Aanraders studie

(voor complete lijst van beschikbare boeken, zie Bieb.pdf;
voor pdf’s van koans, soetra’s etc., zie deze Gdrive-link).

HANDBOEKEN (NASLAGWERKEN)

Buswell, Robert & Lopez, Donald: Princeton Dictionary of Buddhism, Princeton 2014. Een uiterst gedegen en gedetailleerd bron van informatie over personen, geschriften en begrippen.

Robinson, Richard H.: Buddhist Religions, a historical introduction, fifth edition. Belmont 2004: een diepgaand en levendig overzicht van de ontwikkeling van het boeddhisme.

Breet, Jan de & Janssen, Rob: Aldus sprak de Boeddha. Rotterdam 2007. Levendig en compleet basismateriaal; daarnaast worden alle delen van hun vertaalproject van de Pali-teksten (uitgeverij Asoka) van harte aanbevolen.


INSPIRATIE

Thomas Byrom: De Dhammapada (vert. George Hulskramer).
Heemstede 1994

byrom dhammapada

Krachtig vertaalde, wezenlijke weergave van universele wijsheid – praktisch voelbaar gemaakt en voor ieder toegankelijk.
Andere inspirerende versies van de Dhammapada zijn de vertalingen van Gil Fronsdal (The Dhammapada. Boston 2005) en Eknath Easwaran The Dhammapada (Nilgiri Press 1993)


Huang Po: In Eenheid Zijn; Scholing in Zen-bewustzijn.
Heemstede 1996

eenheid.jpg

De Zen geest tot leven gebracht in onvoorwaardelijke termen – met uitstekende algemene inleiding in spiritualiteit door John Blofeld. Helaas niet meer in nederlands verkrijgbaar, wel in pdf: huangpo.pdf (389 kb), of anders engelstalig: The Zen Teaching of Huang Po; On the Transmission of Mind.


Taigen Leighton: Vruchtbare Leegte; de stille verlichting van zenmeester Hongzhi.
Bloemendaal 2002

leegte.jpg

Prachtige verwoording van diep inzicht en transcendente beleving – Zen onderricht en poëzie ineen. Niet meer in boekhandel leverbaar, wel in pdf: hongzhi.pdf (971 kb). Tevens nog enkele exemplaren in voorraad bij Stiltij. Engelse titel: Cultivating the Empty Field; The Silent Illumination of Zen Master Hongzhi


Cyril Scott: De Ingewijde; schets van een grootmoedige ziel.
Oudendijk 1994

ingewijd.jpg

Uitstekende inleiding, ondanks de esoterische omgeving, voor het ontdekken van spiritualiteit binnen wereldse omstandigheden. Veel humor, diepgang en liefde. Niet meer in boekhandel leverbaar, wel in pdf: ingewijde.pdf (893 kb). Tevens nog enkele exemplaren in voorraad bij Stiltij.


KLASSIEKERS

Soetras

• Lamotte E. (tr. Sara Boin): Shurangamasamadhisutra. Delhi, 2003

• Lamotte E. (tr. Sara Boin): The Teaching of Vimalakīrti. Pali Text Society, 1976.

• Edward Conze: expert inzake de Prajnaparamita soetra’s.
Zie onder andere:

– Buddhist wisdom books; the diamond and the heart sutra. London 1988
– The short Prajnaparamita Texts. London 1973
– The perfection of wisdom in eight thousand lines & its verse summary. Bolinas 1973
– The large sutra on perfect wisdom. Berkeley 1975.

• Chang, Garma C. C.: A Treasury of Mahayana Sutras; selections from the Maharatnakuta Sutra. Dehli 1991.

• Keenan, John P.: The scripture on the explication of underlying meaning (Samdhinirmochana sutra). Berkeley 2000; deze soetra is ook vertaald door Thomas Cleary, onder de titel Buddhist yoga.

• Red Pine: The Heart Sutra; the womb of buddhas. Emeryville 2004; Pine, Red: The Diamond Sutra; the perfection of wisdom. Washington 2001; Pine, Red: The Lankavatara sutra; translation and commentary. Berkeley 2012.

