Bodhisattvaschap

Onze ware, menselijke aard (dharma, potentieel) is de kern van alle onderricht. Innerlijk beschikken we over een diep potentieel aan wijsheid en mededogen; het is de basis van onze identiteit.
Onderzoek en ervaring maakt deze levenskwaliteit voelbaar. Op basis van je innerlijke kracht kun je je eigen en andermans lijden (karma, conditionering) definitief oplossen.

Oefenen is ontwaken uit de illusies van egoïsme en dualisme via het leren hanteren van wijsheid en mededogen, de bevrijdende hartskwaliteiten van de bodhisattva.
Als bodhisattva ga je de wereld begrijpen als een plek van bewustwording, een geestelijk werkterrein (buddhakshetra).

Wijsheid is de oorsprong en bescherming van alle menselijke kwaliteiten.

(Prajnaparamita soetra)

Dagelijkse oefening doet ons al vlug beseffen dat het leven, met al haar aspecten, veel subtieler en completer werkt dan we in onze grove, wereldse blindheid ervaren.
Hartsbewustzijn is onze diepste krachtbron en onze meest wezenlijke identiteit; deze grondsubstantie vormt in feite een soort bedoelings- en belevingslichaam waar ons energetisch en fysiek systeem zich aan voedt.

Om in alle omstandigheden bevrijdend en ondersteunend werkzaam te kunnen zijn, bekwaamt een bodhisattva zich in zes elementaire oefenkwaliteiten (paramita): vrijgevigheid, beheersing, geduld, inzet, meditatie en wijsheid. Zij helpen ons onze ware aard concreet te belichamen, en stevig te funktioneren in de steeds wisselende wereldse omstandigheden.

Voor context en verdieping aanbevolen:

  • Breet, Jan de & Janssen, Rob: Aldus sprak de Boeddha. Rotterdam 2007
  • Suzuki, Shunryu: Niets is zo; de kern van Zen. Deventer 2002
  • Asanga (vert. Artemus Engle): The bodhisattva path to unsurpassed enlightenment; a complete translation of the Bodhisattvabhumi. Boulder 2016
Nederlandse vertaling (2022): Een betrouwbaar pad


BODHISATTVAVERZEN

Moge onthechting mij bevrijdend
van kleinheid angst en houvast
sterken in gevende goedheid

moge beheersing mij bevrijdend
van luiheid hoogmoed en willekeur
sterken in betrokken aandacht

moge aanvaarding mij bevrijdend
van voorkeur hardheid en onrust
sterken in waardige verbinding

moge inzet mij schenkend
trouw stabiliteit en voortgang
smelten in tijdloze beschikbaarheid

moge meditatie mij schenkend
helderheid diepgang en ontzag
smelten in grenzeloze beleving

moge wijsheid mij schenkend
ruimte eenvoud en begrip
smelten in naamloze kracht.

◄║►