Kracht (gedicht)

KRACHT

Bron die alle vuur voedt
verbergt zich in mijn lichaam
adem is haar lieflijk serum
aandrang haar gezag

het vele lijkt van haar los te staan
vonken doven zienderogen
maar ergens smelt van binnen
al wat huid heet tot het ene

beleven waarvan eeuw op eeuw
zij wist dat jouw meesterlijkheid
hierop wachtte en jij
je verheugend nooit stierf.

Tekst: Gedel


◄║►

Een bodhisattva in dierengedaante (gedicht)


Foto: Lieke van Dun

STRIJDMAKKER

De vele rovers dagelijks
draag ik als levende lidtekens
zie ik hen hongeren

jou die ontgaat hoe kracht
ons ogen schenkt
om manisch in te opereren

zoek in hun vlees geen voedsel
maar laat mijn blik
jou leiden naar hun licht.

Tekst: Gedel


◄║►

Meesterloos (gedicht)

MEESTERLOOS

Snot of slivovitz pray for us
(Philip Whalen)

Alle leven worstelt lijflijk zich
door sloom begoocheld maaksel
van feitelijk niet-bestaan

droeve dwaasheid
in elke spat moeras
een nieuwe minnaar

de meesterloze leerling
volgt steeds gedweeër
ons ambachtelijk menszijn

uit oudste bossen kapt hij
vertrouwd met haardvuur
zijn stevigst hout.

Tekst: Gedel


◄║►

Het werk (gedicht)

hakuin-blind-men

HET WERK

Gericht bestemd
wordt werk gemaakt

wervelvragen
bemorsen kluts
en kluns

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

steeds trager
zoeken tekens
hun onvindbaar lot

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

niemand die de plek
van vuurdans
herkent

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

vergeefs grijpt
vlees zijn nieuwste
wanhoop

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

ontdaan heradem
ik mens
in dwaze waan

gericht bestemd
wordt werk gemaakt.

Tekst: Gedel
Schildering (‘Blinden steken de brug over’): Hakuin


◄║►

Waarheidshart (gedicht)

lieveheersbeestje

WAARHEIDSHART

Als een bloem opent zich
elke ochtend de beoefenaar
voor hemelse braafheid
en aards gebroed

lichtjes smelt de greep
gloed verteert het breinpus
zelfs steensel trilt in kracht
van altijd oudere herkomst

tot korrelwoord
doorspoelde waarheid
dat alle wereld gebaar is
van een verzwegen lijf.

Tekst: Gedel


◄║►

Bestaan (gedicht)

Bodhidharma, eerste Zen-patriarch (ca. 500 n.C.)

BESTAAN

Zakelijk
slaat schrik om je hart
waar snelle schoenen knellen
en de grove loer suist

persoonlijk
kiest elk zijn fauteuil
en legt een hard ademende hand
op andermans schouder

menselijk
worden we gewaar hoe
de wind gromt goedaardig
alle ballast huiswaarts.

Tekst: Gedel


◄║►

Mikpunt (gedicht)

Onmacht van de kleine strijd

en zekerheid van eigendom

of betrekking op termijn

voortaan lag dat achter ons

niet voor niets toch werd

gehoond en aangetoond dat

vraag en aanbod overbodig zijn

voortaan tijd voor poëzie.

Tekst: Gedel


◄║►