Oefenperiode

De halfjaarlijkse oefenperiode van 10 weken is een waardevolle verdiepingsgelegenheid voor beoefenaars. Je wekt de intentie om het bodhisattvapad te bewandelen én je maakt die intentie tot een dagelijkse expressie via het in praktijk brengen van alle fasen van deze periode.

Na een eerste week van vestiging, desgewenst besteed door retraitedeelname, start het traject met drie weken lang belichaming van “koningschap“. Hierbij ligt het accent op beleving van de vorstelijke aard van hartsbewustzijn, waarheidsbesef.

De volgende drie weken van “kunstenaarschap” staan voor het energielichaam waarin vormen met al hun onvoorspelbare bewogenheid en ongrijpbaarheid ontstaan en vergaan: emotie, adem, lading, drijfveer, stemming, associatie, invloed, etc.

Krijgerschap tenslotte sluit het traject af als meest functionele scholing en expressie: het omgaan met alle wereldse zintuiglijkheid, interactie en verantwoordelijkheid.

Oefenperiode – brochure

Impressies oefenperiode

◄║►