• Sheng-yen: Volmaakte verlichting. Nieuwerkerk a/d IJssel 1999 (Complete enlightenment; translation and commentary on The sutra of Complete Enlightenment. Elmhurst 1997). Een minstens zo lezenswaardige vertaling van deze zelfde soetra is van de hand van Charles A. Muller: The Sutra of Perfect Enlightenment; Korean Buddhism’s Guide to Meditation. Albany 1999.

• Awakening of Faith: Hakeda, Yoshito S.: The Awakening of Faith. New York 2005. Basisboek voor bodhisattva’s, al hoort het niet formeel tot de soetra’s (maar dat geldt voor meerdere apocriefe geschriften). Mooie ondersteuning voor dit werk leveren twee boeken van Peter N. Gregory: Inquiry into the origin of humanity. Honolulu 1995, en Tsung-mi and the sinification of Buddhism. Honolulu 2002. Nederlandse vertaling: “Een betrouwbaar pad“.

Zen-onderricht

• Alles van en over Shunryu Suzuki: Zen begin (Zen-mind, beginner’s mind); Niets is zo; zijn biografie (Kromme komkommer), etc. Meer info: San Francisco Zen Center

Voor een algemeen overzicht (vergelijkbaar met De grote kwestie): Nelson Foster and Jack Shoemaker: The roaring stream; a new Zen reader. Hopewell 1996.
Zie tevens de vier onder Historie vermelde boeken van Richard Bryan McDaniel.

• Kostbaar materiaal leveren in de engelse taal beschikbare yulu (Japans: roku), verzamelde onderrichtingen, bijvoorbeeld:

– App, Urs: Master Yunmen; from the record of the Chan Teacher “Gate of the Clouds”. New York 1994
– Blofeld, John: Zen teaching of instantaneous awakening; being the teaching of the Zen Master Hui Hai. Devon 2015
– Bodhidharma (vert. Red Pine): De oorsprong van Zen. Amsterdam 1993
– Braverman, Arthur: Mud and water; the collected teachings of zen master Bassui. Boston 2002
– Cleary, J. C.: Swampland Flowers; The Letters and Lectures of Zen Master Ta Hui. Boston 2006
– Cleary, J. C. & Cleary, T.: Zen letters; teachings of Yuanwu. Boston 1994
– Green, James: The recorded sayings of Zen master Joshu. Boston 1998
– Ma-tsu: De gesprekken. Bussum 1981
– Powell, William F.: The record of Tung-shan. Honolulu 1986
– Schaik, Sam van: The Spirit of Zen. London 2018

Ook Dogen’s Shobogenzo zou je kunnen rekenen tot de yulu; bovendien zijn er de mooie vertalingen van Hakuin’s onderricht door Norman Waddell. Zie literatuurlijst.

Zen-praktijk

Sheng Yen: Attaining the Way; a guide to the practice of Chan Buddhism. Boston 2006

Tevens de boeken over Zen van Joko Beck, Daido Loori, Philip Kapleau (m.n. De drie pijlers van Zen), Robert Aitken, Francis Cook.

• Concrete en uitvoerige details in het algemeen over meditatie:  Buddhaghosa (vert. Bikkhu Nanamoli): The path of purification; Visuddhamagga. Onalaska 1991.

Historie

• Heinrich Dumoulin: Zen buddhism, a history (2 delen)

• Hans Wolfgang Schumann: De historische boeddha en Boeddhisme.

Williams, Paul: Mahayana Buddhism; the doctrinal foundations. 2nd ed. Abingdon, 2009. Goede context voor bodhisattvaschap.

Inspirerende biografie van Boeddha is Sherab Chodzin Kohn: De boeddha; het verhaal van zijn leven. Cothen 1993.

Vier heel leesbare boeken van Richard Bryan McDaniel die het verhaal van de zentraditie in beeld brengen:

– Zen Masters Of China; The First Step East. Clarendon 2012
– Zen Masters of Japan; The Second Step East. Clarendon 2014
– Third Step East; Zen Masters of America. Nepean 2015
– Cypress Trees in the Garden; The Second Generation of Zen Teaching in America. Nepean 2015

Meer vertellend van aard is Thich Nhat Hanh: In de voetsporen van Boeddha.

