30 motto’s voor meditatie

• het leven is groter dan ikzelf
• leun in de branding van de schepping
• ontspannen is vertrouwen schenken
• ga zitten via lichaam, adem, geest
• juist motief leidt tot juiste methode
• drie dimensies: zuiver, groot, open
• niets wordt geboren of ontstaat echt
• het leven stroomt van binnenuit
• er is nergens hier een ik te vinden
• uitdrukking geven aan ware aard

mudra

• eenvoud: alles is eenheidsverband
• niet denken maar aandacht schenken
• beleving, in plaats van beeldvorming
• raak vertrouwd met het onbekende
• de volheid van niets nodig hebben
• hartsbewustzijn is concrete substantie
• vóór de woorden werking voelen
• de aard van mysterie is als ruimte
• waarheid beweegt nergens
• intentie wekt direct expressie

• onvoorwaardelijkheid hier en nu
• dharma integreert ook karma
• intrinsieke goedheid heerst
• zelfs het loslaten nog loslaten
• cirkel zijn zonder naad of rand
• niks te verwerven of te verliezen
• niemand kan dit voor mij doen
• alle leven wordt nu geademd
• waardering voor het onderricht
• vrede, vrijheid en vreugde

◄║►