’s
(verdiepingsweekend in Cortils, 3 t/m 5 december 2021)

Ik voel de harteloosheid, ondanks mijn onvermogen dat hier ook een rol in speelt, maar het is vooral een er niet aan willen. Nu pas snap ik de harde feedback die ik vaker kreeg: het lijden niet erkennen en ook zelf niet willen lijden betekent geen invoeling en geen verbinding. Op zo iemand zit je niet te wachten als je in moeilijkheden zit.

Tijdens het zitten ontstaat er dankzij het loslaten een open belevingsruimte waar het fysieke lichaam nauwelijks nog contouren claimt. Deinend op de adem wordt dharma-werking (dharmium) voelbaar. Het is heel intiem en wonderlijk hoe daar een verfijnd leren en bewust worden plaatsvindt.

Het voelt nu als te makkelijk en bedrieglijk om mijn wereldse verlangens te dempen met ogenschijnlijk heilzame inspiratie. Het ontgaat me bijna dat mijn egoïsme huichelachtig meebeweegt en zich vermomt als goed-bezig-zijn en hiermee werkelijke verandering steeds maar uitblijft. Wie geef ik het gezag?

We begonnen het weekend met het navoelen van lijden, aan de hand van een psalmtekst. Voor tekst, zie deze pagina op Gedel.nl.

◄║►

Impressies retraite oktober 2021

HIER de impressies (verslagen en foto’s)
van de recente retraite in Cortils, 6 t/m 10 oktober 2021.

Yvonne

Ik voel hoe alles steeds completer wordt en hoe fijn het is als alles integreert. Het is verrassend hoe emoties of verwarring of wereldse problematiek telkens weer ruim, neutraal en vernieuwend belicht worden.

Roeland

Het geschonken inzicht voelt kloppend. Het perspectief van bedoelde eindkwaliteit gewenst èn dichtbij (toepasbaar). De hindernissen worden herkend en erkend. Er is niets meer wat mij tegenhoudt om hier werk van te maken.

Birgitta

Het prille benaderen van sterfelijkheid is iets heel intiems. Datgene waar ik me niets bij kon voorstellen blijkt in mij inbegrepen te zijn. Dit wonderlijke aspect van leven heeft mij geraakt; ik zou er graag weer naartoe gaan en het beter leren kennen.

Dave

Mijn ruwheid en oordeelsvorming komen aan het licht in de lange meditaties. Mezelf beschermen via blootleggen van mijn adel is een natuurlijke opdracht, maar dit blijkt veel lastiger dan ik bereid ben toe te geven. De wetenschap ieder moment doorkliefd te kunnen worden brengt rust en helderheid.

◄║►

Impressies retraite (maart 2021)

Cortils Stiltij retraite maart 2020

HIER de impressies (verslagen en foto’s)
van de recente retraite in Ulestraten, 4 t/m 8 maart 2021.

Birgitta

Ik voel waardering voor elke oefening en toelichting en begeleiding door Ad; dit faciliteert het tot bloei komen. Er wordt de hele retraite door alle deelnemers serieus gewerkt en er worden moeilijke dingen aangegaan, en toch blijft de sfeer licht en ontspannen.

Dave

Mijn geweten enerzijds en het onderricht anderzijds zijn gezagsbronnen van vertrouwen. Deze retraite brengt helderheid over de onevenwichtige gezagsverhouding van dit samenspel binnen mezelf.

Ted

Verontwaardiging, kwaadheid, zieligheid: allemaal reacties van het ego. Het bracht me wel waar ik nu ben: mens zijn. En dat is het meest waardevolle wat deze retraite me heeft gebracht.

Yf

Er is de illusie van een vervullingsperspectief dat maar niet gaat komen. Hier meer zicht op krijgen betekent dat meditatie – het volgen van de adem – een steeds minder mechanisch en functioneel karakter krijgt. Het sterkt mijn verlangen naar waarachtigheid, naar definitiefheid.

◄║►

Impressies verdieping (jan. 2021)

Cortils Stiltij verdieping sept. 2020
Overleg tijdens verdiepingsweekend in Slenaken (Huize Tessel)
  • Dit IK klopt niet. Dat voelt nu echt als een diepe overtuiging. Definitieve stap achterwaarts zowaar. Al het geroeptoeter in mijn hoofd is een kansloos schouwspel dat ondermijnt en beschadigt. Bescheiden geef ik toe dat ik voel hoe deze, kleine, onrustige geest dit lijf uitput.
  • Wat me drijft om de weg te zoeken is een innerlijke zekerheid dat een bestaan in volkomen liefde mogelijk en wenselijk is. Met enige vlakheid constateer ik dat waan of verwarring mij uitschakelt. Hoezo volkomen liefde? Waarom krijg ik het hier niet benauwd van?
  • Ik ben geen beperkt, sterfelijk frotje, er is een veel grotere bedoeling die me waardig en liefdevol laat opereren. Ja, het is mogelijk om me hierdoor te laten bewegen. Mogelijk omdat het realiteitsgevoel ervan begint toe te nemen en ik beter zicht krijg op de alleen op zintuiglijke ervaringen gestoelde ik-identiteit. Daar is geen echtheid te vinden.

HIER de volledige impressies (verslagen en foto’s) van het recente verdiepingsweekend in Slenaken, 29 t/m 31 januari 2021.

◄║►

Impressies retraite (nov. 2020)

Cortils Stiltij retraite maart 2020

HIER de impressies (verslagen en foto’s)
van de recente retraite in Cortils, 4 t/m 8 nov. 2020.

Roeland

Het inzicht groeit in waar ik karmisch mee te maken heb en het begrip verdiept zich, alleen al terugkijkend naar dit leven, waarom ik zulk een stevig eigen ‘hof van eden’ gecreëerd heb. Maar los van het begrip vind ik het onwenselijke effect ervan veel belangrijker en voelt de onwaardigheid ervan beschamend.

Birgitta

Ik geniet enorm van de lichte en toch stevige atmosfeer waarin we zonder onderbreking bezig zijn met werken en leren, steeds opnieuw aansluitend bij elkaar, bij wat gaande is, één geest. Gedetailleerde ontdekkingen en intense beleving wordt mogelijk dankzij de precisie van de begeleiding door Ad en dankzij de juiste oriëntatie daarnaar.

Yf

Het slijpen van de intentie, keer op keer de aandacht naar de buik, het leven opzoeken. Het is het rigoureus temmen van de geest waar we tijdens de retraite met regelmaat toe werden aangespoord. Doe ik hiervoor mijn uiterste (belangeloze) best dan voel ik hoe het zakken daadwerkelijk plaatsvindt via mijn lijf, naar de adem, in geesteswerking.

◄║►