Koans

• The Book of Serenity (Cleary, Thomas: Book of serenity. Hudson 1990)

• The Gateless Barrier (Shibayama, Zenkei: The gateless barrier; Zen comments on the Mumonkan. New York 1974)

• The Blue Cliff record (Cleary, Thomas & Cleary J.C.: The Blue Cliff Record . Boston 1992)

• Daido Loori’s vertaling van Dogen’s koans (Loori, John Daido: The true Dharma eye; Zen master Dogen’s 300 koans. Boston 2005)

Gerry Wick’s commentaren (Wick, Gerry Shishin: Book of Equanimity: Illuminating Classic Zen Koans. Boston 2005)

Literatuur uit Hakuin’s school: alle materiaal van Hakuin zelf (prachtig vertaald door Norman Waddell) en van zijn leerling Torei Enji (The discourse on the inexhaustible lamp of the Zen school. Rutland 1989 – ook vertaald door T. Cleary: The undying lamp of Zen. Boston 2010).

Aikido

Materiaal van John Stevens over Morihei Ueshiba Osensei, de grondlegger van Aikido.
Met name The heart of Aikido, The secrets of Aikido, en Budo, teachings of the founder of Aikido.

Expressie

Ramakrishna: Gesprekken, opgetekend door M. Den Haag 1987

Khenpo Tsultrim Gyamtso: Stars of Wisdom; Analytical Meditation, Songs of Yogic Joy, and Prayers of Aspiration. Boston 2010.

Algemeen

• Klassiek basismateriaal: de prachtige complete vertaling van Boeddha’s leerredes door Jan de Breet en Rob Janssen, uitgegeven bij Asoka in Rotterdam.

Voor integratie van oefenen en dagelijks leven: Nico Tydeman: Zitten, de praktijk van Zen (Amsterdam 1980) & Het temmen van de os (Amsterdam 1991).

Diverse boeken van David Godman over Ramana Maharshi.

Voor devotie en gevoelskant, de werken van Ramakrishna, Papa Ramdas, Rumi, St. Franciscus, Juan de la Cruz, Augustinus.

Prachtige uitgave van predikingen en traktaten van Meister Eckhart: Over God wil ik zwijgen (Historische Uitgeverij)

Enkele parels uit de Tibetaanse traditie, over Milarepa: Lobsang P. Lhalungpa: Het leven van Milarepa. Amsterdam 1994 en Garma C.C. Chang: The hundred thousand songs of Milarepa. Boston 1999

Van Asanga, die ook in de Zen-traditie als een belangrijke leraar wordt beschouwd, zijn de volgende uitgaves aanbevolen:
– Asanga: The Bodhisattva Path to Unsurpassed Enlightenment; A Complete Translation of the Bodhisattvabhumi. Boston 2016
– Maitreya, Asanga, Khenpo Shenga, Ju Mipham: Ornament of the Great Vehicle Sutras – Mahayanasutralamkara with Commentaries by Khenpo Shenga and Ju Mipha. Boston 2014
– Asanga (Karl Brunnhölzl): A Compendium of the Mahayana; Asanga’s Mahayanasamgraha and Its Indian and Tibetan Commentaries (3 vols). Ithaca 2018
– Arya Maitreya, Arya Asanga: Buddha Nature; The Mahayana Uttaratantra Shastra with Commentary. New York 2000
– Maitreya, Asanga: Distinguishing Phenomena from Their Intrinsic Nature; Maitreya’s Dharmadharmatavibhanga with Commentaries by Khenpo Shenga and Ju Mipham. Boston 2013

Voor (relatief) recente Zen-ontwikkelingen in het Westen, zie Rick Fields: How the swans came to the lake. Boston 1992, en materiaal op The Zensite.

• Handig voor algemene biografische, historische en doctrinaire details – ondanks de nogal strikte zen-toon: Fischer-Schreiber, I. e.a.: Lexicon Boeddhisme. Rotterdam 2008.

◄║►