Bodhisattvaschap

Onze ware, menselijke aard (dharma, potentieel) is de kern van het wijsheidsonderricht. Innerlijk beschikken we over een diep potentieel aan wijsheid en mededogen; het is de basis van betrouwbare identiteit. Onderzoek en ervaring maakt deze levenskwaliteit voelbaar. Die innerlijke kracht helpt ons eigen en andermans lijden (karma, conditionering) op te lossen.

Oefenen is ontwaken uit de illusies van egoïsme en dualisme via het leren hanteren van wijsheid en mededogen, de bevrijdende hartskwaliteiten van de bodhisattva. Als bodhisattva ervaar je de wereld als een plek van bewustwording, als een geestelijk werkterrein (buddhakshetra).

Wijsheid is de oorsprong en bescherming van alle menselijke kwaliteiten.

(Prajnaparamita soetra)

Hartsbewustzijn (visie, geweten, waarheidsbesef) vormt in feite een soort bedoelings- en belevingslichaam waar ons energetisch en fysiek systeem zich aan voedt. Dagelijkse oefening maakt ons intiem duidelijk dat het leven, met al haar aspecten, veel subtieler en completer werkt dan we in onze ruwe, zintuiglijke verblinding ervaren.

Om bevrijdend en ondersteunend werkzaam te kunnen zijn, bekwaam je je in zes elementaire oefenkwaliteiten (paramita): vrijgevigheid, beheersing, geduld, inzet, meditatie en wijsheid. Zij helpen ons onze ware aard concreet te belichamen en harmonisch te functioneren in de steeds wisselende wereldse omstandigheden.

Voor context en verdieping aanbevolen:

  • Breet, Jan de & Janssen, Rob: Aldus sprak de Boeddha. Rotterdam 2007
  • Suzuki, Shunryu: Niets is zo; de kern van Zen. Deventer 2002
  • Asanga (vert. Artemus Engle): The bodhisattva path to unsurpassed enlightenment; a complete translation of the Bodhisattvabhumi. Boulder 2016
Nederlandse vertaling (2022): Een betrouwbaar pad


BODHISATTVAVERZEN

Moge onthechting mij bevrijdend
van kleinheid angst en houvast
sterken in gevende goedheid

moge beheersing mij bevrijdend
van luiheid hoogmoed en willekeur
sterken in betrokken aandacht

moge aanvaarding mij bevrijdend
van voorkeur hardheid en onrust
sterken in waardige verbinding

moge inzet mij schenkend
trouw stabiliteit en voortgang
smelten in tijdloze beschikbaarheid

moge meditatie mij schenkend
helderheid diepgang en ontzag
smelten in grenzeloze beleving

moge wijsheid mij schenkend
ruimte eenvoud en begrip
smelten in naamloze kracht.

◄║►